PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zastosowanie informatycznych systemów firmy Austin Powder do optymalizacji odpalania siatek wieloszeregowych z użyciem zapalników elektronicznych E*Star

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The Application of Austin Powder Company IT Systems to Optimize the Firing of Multiple-Row Patterns Using E*Star Electronic Detonators
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Stosowanie materiałów wybuchowych do urabiania złóż w kopalniach surowców skalnych nieodzownie wiąże się z zastosowaniem odpowiedniego systemu inicjowania, umożliwiającego odpalenie ładunków materiału wybuchowego z opóźnieniem czasowym (milisekundowym). Taki sposób detonacji ładunków daje szerokie możliwości przy projektowaniu wieloszeregowych siatek strzałowych, a jednocześnie wpływa korzystnie na minimalizację oddziaływania robót strzałowych na zabudowania w otoczeniu kopalń. Dobór właściwego opóźnienia milisekundowego powinien bazować przede wszystkim na sejsmogramach drgań wzbudzanych w czasie odpalania pojedynczych ładunków materiału wybuchowego i analizie struktury częstotliwościowej tych drgań. W artykule przedstawiono procedurę komputerowej optymalizacji opóźnień milisekundowych, przy obecnie stosowanych, nowoczesnych, elektronicznych systemach inicjowania, w oparciu o dane pozyskiwane z odpalania pojedynczych ładunków materiału wybuchowego. Taki tok postępowania daje możliwość weryfikacji, poprzez pomiary rzeczywiste, przyjętego przez projektanta modelu symulacji (wartości prognozowanych) wieloszeregowych siatek strzałowych. Należy zaznaczyć, że zarówno zmienność warunków geologiczno-górniczych kopalni jak również liczba czynników mających wpływ na efekt wykonywanych robót strzałowych, stwarza konieczność budowania szerokiej bazy informacji dla programu komputerowego. Wskazano również, jako ważny efekt zastosowanej procedury projektowania, możliwość zminimalizowania oddziaływania drgań wzbudzanych w czasie robót strzałowych, do poziomu drgań pomijalnych w ocenie wpływu na budynek. Ponadto możliwość elastycznego projektowania opóźnień milisekundowych w elektronicznych systemach inicjowania, przy wsparciu programów komputerowych stanowi także duży potencjał dla optymalizacji i sterowania efektami robót strzałowych w zakresie uzyskiwania pożądanej granulacji urobku.
EN
The use of explosives to extract resources in rock material mines is necessarily associated with the use of an appropriate initiation system that allows the firing of explosive charges with a time delay (millisecond). Such a method of charges detonation gives a wide range of possibilities when designing multi-row blasting patterns, and at the same time, it has a positive effect on the blasting impact minimization on buildings in the vicinity of mines. Selecting the right millisecond delay should be based primarily on the seismograms recorded during the firing of singular blasthole and the analysis of the vibrations frequency structure. The article presents the procedure of computer-based optimization of millisecond delay, with today's modern, electronic initiation systems, is based on data derived from firing a singular blasthole. This approach allows to verify, by means of real measurements, the simulation model (predicted values) of the multi-row blasting patterns accepted by the designer. It should be noted that both the variability of the geological and mining conditions of the mine as well as the number of factors influencing the effect of the blast works make it necessary to build a broad database of information for the computer program. It was also indicated as an important effect of the design procedure, the possibility of minimizing the impact of vibration induced during blasting, to the level of negligible vibrations in the impact assessment on the building. In addition, the ability to flexibly design the millisecond delay in electronic initiation systems with the help of computer programs is also a great potential for optimizing and controlling the effects of blast works to achieve the desired granulation of the output.
Rocznik
Strony
225--235
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
autor
 • Austin Powder Polska Sp. z o.o.
 • Austin Powder Polska Sp. z o.o.
Bibliografia
 • 1. Batko P., Winzer J.: Uwarunkowania i pierwsze doświadczenia wprowadzania zapalników elektronicznych w Polsce. Bezpieczeństwo Robót Strzałowych. GIG. Katowice 2008. s. 99–108.
 • 2. Biessikirski R., Sieradzki J., Winzer J.: Uwagi praktyczne do nieelektrycznego odpalania długich otworów na przykładzie systemu Nonel Unidet. Konferencja: Technika strzelnicza w górnictwie. Jaszowiec 2001. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”. s. 241–251.
 • 3. Landman G.R.V.: How electronics can release the imagination. The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy. Volume 110, 2010,. s. 491–499.
 • 4. Persson P., Holmberg R. and Lee J.: Rock Blasting and Explosives Engineering. CRC Press, 1993, p. 560. ISBN 9780849389788.
 • 5. Pyra J., Sołtys A., Winzer J.: Minimalizacja oddziaływania na środowisko przez zmianę struktury drgań wzbudzanych robotami strzałowymi. Nowe techniki stosowania materiałów wybuchowych. Główny Instytut Górnictwa. Katowice 2014, s. 148–161.
 • 6. Pyra J., Sołtys A., Winzer J.: Badania efektu sejsmicznego a nowoczesne systemy odpalania ładunków MW. Przegląd Górniczy nr 9/2015, s. 69–77. Katowice 2015 r.
 • 7. Sołtys A.: Odpalanie pojedynczych ładunków MW jako baza do wyznaczania optymalnego opóźnienia milisekundowego. Przegląd Górniczy nr 7/2017, s. 52–62. Katowice 2017 r.
 • 8. Sołtys A., Winzer J., Dworzak M.: Dobór optymalnego opóźnienia milisekundowego – studium przypadku. Konferencja: Technika Strzelnicza w Górnictwie i Budownictwie, s. 225–236. Ustroń 2015 r.
 • 9. Winzer J, Sołtys A., Pyra J.: Oddziaływanie na otoczenie robót z użyciem materiałów wybuchowych. Wydawnictwa AGH. Kraków 2016, 312s, ISBN 978-83-7464-882-0.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-dd1c782d-26cc-40f1-99f8-dce5fc2b1ead
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.