PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Polski rynek przewozów kolejowych cargo w świetle europejskiej i krajowej polityki transportowej

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Polish cargo railway transport market in the light of European and national transport policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Transport, obok rolnictwa i handlu, stanowił jeden z pierwszych obszarów, które zostały objęte wspólną polityką Unii Europejskiej. Pochodną dynamicznych zmian społeczno-gospodarczych oraz procesów integracyjnych było niejednokrotne przewartościowanie realizowanych w jej ramach celów i priorytetów inwestycyjnych oraz potrzeb rozwojowych w zakresie poszczególnych gałęzi transportu, w tym również kolejowych przewozów cargo. Kraje członkowskie, choć prowadzą suwerenne polityki transportowe, chcąc współtworzyć system transportowy — muszą starać się podążać za tymi zmianami i ujmować je w narodowych politykach transportowych. W artykule dokonano analizy tych celów oraz ich wpływu na funkcjonowanie polskiego rynku kolejowego cargo w latach 1980–2018.
EN
Transportation, next to agriculture and trade was one of the first areas covered by the common policy of the European Union. The consequence of dynamic socioeconomic changes and integration processes of this grouping was re-evaluation of the realized goals and investment priorities as well as development needs of different modes of transport, including rail freight. Member states, although they have sovereign transport policies, wanting to co-create the transport system must try to follow these changes and include them in national transport policies. In this article was analyzed the goals and their impact on the functioning of the polish rail cargo market in the years 1980–2018.
Rocznik
Tom
Strony
31--45
Opis fizyczny
Bibliogr. 40 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • A European Union Strategy for sustainable development. (2002). European Commission.
 • Bąk, M. (1997). Transport jako przedmiot i czynnik integracji europejskiej. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 • Burnewicz, J. (1991). Transport EWG [Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej]. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
 • Burnewicz, J., Rucińska, D. (2012). Polski rynek usług transportowych: Funkcjonowanie, przemiany, rozwój. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Cestat — informator statystyczny. (1982). GUS.
 • Cestat — informator statystyczny. (1992). GUS.
 • Cestat — informator statystyczny. (1996). GUS.
 • Dane UTK. (2003, 2018). Pobrano z https://www.utk.gov.pl.
 • Domańska, A. (2006). Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w 2010. (2011). Pobrano z https://www.utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/analizy-i-opracowania/810,Funkcjonowanie-rynku-transportu-kolejowego-w-Polsce-w-2010-roku. html, https://doi.org/10.4467/2543859xpkg.17.005.6734.
 • Grudzewski, W. M. (1998). Rozwój systemu transportowego Polski w warunkach integracji europejskiej. Warszawa: IOiZwP Orgmasz.
 • Grzelakowski, A. (2009). Polityka transportowa Unii Europejskiej oraz jej implikacje dla systemów transportowych krajów członkowskich. Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej.
 • Grzywacz, W., Rydzkowski, W., Wojewódzka-Król, K. (2003). Polityka transportowa. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 • Igliński, H. (2011). Biała Księga 2011 — implikacje dla polskiego systemu transportowego. Logistyka, (4).
 • IV pakiet kolejowy zaczyna działać. (2019). Pobrano z Urząd Transportu Kolejowego website: https:/utk.gov.pl/pl/aktualnosci/14809,IV-pakiet-kolejowy-zaczyna-dzialac.html.
 • Lesiak, P. (2013). Konkurencja między transportem samochodowym a kolejowym w Polsce w świetle kształtowania racjonalnej struktury gałęziowej przewozów ładunków. Warszawa: Szkoła Główna HandlowaOficyna Wydawnicza.
 • Liberadzki, B., Mindur, L. (2006). Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Warszawa: Szkoła Główna HandlowaInstytut Logistyki Magazynowania.
 • Lipińska-Słota, A. (2000). Lądowy tranzyt ładunków przez terytorium Polski w warunkach integracji europejskiej. Katowice: Wydawnictwo Uczelniane AE.
 • Memorandum on the General Lines of the Common Transport Policy. (1961). European Economic Community Commission.
 • Mendyk, E. (2007). Otwarcie kolejowego rynku usług transportowych w Polsce.
 • Nicoll, W. (2002). Zrozumieć Unię Europejską. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Pietrzyk-Wiszowaty, K. (Red.). (2018). Transport kolejowy w systemie obronnym państwa. Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.
 • Polityka transportowa państwa na lata 2001–2015 dla realizacji zrównoważonego rozwoju kraju. (2001). MTiGM.
 • Polityka Transportowa Państwa na lata 2006–2025. (2005). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury.
 • Raport Grupy PKP. (2019, czerwiec 10). Pobrano z www.pkp.pl/Raport_Grupy_PKP_2017.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. (2005). Warszawa: GUS.
 • Rydzkowski, W. (1997). Współczesne problemy polityki transportowej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Rydzkowski, W., Wojewódzka-Król, K. (2010). Transport (Wyd. 5 zm.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sawicka, J. (2004). Polska w Unii Europejskiej: Wybrane polityki sektorowe. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
 • Sprawozdanie z funkcjonowania rynku kolejowego w Polsce w 2017 roku. (2018). Pobrano z https://utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/sprawozdania/14357,Sprawozdanie-z-funkcjonowania-rynku-kolejowego-w-2017-r.html, https://doi.org/10.18778/8088-052-8.07.
 • Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030). (2013). Warszawa: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
 • Teichmann, E. (2006). Wschodnie pogranicze rozszerzonej Unii Europejskiej: Czynniki konkurencyjności. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza.
 • Terminal w Małaszewiczach zwiększy przepustowość do 3 285 pociągów. (2019, czerwiec 18). Pobrano z https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/nowy-jedwabny-szlak--szansa-dla-kolejowych-przewozow-towarow-w-polsce-91468.html.
 • Transport — Wyniki Działalności. (2000). Warszawa: GUS DPiPN-T.
 • Transport — wyniki działalności w 2011 roku. (2011). Warszawa: GUS DPiPN-T.
 • Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony. (1994). Bruksela.
 • Urząd Transportu Kolejowego. (2018). Przewozy towarowe w 2018 r. Pobrano z https://utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/statystyka-przewozow-to/dane-archiwalne/14766,Przewozy-towarowe-w-2018-r.html.
 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. (2003). Pobrano z http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU-20030860789.
 • White Paper on the future development of the common transport policy: A global approach to the construction of a Community framework for sustainable mobility. (1992). European Commission.
 • Wojciechowska, K. (2019). Ustawa o transporcie kolejowym: Komentarz (Stan prawny na 11.3.2019 r.). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-dc14d4d9-d3e6-4a8d-9f99-9b53ba7a4ffb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.