PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Biowęgiel jako sorbent do redukcji rtęci z gazów odlotowych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Biochar as sorbent for reducing mercury from the waste gases
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad efektywnością redukcji rtęci przy wykorzystaniu biowęgla z biomasy, uzyskanego w wyniku niskotemperaturowej pirolizy. Badania przeprowadzono na gazach odlotowych instalacji wypalania klinkieru pracującej w technologii metody suchej. Zastosowanie metody iniekcji pyłu biowęgla do tych gazów (T = 140°C, CO2 = 12%, SO2 = O%, H2O = 4%) w ilości 8,6–9,6 g/m3n skutkuje zmniejszeniem koncentracji rtęci o ok. 40%.
The paper presents results of mercury reduction studies using biomass derived from low temperature pyrolysis of biomass. The research was carried out on waste gases from clinker burning plant using dry method technology. The application of the method of injection of biochar dust to these gases (T = 140°C, CO2 = 12%, SO2 = O%, H2O = 4%) in the amount of 8,6–9,6 g/m3n results in a reduction of mercury concentration by about 40%.
Rocznik
Strony
26--35
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., il., tab.
Twórcy
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Warszawa, Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych, Opole
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Warszawa, Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych, Opole
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Warszawa, Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych, Opole
Bibliografia
 • [1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (Dyrektywa 2010/75/UE, tzw. „Dyrektywa IED”).
 • [2] Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 26 marca 2013 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT), zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do produkcji cementu, wapna i tlenku magnezu (dokument nr C(2013) 1728).
 • [3] Strona internetowa E-PRTR, http://prtr.ec.europa.eu/ (12.11.2016).
 • [4] Fana L., Linga L., Wang B., Zhang R., The adsorption of mercury species and catalytic oxidation of Hg0 on the metal-loaded activated carbon, „Applied Catalysis A: General” 2016, Vol. 520, s. 13–23.
 • [5] Głodek-Bucyk E., Sładeczek F., Badania obiegu rtęci w układzie pieca do wypalania klinkieru, praca nr 4B007P16 (2017), niepublikowana.
 • [6] Liu J., Cheney M.A., Wu F., Li M., Effects of chemical functional groups on elemental mercury adsorption on carbonaceous surfaces, „Journal of Hazardous Materials” 2011, Vol. 186, Issue 1, s. 108–113.
 • [7] De M., Azargohar R., Dalai A.K., Shewchuk S.R., Mercury removal by bio-char based modified activated carbons, „Fuel” 2013, Vol. 103, s. 570–578.
 • [8] Burmistrz P., Czepirski L., Kogut K., Strugała A., Usuwanie rtęci z gazów spalinowych. Instalacja demonstracyjna oparta na iniekcji sorbentów pylistych, „Przemysł Chemiczny” 2014, 93/12, home.agh.edu.pl/~czepir/pdf/2014PCH.pdf (12.11.2016).
 • [9] Zhao Y.C., Zhang J.Y., Liu J., Diaz-Somoano M., Abad-Valle P., Martinez-Tarazona M.R., Zheng C.G., Experimental study on fly ash capture mercury in flue gas, „Science China. Technological Sciences” 2010, Vol. 53, No. 4, s. 976–983.
 • [10] Xu W., Wang H., Zhu T., Kuang J., Jing P., Mercury removal from coal combustion flue gas by modified fly ash, „Journal of Environmental Sciences” 2013, Vol. 25, Issue 2, s. 393–398.
 • [11] Poulston S., Granite E.J., Pennline H.W., Myers C.R., Stanko D.P., Hamilton H., Metal sorbents for high temperature mercury capture from fuel gas, „Fuel” 2007, Vol. 86, s. 2201–2203.
 • [12] Musmarra D., Karatza D., Lancia A., Prisciandaro M., Mazziotti di Celso G., A Comparison among Different Sorbents for Mercury Adsorption from Flue Gas, „Chemical Engineering Transactions” 2015, Vol. 43, s. 2461–2466.
 • [13] Nowatorska technologia maksymalizująca wykorzystanie ciepła z odpadów w procesie produkcji klinkieru. [Aut.] E. Głodek-Bucyk i in., [Opole] 2016.
 • [14] Karatza D., Lancia A., Prisciandaro M., Musmarra D., Mazziotti di Celso G., Influence of oxygen on adsorption of elemental mercury vapors onto activated carbon, „Fuel” 2013, Vol. 111, s. 485–491.
 • [15] Morris E.A., Kirk D.W., Jia C.Q., Roles of sulfuric acid in elemental mercury removal by activated carbon and sulfur-impregnated activated carbon, „Environmental Science and Technology” 2012, Vol. 46, No. 14, s. 7905–7912.
 • [16] Diamantopoulou I., Skodras G., Sakellaropoulos G.P., Sorption of mercury by activated carbon in the presence of flue gas components, „Fuel Processing Technology” 2010, Vol. 91, s. 158–163.
 • [17] Presto A.A., Granite E.J., Impact of sulfur oxides on mercury capture by activated carbon, „Environmental Science and Technology” 2007, Vol. 41, s. 6579–6584.
 • [18] Uddin Md.A., Yamaha T., Ochiati R., Sasaoka E., Wu S., Role of SO2 for elemental mercury removal from coal combustion flue gas by activated carbon, „Energy and Fuel” 2008, Vol. 22, No. 4, s. 2284–2289.
 • [19] Mercury Study Report to Congress, Vol. 8: An Evaluation of Mercury Control Technologies and Costs, Office of Air Quality Planning & Standards and Office of Research and Development December 1997, http://www.epa.gov.sites/production/files/2015-09/documents/volume8.pdf (14.11.2016).
 • [20] Gostomczyk M.A., Jędrusik M., Świerczok A., Ograniczenie emisji rtęci z procesów spalania węgla, http://www.pzits.not.pl/docs/ksiazki/Pol_2010/Gostomczyk%20%20135-144.pdf (14.11.2016).
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-de61e924-017e-4607-a7eb-451428a8ec61
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.