Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d9e826f9-a77b-4198-b5a3-4e49d70b1538

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Analiza przyczyn rozbieżności określania wymienności paliw gazowych za pomocą metod teoretycznych oraz na drodze eksperymentalnej

Autorzy Wojtowicz, R. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN Analysis of the causes of differences in determining the interchangeability of gas fuels with the aid of theoretical methods and experimentally
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule skomentowano wyniki badań przeprowadzonych na urządzeniach domowych, służących do przygotowywania posiłków i produkcji ciepłej wody, które były zasilane mieszaninami gazu ziemnego o różnym składzie. Przeprowadzono ocenę wymienności tych mieszanin teoretycznymi metodami oceny wymienności. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia, dlaczego rezultaty analiz z zastosowaniem teoretycznych metod oceny wymienności nie pokrywają się z wynikami badań przeprowadzonych na obecnie wykorzystywanych urządzeniach gazowych użytku domowego.
EN The paper presents results of tests carried out on household appliances used for food preparation and hot water production, which were powered by natural gas mixtures of different compositions. An assessment of the interchangeability of these mixtures by theoretical evaluation methods interchangeability was done. This article attempts to explain why theoretical methods to assess the interchangeability, do not coincide with the results of tests performed on household gas appliances currently in use.
Słowa kluczowe
PL wymienność paliw gazowych   LNG   palniki gazowe  
EN interchangeability of gas fuels   LNG   gas burner  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2016
Tom R. 72, nr 6
Strony 422--430
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., fot., rys., tab.
Twórcy
autor Wojtowicz, R.
  • Laboratorium Badań Urządzeń Gazowniczych i Grzewczych, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, robert.wojtowicz@inig.pl
Bibliografia
[1] "Ciechanowska M.: Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Nafta-Gaz 2014, nr 11, s. 839–842.
[2] Electric Power Research Institute: Fuel Composition Impacts on Combustion Turbine Operability. Technical Update, March 2006.
[3] Halchuk-Harrington R., Wilson R. D.: Aga Bulletin #36 and Weaver interchangeability methods: yesterday’s research and today’s challenges. American Gas Association, Operating Section Proceedings 2006, vol. 2.
[4] Hypr I.: Prispevek k soucasnemu vtvoji zeimennostnich metod. Paliva 1965, nr 45.
[5] Schuster T., Bogucki A.: Trzy lata monitoringu parametrów cieplnych gazu ziemnego w krajowym systemie dystrybucyjnym. Nafta-Gaz 2011, nr 12, s. 909–919.
[6] Sperski B.: Gazownictwo. Część 1. Kraków, Wydawnictwa AGH, 1986.
[7] Weaver E. R.: Formulas and Graphs for Representing the Interchangeability of Fuel Gases. Journal of Research of the National Bureau of Standards 1951, vol. 46, no. 3, s. 213–245.
[8] Wojtowicz R.: Wpływ składników gazu ziemnego wysokometanowego (etanu i propanu) na jakość spalania w kotłach gazowych i gazowych przepływowych ogrzewaczach wody – analiza porównawcza teoretycznych metod oceny wymienności z wynikami pomiarów. Praca statutowa INiG – PIB, Kraków 2011, nr zlecenia: 34/GU, nr archiwalny: DK-4100-34/11.
[9] Zieleniewski R.: Zamienność gazów w eksploatacji. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 1962, nr 7, s. 254.
[10] Zieleniewski R., Kozakiewicz K.: Aparaty i urządzenia gazowe. Warszawa, Arkady, 1981.
[11] Zieleniewski R., Kozakiewicz K.: Metody określania wymienności gazów. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 1962, nr 11, s. 418.
Akty prawne i normatywne
[12] PN-EN 26:2007 Gazowe przepływowe ogrzewacze wody do celów sanitarnych, wyposażone w palniki atmosferyczne.
[13] PN-EN 30-1-1:2008 Domowe urządzenia gazowe do gotowania i pieczenia – Część 1-1: Bezpieczeństwo – Postanowienia ogólne.
[14] PN-EN 677:2007 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem – Specjalne wymagania dotyczące kotłów kondensacyjnych o znamionowym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW.
Uwagi
PL Artykuł powstał na podstawie pracy statutowej pt. Krytyczna analiza wybranych metod oceny wymienności gazów w oparciu o dotychczas przeprowadzone badania - praca INiG - PIB na zlecenie MNiSW; nr zlecenia: 0050/GU/15, nr archiwalny: DK-4100-50/15.
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d9e826f9-a77b-4198-b5a3-4e49d70b1538
Identyfikatory
DOI 10.18668/NG.2016.06.05