Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d9a07243-ebaf-4f21-90f0-f5d9a5573c3c

Czasopismo

Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Tytuł artykułu

Instrumenty ekonomiczno-finansowe w grze o przestrzeń

Autorzy Grobelny, R. 
Treść / Zawartość http://journals.pan.pl/dlibra/journal/95346
Warianty tytułu
EN Economic-financial Instruments in the Game of Space
Języki publikacji PL
Abstrakty
EN The contemporary, ever-faster development of the world, man-made changes in the natural environment, and especially the advanced urbanisation process, exert an ever stronger pressure on the use of space. Space can be used in a number of ways, depending on its natural features and human opinions. This gives rise to many spatial conflicts. One of their significant aspects is an economic one. For its analysis use can be made of a notional apparatus deriving from game theory. This paper offers an analysis of situations occurring at the micro-scale (of individual properties). It identifies economic motives behind the activities of two principal players: property owners and communes, and the strategies the communes adopt in this field. They make use of economic-financial instruments. The paper discusses them and the effects they bring in terms of the economic equilibrium and physical development. Also presented is a new instrument in this group: an advertisement charge, as an example of a new, correct approach to this type of instruments.
Słowa kluczowe
EN economic-financial instruments   spatial conflicts   advertising charg  
Wydawca Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Czasopismo Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Rocznik 2017
Tom No 265
Strony 65--81
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., tab.
Twórcy
autor Grobelny, R.
Bibliografia
1. Banachowicz B., 2004, Konflikty społeczne w grze o przestrzeń, [w:] Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu – teoria i praktyka, D. Stawasz (red.). Wyd. UŁ: 171–182.
2. Białoszewski H., 1983, Teoretyczne problemy sprzeczności i konfliktów społecznych. PWN, Warszawa.
3. Dubiel K., 2009, Konflikty środowiskowe w procesie planowania przestrzennego. Przegląd Komunalny, nr 9: 46–48.
4. Dutkowski M., 1995, Konflikty w gospodarowaniu dobrami środowiskowymi. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
5. Dutkowski M., 1996, Konflikty środowiskowe w ujęciu wielodyscyplinarnym, [w:] Nowa generacja w badaniach gospodarki przestrzennej, R. Domański (red.). Biuletyn KPZK PAN, z. 174: 29–47.
6. Grobelny R., 1996, Narzędzia ekonomiczno-finansowe sterowania rozwojem przestrzennym w skali lokalnej, [w:] Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna, J. Parysek (red.). Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań: 141–168.
7. Grobelny R., 2015, Nowe instrumenty kształtowania ładu przestrzennego wprowadzone ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, [w:] Wybrane współczesne aspekty rozwoju miast i obszarów wiejskich, S. Staszewska (red.). Prace z zakresu gospodarki przestrzennej, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań: 47–54.
8. Kamiński Z., 2002, Pojęcie konfliktu w planowaniu przestrzennym. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Architektura, z. 40, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
9. Kociuba D., 2013, Gra o przestrzeń publiczną miast. Studia Miejskie, Uniwersytet Opolski, t. 12: 95–105.
10. Markowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
11. Parysek J., 2005, Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Wyd. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
12. Parysek J., 2016, Pytania o przyszłość gospodarki przestrzennej w Polsce (po 13 latach obowiązujących regulacji prawnych). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXXVIII, 2: 37–58.
13. Śleszyński P., Andrzejewska M., Cerić D., Deręgowska A., Komornicki T., Rusztecka M., Solon J., Sudra P., Zielińska B., 2016, Analiza stanu i uwarunkowańprac planistycznych w gminach w 2014 roku. Synteza. IGiPZ PAN, Warszawa, [https://www.igipz.pan.pl/tl_files/igipz/ZGMiL/Aktualno%C5%9Bci/Streszcze-nie_za_2014.pdf.
14. NIK, 2003, Informacja o wynikach kontroli ustalania i egzekwowania przez gminy opłaty adiacenckiej [http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobie-rz,px_2003002.pdf,typ,k.pdf].
15. NIK, 2012, Opłaty planistyczne i roszczenia odszkodowawcze związane z uchwaleniem lub zmianą planów miejscowych. Informacja o wynikach kontroli [https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/12/147/]
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d9a07243-ebaf-4f21-90f0-f5d9a5573c3c
Identyfikatory