PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Quantification of suspended sediment load by double correlation in the watershed of Chellif (Algeria)

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Ilościowa ocena ładunku zawiesiny w zlewni Chellif (Algieria) metodą podwójnej korelacji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The sediment transport in rivers in Algeria is very high. However, it is poorly quantified in some wadis because of the absence and the shortage of data especially the concentration of fine particles and also the unavailability of gauging stations. To fill this gap, a technique for estimating sediment yield, based on data recorded at the gauging station has been developed. The estimation of suspended sediment yield was conducted by a statistical analysis with double correlation on average daily flow and solid concentrations. The results obtained by applying this model to the watershed Chellif are very encouraging because the correlation coefficients of the found models are between 61% and 91% for the first correlation and between 86% and 97% for the second correlation. The estimated quantity of suspended sediment load is between 2.35 and 4.12 million tonnes per year, it appears important; This is due to the vulnerability of the Chellif basin facing erosion, the importance of its area and the importance of fluid flows in wadi Cheliff and its torrential regime. Mention here some of the results and their significance to the study.
PL
Rzeki Algierii transportują duże ilości zawiesiny. Jej ilościowa ocena w niektórych ciekach okresowych jest jednak utrudniona ze względu na brak danych, szczególnie o zawiesinie drobnocząsteczkowej. Brak jest również stałych przekrojów pomiarowych. Aby wypełnić tę lukę, opracowano metodę oceny ładunku zawiesiny na podstawie danych rejestrowanych w wybranym przekroju poprzecznym rzeki. Ocenę ładunku prowadzono za pomocą analizy statystycznej z użyciem podwójnej korelacji ze średnim dziennym przepływem i stężeniem zawiesiny. Wyniki uzyskane z zastosowaniem tego modelu do zlewni rzeki Chellif są obiecujące, ponieważ współczynniki uzyskane za pomocą modelu wynosiły od 61% do 91% w przypadku pierwszej korelacji i od 86% do 97% w przypadku drugiej korelacji. Oszacowany ładunek zawiesiny był znaczący i wynosił od 2,35 do 4,12 mln t·r–1. Taki wynik jest pochodną podatności basenu rzeki Chellif na erozję i burzliwego przepływu wody w rzece.
Wydawca
Rocznik
Tom
Strony
39--46
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., rys., tab.
Twórcy
 • University of Tlemcen, Department of Hydraulic, BP 230, Tlemcen 1300, Algeria
autor
 • University of Tlemcen, Department of Hydraulic, BP 230, Tlemcen 1300, Algeria
autor
 • University of Blida, Department of Water Science, Blida 9000, Algeria;
Bibliografia
 • [1] ARABI M. 1991. Influence de 4 systèmes de production sur le ruissellement et l’érosion en milieu montagnard méditerranéen (Médéa, Algérie). Thèse doctoral en géographie. Grenoble. Univ. Grenoble pp. 276.
 • [2] ACHITE M., MEDDI M. 2004. Estimation du transport solde dans le bassin versant de l’oued Haddad (Nord Ouest Algérien). Sécheresse. Vol. 15. No. 4 p. 367–373.
 • [3] ACHITE M., MEDDI M. 2005. Variabilité spatio-temporelle des apports liquide et solide en zone semi-aride, cas du bassin versant de l’oued Mina (Nord Ouest Algérien). Revue des sciences de l’eau. Vol. 18/Spécial p. 37–56.
 • [4] ACHITE M., OUILLON S. 2007. Suspended sediment transport in a semiarid watershed, Wadi Abd, Algeria (1973–1995). Journal of Hydrology. Vol. 343. Iss. 3–4 p. 187–202.
 • [5] BOUCHELKIA H. 2009. Etude du transport solide dans le bassin versant et son impact sur l’envasement des barrages – cas du bassin versant de Chellif. These de doctorat. Tlemcen. Université de Tlemcen pp. 166.
 • [6] BOUCHELKIA H., BELARBI F., REMINI B. 2011. Quantification du transport solide en suspension par analyse statistique: cas du bassin-versant de l’oued Mouillah. Le journal de l’eau et de l’environnement. No. 19 p. 29–41.
 • [7] BOUCHELKIA H., BELARBI F., REMINI B. 2013. Estimated flows of suspended solids by the statistical analysis of outfall drainage basin of Tafna (Algeria). Soil and Water Resources. Vol. 8 p. 63–70.
 • [8] BOUCHELKIA H., REMINI B. 2003. Quantification du transport solide dans le bassin versant algérien du Chellif. Ingénieries. No. 33 p. 45–56.
 • [9] BOUCHELKIA H., REMINI B. 2011. Etude du transport solide en suspension dans un bassin versant – cas du bassin versant de Chellif – Algérie. Sarrebruck. Universitaires Européennes pp. 173.
 • [10] BOUROUBA M. 1998. Contribution à l’étude de l’érosion et des transports solides de l’Oued Medjerda supérieur (Algérie orientale). Bull. Réseau érosion. No. 18 p. 76–97.
 • [11] DEMMAK A. 1982. Etude sur l’érosion et le transport solide. Thèse de doctoreur ingénieur. Paris. Univ. Pierre et Marie Curie pp. 323.
 • [12] GHENIM A., SEDDINI A., SERFOUS A. 2007. Production et exportation des sédiments en suspension lors des événements de crue cas du bassin versant d'Oued Mouillah. Larhyss Journal. No. 06 p. 35–44.
 • [13] LEFORT P. 1992. Transport solide dans le lit des cours d'eau. Grenoble. Grenoble INP pp. 92.
 • [14] MEGHNOUF A. 2007. Etude du transport des sédiments en suspension dans les écoulements de surface. Thèse de doctorat. Tlemcen. Université de Tlemcen pp. 168.
 • [15] REMINI B. 1997. Envasement des retenues de barrages en Algérie: importance, mécanismes et moyen de lutte par la technique du soutirage. Thèse de doctorat d’état. Algiers. Ecole nationale polytechnique d’Alger pp. 342.
 • [16] REMINI B. 2004. Sédimentation des barrages en Algérie. Revue Internationale La Houille Blanche. No 1, janvier. pp. 1–5.
 • [17] REMINI B., AALLOUCHE W., ACHOUR B. 2009. L’Algérie: plus d’un siècle d’envasement des barrages (Chapitre 08). Ouvrage intitulé : Etat des ressources en eau au Maghreb en 2009. Rabat. UNESCO p. 123–142.
 • [18] TERFOUS A., MEGNOUNIF A., BOUANANI A. 2001. Study of the suspended load et the river Mouilah (North West Algeria). The Journal of Water Science. Vol. 14/2 p. 173–185.
 • [19] UNESCO 1986. Problème d’érosion, transport solide et sédimentation dans les bassins versants. Project 5.3 of the International Hydrological Program, prepared under the presidency of A. Saudbarg, director of the publication WR White pp. 161.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-dc4d2467-91fd-4f85-b63f-62d5be27d2a4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.