PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Orientacja rynkowa jako determinanta kształtowania i rozwoju koncepcji logistyki

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Market orientation as a factor affecting the formation and development of the logistics concept
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów tworzenia i utrzymywania przewagi konkurencyjnej. W budowaniu tej przewagi istotną rolę odgrywa koncepcja logistyki. Kształtowanie i rozwój koncepcji logistyki pozostają pod wpływem różnych czynników, wśród których ważne miejsce zajmuje orientacja rynkowa. Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań oraz najważniejszych kierunków oddziaływania orientacji rynkowej na kształtowanie i rozwój koncepcji logistyki. W artykule przedstawiono w szczególności: (1) istotę i podstawowe wyznaczniki orientacji rynkowej, (2) podstawowe determinanty orientacji rynkowej, (3) orientację rynkową przedsiębiorstwa na tle innych koncepcji biznesowych wyrażających podejście przedsiębiorstwa do rynku, (4) relacje orientacji rynkowej oraz koncepcji marketingowej, (5) najważniejsze metody pomiaru orientacji rynkowej, a także (6) przejawy oddziaływania orientacji rynkowej na kształtowanie i rozwój koncepcji.
EN
Firms are constantly looking for the ways leading to business competitive advantage achieving and maintaining. The logistics concept plays an important role in building such an advantage. The formation and development of the logistics concept is influenced by various factors, among which market orientation plays a significant role. The aim of the article is to present the circumstances as well as the most important directions of the market orientation influence on the logistics concept formation and development. In particular, the article presents: (1) the nature as well as basic characteristics of market orientation, (2) basic determinants of market orientation, (3) market orientation of a firm compared to other business concepts expressing the firm approach to the market, (4) relationships between market orientation and marketing concept, (5) the most important methods of the market orientation measuring, as well as (6) the symptoms of the market orientation influence on the logistics concept formation and development.
Rocznik
Tom
Strony
16--24
Opis fizyczny
Bibliogr. 32 poz., rys., tab.
Bibliografia
 • Altkorn, J. (red.). (2000). Podstawy marketingu. Kraków: Instytut Marketingu.
 • Ashwin, M., Hirst, A. (2015). Scoping the market orientation literature from 2009 to 2013: a review of the concept and the discussions found across a range of academic disciplines. Journal of Strategic Marketing, 23(4), 353–363. https://doi.org/10.1080/0965254x.2014.970213
 • Blaik, P. (2017). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Blaik, P., Bruska, A., Kauf, S., Matwiejczuk, R. (2013). Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Bratnicki, M., Zbierowski, P. (2013). Orientacje strategiczne przedsiębiorstwa jako ważny kierunek przyszłych badań zarządzania strategicznego. W: R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne: Quo vadis?. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 22(2), 141–158.
 • Brzostek, K. (2015). Zarządzanie wiedzą w aspekcie orientacji rynkowej małych i średnich przedsiębiorstw. Management Forum, 3(2), 9–18. https://doi.org/10.15611/mf.2015.2.02
 • Deshpande, R., Farley, J. U., Webster, F. E, Jr. (1993). Corporate Culture, Customer Orientation, and Innovativeness in Japanese Firms: A Quadrad Analysis. Journal of Marketing, 57(1), 23–37. https://doi.org/10.1177/002224299305700102
 • Felton A. P. (1959). Making the marketing concept work. Harvard Business Review, (37), 55–65.
 • Garbarski, L., Rutkowski, I., Wrzosek, W. (1998). Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Harrison, A., Hoek, R. van (2010). Zarządzanie logistyką. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kłeczek, R. (2003). Orientacja rynkowa w przedsiębiorstwie — podejścia metodologiczne i kierunki rozwoju badań. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Jaworski, B. J., Kohli, A. K. (1993). Market Orientation: Antecedents and Consequences. Journal of Marketing, 57(3), 53–70. https://doi.org/10.1177/002224299305700304
 • Jedliński, M. (1998). Orientacja na klienta jako warunek skutecznego działania zintegrowanego łańcucha dostaw. W: Zarządzanie łańcuchem dostaw, materiały konferencyjne Logistics'98, Katowice, t. I, 69–85.
 • Kohli, A. K., Jaworski, B. J. (1990). Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications. Journal of Marketing, 54(2), 1–18. https://doi.org/10.2307/1251866
 • Kohli, A. K., Jaworski, B. J., Kumar, A. (1993). MARKOR: A Measure of Market Orientation. Journal of Marketing Research, 30(4), 467–477. https://doi.org/10.2307/1251866
 • Kotler, Ph. (2005). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Kotler, Ph., Keller, K. L. (2012). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Lafferty, B. A., Hult, G. T. M. (2001). A synthesis of contemporary market orientation perspectives. European Journal of Marketing, 35(1/2), 92–109. https://doi.org/10.1108/03090560110363364
 • Lambin, J. J. (2001). Strategiczne planowanie marketingowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Matwiejczuk, R. (2013). Orientacja na klienta w logistyce a zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Logistyka, (1), 20–24.
 • Matwiejczuk, R. (2014). Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Matwiejczuk, R. (2015). Z badań nad rozwojem koncepcji logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (10), 30–39.
 • Mazurek-Łopacińska, K. (2002). Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • McNamara, C. P. (1972). The Present Status of the Marketing Concept. Journal of Marketing, 36(1), 50–57.
 • Michna, A., Kmiecik, R. (2012). Orientacja rynkowa a zarządzanie wiedzą w kontekście rozwoju i wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, (60), 203–216.
 • Narver, J. C., Slater, S. F. (1990). The Effect of a Market Orientation on Business Profitability. Journal of Marketing, 54(4), 20–35. https://doi.org/10.2307/1251757
 • Shapiro, B. P. (1988). What the Hell Is „Market Oriented”? Harvard Business Review, (66), (11/12), 119–125.
 • Szymocha, D. (2017). Ograniczenia we wprowadzaniu orientacji rynkowej (market orientation) w polskich instytucjach kultury. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (321), 171–182.
 • Webster, F. E., Jr. (1988). The rediscovery of the marketing concept. Business Horizons, 31(3), 29–39.
 • Wójcik-Karpacz, A., Karpacz, J., Rudawska, J. (2020). Wpływ orientacji rynkowej na wyniki finansowe: badania empiryczne w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach (MMŚP) działających w parkach technologicznych w Polsce. E-mentor, 1(83) 51–60. https://doi.org/10.15219/em83.1455
 • Zbierowski, P. (2012). Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-dd49e316-318b-4916-80d8-b89b6e2a929d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.