Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d99669b6-f99d-40fb-acf9-1460ced0c8bb

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Determinanty gotowości przedsiębiorstwa do zmiany

Autorzy Wiśniewska-Placheta, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Determinants of a company’s readiness for change
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł prezentuje zagadnienia dotyczące gotowości przedsiębiorstwa do zmiany. Główny akcent położono na rolę lidera zmiany oraz załogi przedsiębiorstwa w procesie transformacji. Współczesne tempo i rozmiar zmian w otoczeniu biznesowym wymuszają zmianę perspektywy w postrzeganiu sposobu zarządzania. Lider zmiany musi być już nie tylko dobrym menedżerem, lecz przede wszystkim bardzo dobrym przywódcą. Takie podejście ma pomóc w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej przez lepszą elastyczność i umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków otoczenia. Jednocześnie nie można nie dostrzegać roli załogi przedsiębiorstwa i jej znaczenia dla gotowości do zmian.
EN The article presents the issues of a company’s readiness for change. The main emphasis is placed on the role of change leader and crew in transformation process. Nowadays, the pace and size of changes in the business environment cause changing the perspective in the perception of the management. Leader must not only be a good manager, but first of all a very good mentor. This is to help gain a competitive advantage through better flexibility and ability and in result to adapt to changing environmental conditions. At the same time, the role of crew must be taken into account and its influence on a company’s readiness for change.
Słowa kluczowe
PL zmiana   zarządzanie zmianą   gotowość do zmiany   zmiana organizacyjna   elastyczność organizacyjna   sytuacja zmiany   pracownicy w procesie zmiany   opór wobec zmiany   mechanizm wstecznego zaangażowania  
EN change   change management   readiness for change   organizational change   organizational flexibility   change situation   employees in the change process   resistance for change   competing commitment  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2015
Tom z. 77
Strony 249--264
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Wiśniewska-Placheta, E.
Bibliografia
1. Beckhard R., Gleicher D., [w:] R. Wendt. Zarządzanie zmianą w polskiej firmie. Zacharek, Warszawa 2010.
2. Beer M., Leading Change, wykład 9-488-037 (Harvard Business School, Boston 1988, wyd. poprawione 1991), 2, [w:] K. Krzywicka-Szpor: Zarządzanie zmianą i okresem przejściowym. MT Biznes sp. z o.o., Warszawa 2003.
3. Cohen D.S.: Sedno zmian. Narzędzia i taktyki pozytywnej transformacji twojej firmy. Helion, Gliwice 2008.
4. Groves K.: Gender differences in social and emotional skills and charismatic leadership. Journal of Leadership and Organizational Studies, no. 11, 2005, p. 30-46, [w:] K. Safin: Dobre praktyki w procesie zarządzania zmianą. Wydawnictwo UE, Wrocław 2013.
5. Harvard Business Review Polska: O zmianie. ICAN Institute, Warszawa 2012.
6. Kirkpartrick D.: Managing Change Effectively, Approaches, Methods and Case Examples. Butterworth – Heinemann, USA 2001, p. 62, [w:] K. Safin, Dobre praktyki w procesie zarządzania zmianą, Wydawnictwo UE, Wrocław 2013.
7. Kotter J.P., Caslione J.A.: Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji. MT Biznes, Warszawa 2009.
8. Kotter J.P.: Jak przeprowadzić transformację firmy. Helion, Gliwice 2007.
9. Krzywicka-Szpor K.: Zarządzanie zmianą i okresem przejściowym. MT Biznes sp. z o.o., Warszawa 2003.
10. Safin K.: Dobre praktyki w procesie zarządzania zmianą. Wydawnictwo UE, Wrocław 2013.
11. Tracy B., Kozak R.: Wędrówki z Gandafem. Przywództwo. MT Biznes sp. z o.o, Warszawa 2012.
12. Tracy B.: Pełną parą! Inspiruj, motywuj i wydobywaj z ludzi to, co w nich najlepsze. MT Biznes sp. z o.o., Warszawa 2012.
13. Walas-Trębacz J.: Zmiany Organizacyjne przeprowadzane w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 2/13, t. 2, 2009, [w]: K. Safin, Dobre praktyki w procesie zarządzania zmianą. Wydawnictwo UE, Wrocław 2013.
14. Wendt R.: Zarządzanie zmianą w polskiej firmie. Zacharek, Warszawa 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d99669b6-f99d-40fb-acf9-1460ced0c8bb
Identyfikatory