PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw sektora MSP – przyczynek do dalszych badań

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Performance of SME – contribution to further research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł powstał w oparciu o badania literatury krajowej oraz zagranicznej z zakresu efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw. Omówiono problem definiowania oraz pomiaru efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw. Dokonano analizy wybranych publikacji w celu rozpoznania w jaki sposób jest mierzona efektywność funkcjonowania wśród przedsiębiorstw sektora MSP.
EN
This paper is based on a research of domestic and foreign literature in the field of firm’s performance. The issue of defining and measuring enterprise performance was discussed here. Selected publications were analyzed for recognition the solution for measuring SME’s performance.
Słowa kluczowe
Wydawca
Rocznik
Strony
9--19
Opis fizyczny
Bibliogr. 37 poz.
Twórcy
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Zarządzania i Transportu Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, Polska
Bibliografia
 • 1. A. Bielawa. Przegląd kryteriów i mierników efektywnościowych przedsiębiorstw na-stawionych projakościowo, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, nr. 34, Szczecin 2013, s. 23-36.
 • 2. M. Bratnicki, M. Kulikowska-Pawlak. Orientacja przedsiębiorcza i efektywność organizacji w kontekście strategicznych problemów rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 219, Wrocław 2011, s. 29-37.
 • 3. M. Bratnicki, M. Kulikowska-Pawlak. Uwarunkowania pomiaru efektywności organizacji, Zarządzanie i Finanse 2013, nr 4(2), s. 53-66.
 • 4. A. Czerwińska-Lubszczyk, A. Michna. Złożoność wielowymiarowego pomiaru efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw – przyczynek do dalszych badań, [w:] Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji. Górnictwo – perspektywy i zagrożenia, Badura H., Michna A., Czerwiński S. (red.), PA Nova, Gliwice-Rybnik 2016, s. 248-254.
 • 5. S. De Burca, B. Fynes, T. Brannick. The moderating effects of information technology sophistication on services practice and performance, „International Journal of Operations & Production Management” 2006, Vol. 26(11), p. 1240-1254.
 • 6. A. Dyduch. Współczesne dylematy zarządzania pomiarem efektywności organizacyjnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr. 262, Wrocław 2012, s. 86-95.
 • 7. W. Dyduch. System pomiaru efektywności organizacyjnej oparty na przedsiębiorczości, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 11, s. 10-13.
 • 8. M. Fink, R. Harms, A. Kessler. The moderating role of experience on the relationship between trust and performance of cooperating SMEs in transformation economies, „Revista de Economía Mundial” 2010, Vol. 26, p. 135-154.
 • 9. M. Fink, R. Harms. Contextualizing the relationship between self-commitment and performance: environmental and behavioral uncertainty in (cross-border) alliances of SMEs, „Entrepreneurship & Regional Development” 2012, Vol. 24(3-4), p. 161-179.
 • 10. K. Fonfara. A typology of company behavior in the internationalization process (a net-work approach), „The Poznań University of Economics Review” 2011, Vol. 2, p. 5-25.
 • 11. M.S. Freel, P.J.A. Robson. Small firm innovation, growth and performance: Evidence from Scotland and Northern England, „International Small Business Journal” 2004, Vol. 22(6) p. 561-575.
 • 12. M. Gębczyńska. Pomiar efektywności w małych i średnich przedsiębiorstwach – cechy charakterystyczne i złożoność, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 63, Gliwice 2013, s. 157-167.
 • 13. A. Hoetoro. Cooperation and competition among clustered MSEs in East Java, „International Journal of Business” 2014, Vol. 16(3), p. 275-293.
 • 14. S. Inmyxai, Y. Takahashi. Factors mediating gender and firm performance in Lao micro, small, and medium sized enterprises, „Asia Pacific Management Review” 2012, Vol. 17(2), p. 145-175.
 • 15. A. Jaki. Paradygmat efektywności w zarządzaniu, „Przegląd Organizacji” 2011, nr. 4, s. 3-7.
 • 16. T. Kafel, B. Ziębicki. Wymiary i kryteria oceny efektywności organizacji pozarządowej, [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, red. A. Nalepka, A. Ujwary-Gil, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu, Nowy Sącz, s. 237-245.
 • 17. J. Keller, R. Pastusiak. Płynność a efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa na przykładzie spółek notowanych na GPW, Acta Universitatis Lodziensis, „Folia Oeconomica” 2014, nr 300, s. 157-170.
 • 18. R. Kmieciak, A. Michna. Relationship between Knowledge Management and Market Orientation in SMEs. „Proceedings of the Management, Knowledge and Learning (Make-Learn) International Conference”, s. 175-183.
 • 19. R. Kmieciak, A. Michna, A. Męczyńska. Innovativeness, empowerment and IT capability: evidence from SMEs, „Industrial Management & Data Systems” 2012, Vol. 112(5), p.707-728.
 • 20. C.Y.-Y. Lin, M.Y.-C. Chen. Does innovation lead to performance? An empirical study of SMEs in Taiwan, „Management Research News” 2007, Vol. 30(2), p. 115-132.
 • 21. S. Marciniak. Ocena efektywności nowatorskich przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych – ujęcie holistyczne, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 73, Gliwice 2014, s. 399-407.
 • 22. F.T. Mavondo, J. Chimhanzi, J. Steward. Learning orientation and market orientation. Relationship with innovation, Human Resource Practices and Performance, „European Journal of Marketing” 2005, Vol. 39(11/12), p. 1235-1263.
 • 23. A. Michna, A. Męczyńska, R. Kmieciak, R. Sekowska. Relationships between Empowerment, Innovativeness, Internationalization and Performance of Polish SMEs: Future Research Directions, „North American Business Press” 2011, Vol. 5(5), p. 46-63.
 • 24. A. Oke, G. Burke, A. Myers. Innovation types and performance in growing UK SMEs. „International Journal of Operations & Production Management”, Vol. 27(7), 2007, p. 735-753.
 • 25. B. Oyeleran-Oyeyinka. Learning, knowledge and skills: implications for firm-level performance in African industry, „International Journal of Technology Management & Sustainable Development” 2004, Vol. 3(2), p. 91-113.
 • 26. L. Raymond, F. Bergeron. Enabling the business strategy of SMEs through e-business capabilities. A strategic alignment perspective, „Industrial Management & Data Systems” 2008, Vol. 108(5), p. 577-595.
 • 27. E. Sadler-Smith, Y. Hampson, I. Chaston, B. Badger. Managerial behavior, entrepreneurial style, and small firm performance, „Journal of Small Business Management” 2003, Vol. 41(1), p. 47-67.
 • 28. H. Salavou, G. Avlonitis. Product innovativeness and performance: a focus on SMEs. „Management Decision” 2008, Vol. 46(7), p. 969-985.
 • 29. E. Skrzypek. Efektywność ekonomiczna jako ważny czynnik sukcesu organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr. 262, Wrocław 2012, s. 313-325.
 • 30. B.R. Webb, F. Schlemmer. The internet as a complementary resource for SMEs: The interaction effect of strategic assets and the internet, „International Journal of E-Business Research” 2009, Vol. 5(1), p. 1-24.
 • 31. D. Wegner, F.M. Zarpelon, J.R. Verschoore, A. Balestrin. Management practices of small-firm networks and the performance of member firms, „Business: Theory & Practice” 2017, Vol. 18(1), p. 197-207.
 • 32. J. Wiklund, D. Shepherd. Entrepreneurial orientation and small business performance: a configuration approach, „Journal of Business Venturing” 2005, Vol. 24(13), p. 71-91.
 • 33. R. Wilczyński. Pomiar efektywności a cele przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr. 66, Szczecin 2014, s. 547-558.
 • 34. J.A. Wolff, T.L. Pett. Innovation, new product development, and internationalization: SME performance implications, Paper accepted for presentation to the Entrepreneurship division, Academy of Management Conference, Honolulu, Hawaii 2005.
 • 35. B. Ziębicki. Metodyka oceny efektywności organizacyjnej, [w:] Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Mikuła B. (red.), Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 381-391.
 • 36. B. Ziębicki. Uwarunkowania oceny efektywności świadczenia usług użyteczności publicznej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2007, nr 6, s. 149-166.
 • 37. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2017, PARP, https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/raport%20o%20stanie%20sektora%20msp%20w%20polsce_2017.pdf (dostęp dnia 13.12.2017).
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-dcf9c68f-2b11-412d-a7e5-d2b6798f35ff
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.