PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Kwalifikacje geologiczne – potrzeby zmian

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Geological qualifications – the need for changes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Od jakości pracy geologa zależą losy inwestycji surowcowych. Dobrze wykonana dokumentacja geologiczna tak naprawdę konstytuuje złoże w sensie gospodarczym, ułatwia decyzje inwestycyjne, zmniejsza ryzyko podjęte przy realizacji projektu. Z tego powodu część państw (w tym Polska) uznaje potrzebę regulacji zawodu geologa i dopuszcza do jego wykonywania tylko te osoby, które wykażą się odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem zawodowym i uzyskają przewidziany prawem status kwalifikowanego (kompetentnego) geologa. Dobre praktyki w tym zakresie wprowadziła Federacja Geologów Europejskich (FGE) (Federation of European Geologists). Uprawianie zawodu i używanie przyznawanego przez FGE zawodowego tytułu geologa europejskiego (European Geologist (EG)) opiera się na spełnieniu czterech wymogów: wysokich umiejętności zawodowych (Academic Qualifications), doświadczenia zawodowego (Professional Experience), etyki zawodowej (Ethics) oraz ciągłego rozwoju zawodowego (Continuing Professional Development). Ponadto używanie tytułu EG wiąże się z koniecznością przedstawiania corocznego sprawozdania z wykonywanych czynności w obrębie trzech wskazanych obszarów i z uzyskaniem określonego limitu punktów. Spełnienie tych warunków przedłuża na kolejny rok ważność tytułu EG. Ta praktyka odbiega od polskich realiów. Kwalifikacje geologiczne (uprawnienia) są także zdobywane w Polsce w określony w ustawie prawo geologiczne i górnicze (Ustawa, 2011) sposób, jednak ich uzyskanie jest praktycznie dożywotne. Autorzy postulują zmianę dotychczasowego podejścia i wskazują argumenty na rzecz nowych uregulowań. Część z nich byłaby wzorowana na rozwiązaniach stosowanych przez FGE. Autorzy sugerują podjęcie dyskusji na ten temat przez różne środowiska geologiczne, a następnie wprowadzenie w życie nowych uregulowań.
EN
The good quality of geologist’s work is crucial in the process of successful developing of mineral investment projects. Welldone geological documentation really constitutes a mineral deposit in economic terms, makes the investment decisions easier, and reduces the risk of the project. For this reason, some countries (including Poland) recognize the need to regulate the profession of a geologist and allows employment of only those persons who are adequately educated, professionally experienced, and will achieve a status of a qualified, competent geologist. Good practice in this area has been introduced by the Federation of European Geologists (EFG). The professional title of European Geologist (EG) is granted by the EFG based on four principles: Academic Qualifications, Professional Experience, Ethics, and Continuing Professional Development. In addition, the use of the EG title requires presenting an annual report of activities in the three designated areas and the need to obtain a specified limit of points. The fulfillment of these conditions extends the validity of the EG title for another year. This practice differs from the Polish realities. Geological qualifications (professional licences) are also achieved in Poland according to the regulations in the Geological and Mining Law (Ustawa, 2011), but these are granted for a lifetime. The authors call for a change in the current approach and indicate the arguments in favour of new rules. Some of them would be based on the solutions applied by the EFG. The authors suggest to begin a discussion by geological societies on changes of the current regulations.
Rocznik
Tom
Strony
297--300
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz., tab.
Twórcy
autor
autor
  • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, m.szuflicki@pgi.gov.pl
Bibliografia
  • 1. JORC Code, 2012 — Joint Ore Reserves Committee (2012 edition). The JORC Code and guidelines. Australasian code for reporting of exploration results, mineral resources and ore reserves. Internet: www.jorc.org
  • 2. LIPIŃSKI A., 2013 — O potrzebie reformy prawnych przesłanek funkcjonowania geologii i górnictwa. Zesz. Nauk. IGSMiE PAN, 85: 249-258.
  • 3. NIEĆ M., SOBCZYK E.J., 2016 — Międzynarodowe standardy dokumentowania i projektowania zagospodarowania złóż kopalin w porównaniu z polskimi. Prz. Gór., 3: 27-33.
  • 4. ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (DzU 2016, poz. 425).
  • 5. SZAMAŁEK K., 2008 — Wprowadzane a pożądane zmian w prawe geologicznym i górniczym. Gosp. Sur. Miner., 24, 4/4: 17-425.
  • 6. SZAMAŁEK K., 2015 — Zarys ewolucji polskiego prawa poszukiwania i wydobywania kopalin w latach 1991-2015. Biul. Państw. Inst. Geol., 465: 21-34.
  • 7. SZAMAŁEK K., WIERCHOWIEC J., 2015 — Znaczenie i rola standardu JORC jako podstawy bankowego studium wykonalności projektów górniczych dla oceny rentowności projektu, Gosp. Sur Miner., 31, 3: 5-30.
  • 8. USTAWA (2011) z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (DzU z 2016 poz. 1131).
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d9087781-0623-4293-932d-48e8e2d7ab79
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.