Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-db53ab4c-293d-432c-af7a-f8a063c35b04

Czasopismo

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa

Tytuł artykułu

Skażenia wtórne : problem dekontaminacji masowej

Autorzy Pich, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Secondary contamination : issue of mass decontamination
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł stanowi próbę zobrazowania istotnej z punktu widzenia dekontaminacji masowej problematyki wtórnych skażeń ludzi i sprzętu. Autor poprzez szczegółową charakterystykę źródeł skażeń wtórnych stara się zaproponować szereg rozwiązań mających na celu minimalizację zagrożenia zatruć u osób nienarażonych bezpośrednio na działania chemicznych czynników niebezpiecznych. Zaproponowane rozwiązania bazują na doświadczeniu wojsk chemicznych w zakresie likwidacji skażeń chemicznych dużej ilości osób. Rozwiązania te uwzględniają także obowiązujące zasady organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz techniczne możliwości prowadzenia dekontaminacji masowej w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W artykule przedstawiono także przykłady skażeń wtórnych oraz ich konsekwencje dla zdrowia ratowników i osób niezwiązanych z akcją ratowniczą.
EN Resume: The paper is attempt of illustrating the main problems of people and equipment mass decontamination in aspects of secondary (derivative) contamination. Through characteristic of source of secondary contamination, author suggested solutions base on experience of military chemical troop which has be prepared to decontamination a large number of people. These solutions take into consideration principles of chemical and ecological rescue system, and moreover the technical capabilities of the national rescue system (KSRG). In addition in the article have been presented examples of secondary contaminations and theirs consequences for human health.
Słowa kluczowe
PL dekontaminacja masowa   skażenie wtórne   likwidacja skażeń osób   pakiet do likwidacji skażeń  
EN secondary contamination   derivative contamination   mass decontamination   decontamination of person   package (aid kids) for mass decontamination  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Czasopismo Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
Rocznik 2013
Tom T. 1
Strony 159--169
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys.
Twórcy
autor Pich, R.
  • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, ul. Czajkowskiego 109, 51-150 Wrocław, robert.pich@o2.pl
Bibliografia
[1] Tu A.T., Overview of sarin terrorist attacks in Japan. ACS Symposium Series 745, 2000, 304–317.
[2] Pellowski W., Zamiar Z., Simonova M., Selected aspects of the cooperation between fire departments and chemical and radiation emergency teams, Armed forces in the system of international security, Wroclaw 2013, 209–218.
[3] Maciejewski P., Pich R., Wrzesiński J., Pellowski W., Robak W., Szlęk J., Zielonka Z., Włodarczyk T., Praca naukowo-badawcza nr ID/869/DzS Analiza możliwości współpracy wojsk chemicznych oraz elementów układu pozamilitarnego w ramach likwidacji skutków aktów terroru z wykorzystaniem toksycznych substancji chemicznych lub/i promieniotwórczych. WSOWL, 2008–2010.
[4] Pich R., Maciejewski P., Wrzesiński J., Techniczne możliwości sprzętu wojsk chemicznych w aspekcie likwidacji skażeń na korzyść podsystemu niemilitarnego, V Międzynarodowa konferencja naukowa, Katastrofy naturalne i cywilizacyjne – zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, 3–5 czerwca 2009, Wrocław.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-db53ab4c-293d-432c-af7a-f8a063c35b04
Identyfikatory