PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ migracji na rozprzestrzenianie się chorób na przykładzie Niemiec

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Influence of migration on disease of diseases on the example of Germany
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Współczesne migracje stawiają przed każdym krajem - celem migrantów wiele wyzwań. Poza problemami politycznymi, społecznymi i ekonomicznymi, ważnym problemem wynikającym ze skali migracji jest kwestia zagrożenia bezpieczeństwa epidemiologicznego. Obecny kryzys migracyjny w krajach ‘starej UE’, a zwłaszcza w Niemczech, sprzyja rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Dostępne dane dla Niemiec pokazują istotny statystycznie wzrost zachorowalności na gruźlicę, syfilis, krztusiec, WZW B, a nawet na malarię. Wzrost liczby osób chorych stwarza realne zagrożenie epidemiologiczne dla ludności w Niemczech. Niekontrolowany ruch wewnątrz państw UE oraz wysoki poziom dostępności transportowej czyni to zagrożenie jeszcze bardziej poważnym.
EN
Modern migrations pose many challenges for each country - the goal of migrants. In addition to political, social and economic problems, an important problem arising from the scale of migration is the issue of the threat of epidemiological security. The current migration crisis in the 'old EU' countries, especially in Germany, is conducive to the spread of infectious diseases. Available data for Germany show a statistically significant increase in the incidence of tuberculosis, syphilis, whooping cough, hepatitis B, and even malaria. The increase in the number of ill people poses a real epidemiological threat to the population in Germany. Uncontrolled traffic within EU countries and a high level of transport accessibility make this threat even more serious.
Rocznik
Tom
Strony
197--208
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz.
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Gdańsk
autor
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Gdańsk
autor
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Wydział Turystyki i Rekreacji, Gdańsk
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Gdańsk, Tel.: 48 585 547 346
Bibliografia
 • 1. Asylgeschäftsstatistik für den Monat Dezember 2016 (2016). Berlin: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Retrieved from http://www.bamf.de.
 • 2. Berichte zur Epidemiologie der Tuberkulose in Deutschland (2017). Berlin: Robert Koch Institut. Retrieved from https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/T/Tuberkulose/Archiv_Berichte_TB_in_Dtl_tab.html.
 • 3. Brydak, L.B. (2007). Grypa. In J. Cianciara, J. Juszczyk (red.), Choroby zakaźne i pasożytnicze (ss. 713-723). Lublin: Wydawnictwo CZELEJ.
 • 4. Centers for Disease Control and Prevention: CDC and Texas Health Department Confirm First Ebola Case Diagnosed in the U.S. (2014). Retrieved from https://www.cdc.gov/media/releases/2014/s930-ebola-confirmed-case.html.
 • 5. Cianciara, J. (2007). Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B. W J. Cianciara, J. Juszczyk (red.), Choroby zakaźne i pasożytnicze (ss. 777-789). Lublin: Wydawnictwo CZELEJ.
 • 6. Crude rate of net migration plus adjustment (2017). Eurostat. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tsdde230.
 • 7. Dudzik, K., Cianciara, D., Lewczuk-Wesołowska, A., Zalewska, E. (2012). Sytuacja zdrowotna migrantów w Niemczech i Szwajcarii. Hygeia Public Health, 47(4), 512-517.
 • 8. Fernandez, M. (2014). 2nd Ebola Case in U.S. Stokes Fears of Health Care Workers. Retrieved from https://www.nytimes.com/2014/10/13/us/texas-health-worker-tests-positive-for-ebola.html.
 • 9. Grzelak-Kostulska, E., Sypion-Dutkowska, N., Michalski, T. (2017). Changes in the health situation of the population of Poland following the accession to the European Union (compared to Central and Eastern European countries). Journal of Geography, Politics and Society, 7, 24-38.
 • 10. Ilieş, A., Wendt, J.A. (2015). Geografia turystyczna. Podstawy teorii i zagadnienia aplikacyjne. Gdańsk: Wydawnictwo AWFiS.
 • 11. Infektionsepidemiologisches Jahrbuch meldepflichtiger Krankheiten für 2012-16 (2017). Berlin: Robert Koch Institut.
 • 12. Janiszewska, A., Klima, E. (2008). Ludność rdzenna - Aborygeni Australijscy. Acta Universitatis Lodzensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 9, 57-88.
 • 13. Michalski, T. (2012). Przemiany w liczbie ludności i ruchu rzeczywistym w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji. Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum.
 • 14. Michalski, T. (2016). The differentiation of the health situation in European post-Communist countries after 1990. Geography and Tourism, 4, 33-42.
 • 15. Population change - Demographic balance and crude rates at national level (2017). Eurostat. Retrieved from http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_gind&lang=en.
 • 16. Porta, M.A. (2014). Dictionary of Epidemiology. Oxford: Oxford University Press.
 • 17. Rey, J.R. (2007). Enfermedades infecciosas emergentes. Gainesville: IFAS Extension, University of Florida.
 • 18. Soto, S.M. (2009). Human migration and infectious diseases. Clinical Microbiology and Infection, 15, Supplement 1, 26-28.
 • 19. Stypułowska-Misiurewicz, H. (2007). Choroby wywołane przez Vibrio choleare i inne gatunki Vibrio. W J. Cianciara, J. Juszczyk (red.), Choroby zakaźne i pasożytnicze (ss. 901-908). Lublin: Wydawnictwo CZELEJ.
 • 20. Wendt, J. (2008). Zarys współczesnych zagrożeń w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym. W T. Michalski (red.), Zagrożenia we współczesnym świecie jako temat edukacji geograficznej (ss. 7-11). Warszawa: WSiP.
 • 21. Wendt, J.A. (2011). Zarys geografii turystycznej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • 22. World Health Organization for Europe, European Vaccine Action Plan 2015-2020 (2014). Copenhagen: WHO.
 • 23. Wysocki, J. (2007). Krztusiec. W J. Cianciara, J. Juszczyk (red.), Choroby zakaźne i pasożytnicze (ss. 889-894). Lublin: Wydawnictwo CZELEJ.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-db455097-ebbf-4605-8fea-04dcfa60e668
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.