PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wybrane parametry jakości energii elektrycznej pobieranej przez napęd walcarki kształtowników

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The selected power quality parameters of electricity consumed by the drive of the profile rolling mill
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza parametrów charakteryzujących pobieraną energię elektryczną z przemysłowej rozdzielni średniego napięcia przez przekształtnikowy napęd dwunastopulsowy z rewersem i regulacją strumienia w obwodzie wzbudzenia walcarki kształtowników. Na podstawie badań pomiarowych, dotyczących wartości chwilowych napięć i prądów dla różnych warunków pracy napędu, przeprowadzono analizę zmian mocy oraz wyznaczono wartości charakterystycznych parametrów określających jakość energii elektrycznej, takich jak: asymetria, widma rozkładów poszczególnych harmonicznych napięć międzyprzewodowych i prądów fazowych oraz współczynniki zawartości wyższych harmonicznych THD tych wielkości. Obliczenia oraz analizę poszczególnych mocy oraz rozkładów harmonicznych sygnałów przeprowadzono z wykorzystaniem środowiska MATLAB. W pracy przedstawiono interesujące przebiegi zmian współczynników THD napięć w funkcji mocy obciążenia regulowanego napędu tyrystorowego prądu stałego. Uzyskane wyniki pomiarów i analiz pozwoliły na sformułowanie wniosków i zaleceń projektowych.
EN
The paper presents analysis of parameters characterizing electric power consumed at the industrial medium voltage switchgear by a twelve-pulse converter drive with reverse and flow regulation in the excitation circuit of the profile rolling mill. Measurements concerning the instantaneous values of voltages and currents for different conditions of the drive operation were the basis for the calculation analysis of power and subsequently specific power quality parameters such as distribution spectra of individual voltage and current harmonics as well as voltage and current THD harmonics content factors. The calculation analysis of individual powers and the harmonic signals distribution was carried out by means of MATLAB utility software. The paper presents interesting courses of THD factors changes as function of current and load power of regulated thyristor drive of direct current. The results of measurements and analyses allowed conclusions and project regulations to be formulated.
Rocznik
Strony
9--15
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Politechnika Częstochowska, Częstochowa, SEP Oddział Częstochowski
autor
 • ATH, Bielsko-Biała, SEP Oddział Częstochowski
Bibliografia
 • [1]. Czarnecki L.S.: „Moce w obwodach elektrycznych z niesinusoidalnymi przebiegami prądów i napięć”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
 • [2]. De la Rosa F. C.: “Harmonics and Power Systems”. Taylor & Francis Group, LLC, 2006
 • [3]. EN 50160: “Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution systems”.
 • [4]. “Filtracja i detekcja harmonicznych”. Schneider Electric
 • [5]. Gała M., Jagieła K., Garstka T.: „Wybrane parametry jakości energii elektrycznej w sieci wysokiego napięcia zasilającej piec łukowy prądu przemiennego”. Przegląd Elektrotechniczny. Rok 88 Nr 8/2012, str. 99-103
 • [6]. Gała M., Jagieła K., Kępiński M.: „Parametry pracy zespołu prostownikowego pieca grafityzacyjnego”. Przegląd Elektrotechniczny, Rok 91 Nr 10/2015, str. 71-75.
 • [7]. Hanzelka Z.: „Jakość dostawy energii elektrycznej. Zaburzenia wartości skutecznej napięcia”. Wydawnictwa AGH, Kraków 2013.
 • [8]. IEC 61000-4-30 - Electromagnetic compatibility (EMC), Part 4: Testing and measurement techniques - Section 30: Power Quality Measurement Methods.
 • [9]. Jagieła K., Gała M.: „Nomograficzna metoda wyznaczania współczynnika asymetrii w trójfazowych sieciach elektroenergetycznych”, Przegląd Elektrotechniczny, Rok 80 Nr 1/2004, str. 21-26.
 • [10]. Jagieła K., Rak J., Kępiński M.: „Jakość energii elektrycznej pobieranej przez duże napędy”. Napędy i sterowanie Nr 10/2000,str. 15-19.
 • [11]. Jagieła K., Rak J., Kępiński M.: „Wskaźniki THD dla tyrystorowego układu napędowego maszyny wyciągowej”. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa Nr 6 (355)/2000, str. 9-13.
 • [12]. Kowalski Z.: „Asymetria w układach elektroenergetycznych”, PWN Warszawa 1987.
 • [13]. Kowalski Z.: „Jakość energii elektrycznej”. Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.
 • [14]. Kuśmierek Z.: “Pomiary mocy i energii w układach elektroenergetycznych”. WNT Warszawa 1994.
 • [15]. NEMA Condensed MG-2011 Information Guide for General Purpose Industrial AC Small and Medium Squirrel-Cage Induction Motor Standards. Publ.: National Electrical Manufacturers Association 1300 North 17th Street, Suite 1847 Rosslyn, Virginia 22209 (2014) www.nema.org.
 • [16]. Pierrat L., Meyer J. P.: “Unbalance factor it is as simple as ABC“ , Revue Générale de l’Électricité, No 6, June 1987.
 • [17]. Piróg S.: “Negatywne oddziaływanie układów energoelektronicznych na źródła energii i wybrane sposoby ich ograniczenia “. Energoelektronika. Wyd. AGH Kraków, 1998.
 • [18]. Quispe E., Gonzalez G., Aguado J.: “Influence of Unbalanced and Waveform Voltage on the Performance Characteristics of Three-phase Induction Motors“. International Conference on Renewable Energies and Power Quality, Barcelona, 31 March, 1, 2 April, 2004.
 • [19]. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., nr 93, poz. 623z późn. zm.).
 • [20]. Optim HYB Automatic hybrid switching capacitor banks. CIRCUTOR SA http://docs.circutor.com/docs/CT_OPTIM-HYB_EN.pdf, (03.2017 r.).
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-dbe29013-4fb1-475e-9748-c59b732f9946
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.