Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-dada2102-134a-4238-b72c-bb01fe697776

Czasopismo

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Tytuł artykułu

Inżynieria biochemiczna

Autorzy Ledakowicz, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Biochemical engineering
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono historię rozwoju inżynierii biochemicznej. Opisano typowy bioproces, na który składają się, oprócz właściwego etapu reakcyjnego z udziałem drobnoustrojów w bioreaktorze, procesy przygotowania substratów i oczyszczania bioproduktów. Analizując zjawiska zachodzące w bioreaktorze poza komórką drobnoustroju (faza abiotyczna) oraz we wnętrzu komórki zilustrowano rozwój inżynierii biochemicznej. Poprzez stechiometryczne modele metaboliczne podano zasady inżynierii metabolicznej bazującej na analizie strumieni metabolicznych (MFA) i analizie regulacji metabolicznej (MCA). Osiągnięcia inżynierii genetycznej umożliwiły właściwe wykorzystanie wyników modelowania metabolicznego, czego przykładem może być biosynteza rekombinowanych protein. Podkreślono znaczenie inżynierii biochemicznej w przyszłości.
EN Development of biochemical engineering has been presented. A typical bioprocess, which consists, besides the intrinsic process with the use of microorganisms, also of up- and down-stream processing has been described. The phenomena inside bioreactor in abiotic phase and inside microorganism cell have been analyzed. On the basis of metabolic stoichiometric models the principles of metabolic engineering, in particular metabolic flux analysis (MFA) and metabolic control analysis (MCA) have been given. The achievements of genetic engineering enabled proper implementation of metabolic modeling, exemplified by biosynthesis of recombinant protein. The importance of biochemical engineering for the future implementation of biotechnology has been emphasized.
Słowa kluczowe
PL bioproces   bioreaktor   faza abiotyczna   stechiometryczne modele metaboliczne   analiza strumieni metabolicznych   MFA   analiza regulacji metabolicznej   MCA   biosynteza rekombinowanych protein  
EN bioprocess   bioreactor   abiotic phase   metabolic stoichiometric models   metabolic flux analysis   MFA   metabolic control analysis   MCA   biosynthesis of recombinant protein  
Wydawca Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk
Czasopismo Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Rocznik 2001
Tom T. 22, z. 3A
Strony 65--74
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor Ledakowicz, S.
  • Politechnika Łódzka, Katedra Inżynierii Bioprocesowej, ul. Wólczańska 213, 93-005 Łódź
Bibliografia
[1] GLENNON B., KIERAN P.M., LUYBEN K.CH.A.M. - Editors, Proceedings of the l-st European Symposium on Biochemical Engineering Science, 19-21 September, 1996, Dublin, Ireland.
[2] FEYO DE AZEVEDO S„ FERREIRA E.C., LUYBEN K.CH.A.M. OSSEWEIJER P. - Editors, Proceedings of ESBES-2, 16-19 September, 1998, Porto, Portugal.
[3] NIELSEN J. et al - Editors, Book of Abstracts ESBES-3, 10-13 September. 2000 Copenhagen, Denmark.
[4] III Ogólnopolskie Sympozjum "Biotechnologia w uczelniach technicznych” 26-27.04.2000, Warszawa. Materiały Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.
[5] LEDAKOWICZ S., Inżynieria bioprocesowa w Polsce a w Europie. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Nr 822, Inż. Chem. Proc. z. 26. 1999, Łódź.
[6] POHORECKI R., SZEWCZYK K., Inżynieria bioprocesowa w Polsce. Referat na 1 Krajowym Kongresie Biotechnologii, 23-24.09. 1999, Wrocław.
[7] AIBA S., HUMPHREY A.E., MILLIS N.F., Biochemical Engineering, Academic Press, 1-st edition 1964, 2-nd edition 1973, tłumaczenie polskie WNT 1977.
[8] BAILEY J.E., OLLIS D.F., Biochemical Engineering Fundamentals, McGeaw Hill, 1-st edition 1977, 2-nd edition 1986.
[9] SHULER M.L., KARGI F., Bioprocess Engineering Basic Concepts, Prentice Hall, 1992.
[10] BLANCH H.W., CLARK D.S., Biochemical Engineering, Marcel Dekker, 1996.
[11] SHANKS J.V., STEPHANOPOULOS G., Biochemical Engineering Bridging the gap between gene and product. Current Opinion Biotechnol. 2000. 11(2) 169.
[12] STEPHANOPOULOS G.N., ARISTODOU A.A., NIELSEN J., Metabolic engineering principles and methodologies. Academic Press 1998.
[13] VALLINO J.J., STEPHANOPOULOS G.N., Metabolic flux distributions in Corynebacterium glutamicum during growth and lysine overproduction. Biotechnol. Bioeng., 1993, 41,633.
[14] YANG Y.-Т., BENNETT G.N., San К.-Y., Genetic and metabolic engineering. Electronic J. Biotechnol. 1998, 1(3), http://www.ejb.Org/content/voll/issue3/full/3/index.html.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-dada2102-134a-4238-b72c-bb01fe697776
Identyfikatory