PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Elementy zrównoważonego rozwoju produktów elektronicznych w gospodarce o obiegu zamkniętym

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Elements of sustainable development of electronics products in circular economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przybliżono tematykę zrównoważonego rozwoju produktów elektronicznych. Ukazano ewolucję pro-ekologicznych zmian legislacyjnych w Europie w tym obszarze oraz ukazano genezę i zasady modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Przybliżono cele i zakres projektu „sustainablySMART”, który rozwija technologie i elementy gospodarki o obiegu zamkniętym na przykładzie mobilnych urządzeń informacyjnych i komunikacyjnych. Wskazano obszary zrównoważonego rozwoju produktów elektronicznych, w których aktywnie uczestniczył i uczestniczy Instytut Tele- i Radiotechniczny.
EN
The article shows the subject of sustainable development of electronic products. The evolution of pro-environmental legislative changes in Europe in this area and the genesis as well as principles of a Circular Economy were presented. The goals and the scope of the “sustainablySMART” project which develops technologies and elements of the Circular Economy on an example of mobile information and communication devices were showed as well. The areas of sustainable development of electronic products were pointed out in which Tele and Radio Research Institute has actively participated and participates.
Rocznik
Strony
117--120
Opis fizyczny
Bibliogr. 28 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa
 • Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa
autor
 • Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa
autor
 • Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa
 • Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa
autor
 • Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa
Bibliografia
 • [1] Report of the World Commission on Environment and Development: 1987. Our Common Future, Annex to document A/42/427 ONZ, 4 August, http://www.un-documents.net/ocf-02.htm.
 • [2] L. Pawłowski, 2011. Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwoju, Rocznik Ochrona Środowiska, Tom 13. ISSN 1506218X 333-346, pp. 333-345.
 • [3] Dyrektywa Rady UE 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 roku w sprawie odpadów.
 • [4] C. Melton, 1993. Reflow Soldering Evaluation of Lead Free Solder Alloys, IEEE 0569-5503/93, pp. 1008–1011.
 • [5] M. R. Harrison, J. H. Vincent, 1999. IDEALS, Improved Design Life and Environmentally Aware Manufacturing of Electronics Assemblies by Lead-free Soldering, Proceedings of the 12th European Microelectronics and Packaging Conference, Harogate, June p. 98.
 • [6] J.H. Vincent et al., 1993. Alternative Solders for Electronics Assemblies. Circuit World, Vol. 19, No. 3, pp. 32–34.
 • [7] W.B. Hampshire, 1997. Some Problems in Switching to Leadfree Solders, Soldering & Surface Mount Technology, Vol. 9, No. 1, February pp. 11–12.
 • [8] Synthesis report of the “IDEALS” project: 1999. Improved Design Life and Environmentally Aware Manufacturing of Electronics Assemblies by Lead-Free Soldering: “IDEALS”, https://www.solderconnection.com/lead_free_tech_articles/synthesis.pdf.
 • [9] R. Kisiel, K. Friedel, K. Bukat, 1996. New materials technological trends in PCB manufacture and assembly, 20th Conference of the International Society for Hybrid Microelectronics. Poland Chapter, Jurata pp. 31–37.
 • [10] R. Kisiel, K. Bukat, 1997. Wettability of Lead-Free Solders in the Presence of Low-Solid Flaxes, Proceedings of the 11th European Microelectronics Conference, Venice, Italy, May 14–16, pp. 27–34.
 • [11] Proposal for a Directive on Waste from Electrical and Electronic Equipment, “Second Draft” WEEE 27/7/98.
 • [12] Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, Official Journal of the European Union, 13.02.2003, p. 19–23.
 • [13] J. Sitek, 2006. Wybrane czynniki wpływające na bezołowiowe lutowanie rozpływowe, Elektronika nr 8, pp. 40–44.
 • [14] J. Sitek, G. Koziol, 2006. Projekt GreenroSE – Doświadczenia w bezołowiowym lutowaniu, Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki, Zeszyt 153, ISSN 0509-7053, pp. 74–83.
 • [15] J. Sitek, 2007. Problemy montażowe złożonych zespołów elektronicznych, Elektronika nr 8, pp. 24–28.
 • [16] K. Bukat i inni, 2008. Evaluation of the influence of Bi and Sb additions to Sn-Ag-Cu and Sn-Zn alloys on their surface tension and wetting properties using the analysis of variance – ANOVA, Soldering & Surface Mount Technology, Vol. 20, No. 4, pp. 9–19.
 • [17] Dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r., Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 191/29 z 22.7.2005.
 • [18] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE.
 • [19] J. Sitek, M. Kościelski, 2014. Efektywność środowiskowa produktów, a możliwości oceny cyklu życia płytek obwodów drukowanych z użyciem internetowego narzędzia „LCA to GO”, Elektronika – Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, Vol. 55, nr 7, s. 13–15, doi: 10.15199/ELE-2014-047.
 • [20] “LCA to go” – “Boosting Life Cycle Assessment Use in European Small and Medium-sized Enterprises: Serving Needs of Innovative Key Sectors with Smart Methods and Tools”, Project from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No. 265096.
 • [21] Narzędzie “LCA to go”: http://tool.lca2go.eu/users/sign_in
 • [22] Sec. 1502. Conflict minerals. Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.
 • [23] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX-:52014PC0111.
 • [24] J. C. Moszko, B. Białecka, 2012. Potencjał i zasoby metali ziem rzadkich w świecie oraz w Polsce, Prace Naukowe GIG – GÓRNICTWO I Ś RODOWISKO, 4/.
 • [25] Aliso i inni, 2012. „Evaluating Rare Earth Element Availability: A Case with Revolutionary Demand from Clean Technologies”, Environmental Science & Technology, 46, 3406−3414, dx.doi.org/10.1021/es203518d.
 • [26] M. Moreno i inni, 2014. Moving beyond the circular economy, Proceedings of Going Green Care Innovation 2014 Conference, November 17-20, Vienna, Austria, Article No. 3.12.4.
 • [27] European Commission, Manifesto for a Resource Efficient Europe, Brussels, 17 December 2012, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-989_en.htm.
 • [28] The Ellen Macarthur Foundation Materials, http://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/interactive-diagram.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d9b52bc4-5f79-41df-a84a-1d178b41dea6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.