PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Search traffic w obszarach z deficytem miejsc postojowych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Search traffic in the area with a big shortage of vacant parking spots
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł w całości poświęcono problematyce ruchu generowanego poszukiwaniem wolnego miejsca parkingowego (search traffic), pojawiającego się w obszarach z deficytem miejsc parkingowych, a którego najczęstszą przyczyną jest duża różnica pomiędzy popytem na parkowanie a podażą parkingową. W pracy przedstawiono wyniki wnikliwego przeglądu literatury: analizę definicji i interpretacji ruchu tego rodzaju, rozważania nad możliwymi czynnikami wpływającymi na jego występowanie i parametry oraz strategie realizowania tego poszukiwania, przegląd stosowanych za granicą metod badawczych, przykładów modelowania oraz stopnia uwzględnienia go w analizach różnego rodzaju. Odwołano się do wyników badań ruchu tego rodzaju przeprowadzonych w Krakowie, które pokazują możliwy udział search traffic w ruchu ogólnym – na tle wyników z miast zagranicznych. Zwrócono uwagę na uciążliwość przemieszczeń wykonywanych w ramach search traffic oraz kosztów, które generują.
EN
This article is dedicated to the problem of traffic generated by searching for parking (search traffic) in areas with deficit of parking spaces. The most common reason for this problem is a big difference between parking demand and supply. An insightful overview of the literaturę: definition analysis and interpretation of this type of traffic flow, possible factors influencing its occurence and parameters, review of the actual condition of researches, method of research, examples of modelling, the extent to which it has been incorporated into analyses of various types have been presented. Local research of search traffic in Polish conditions has been conducted in Krakow. In the article, the overview of the result of this research was included to show the possible share of search traffic in general traffic – compared to the results from foreign cities. The attention was paid to the inconvenience of search traffic movements and the costs they generate.
Rocznik
Tom
Strony
19--26
Opis fizyczny
Bibliogr. 53 poz.
Twórcy
 • Politechnika Krakowska, Katedra Systemów Transportowych, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Bibliografia
 • 1. Ciastoń-Ciulkin A., Nosal K., Hierarchizacja czynników mających wpływ na wybór środka podróży na przykładzie Krakowa, „Transport Miejski i Regionalny”, nr 3, 2014.
 • 2. Sierpiński G., Zachowania komunikacyjne osób podróżujących a wybór środka transportu w mieście, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport, z. 84, 2012.
 • 3. Strona internetowa: www.edroga.pl: Systemy naprowadzania na parkingi w miastach, Przegląd systemów naprowadzania na miejsca parkingowe przeprowadzony przez Piotra Krukowskiego z firmy Qumak podczas VI Polskiego Kongresu ITS – Warszawa, 13–14 maja 2013.
 • 4. Strona internetowa: www.parkianzer.com: Polska parkuje przy pracy, Część 1: parkingowi szczęściarze i skazańcy. Raport z badań listopad 2017–styczeń 2018.
 • 5. Barter P., On-Street Parking Management, An International Toolkit, Sustainable Urban Transport Technical Document #14, Federal Ministry for Economic Cooperation and Development
 • 6. Shoup D., The high cost of free parking, American Planning Association, Planners Press, Chicago 2011.
 • 7. Gaca S., Parkingi centrów handlowych – charakterystyka ruchowa i powiązanie z układem komunikacyjnym, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Seria: Materiały konferencyjne , nr 61, 1998.
 • 8. Parkitny W., Postrzeganie przez kierowców kongestii ruchu w pobliżu dużych parkingów, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Seria: Materiały konferencyjne z konferencji Polityka parkingowa w miastach, nr 1(100), 2013.
 • 9. Żochowska R., Karoń G., Przegląd literatury na temat zjawiska kongestii i zakłóceń ruchu w systemie transportowym miasta w aspekcie modelowania podróży, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, Seria: Materiały Konferencyjne, nr 2(98), 2012.
 • 10. Bauer M., Pasy autobusowe a strefa płatnego parkowania przykrawężnikowego – przypadek krakowski, Zeszyty Naukowo-‑Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne, nr 1(100), 2013.
 • 11. Birr K., Modelowanie podziału zadań przewozowych w obszarach zurbanizowanych, Rozprawa doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2018.
 • 12. Simpson H.S., Downtown Storage Garages, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 133, Planning for City Traffic, 1927.
 • 13. Belloche S., On-street parking search time modeling and validation with survey-based data, Transportation Research Procedia 6, 2015.
 • 14. Ben-Elia E., Levy N., Benenson I., Ashkenazi S., Serious game-based study of urban parking dynamics, Conference paper, 201.5
 • 15. Brooke S., Ison S., Quddus M., On-street parking search: A UK local authority perspective, The Journal of Transport and Land use, Vol. 10 No. 1, 2017.
 • 16. Gantelet E., Lefauconnier A., The time looking for a parking space: strategies, associated nuisances and stakes of parking management in France, Association for European Transport and contributors, 2006.
 • 17. Lee J.B., Agdas D., Baker D., New Empirical Evidence on Cruising for On Street Parking, a Brisbane Case Study, Australasian Transport Research Forum 2016 Proceedings, Melbourne 2016.
 • 18. Parking in the city, Praca zbiorowa pod redakcją Shoup D., A planners Press Book, 2018.
 • 19. Shoup D., Cruising for parking, Transport Policy 13, 2006.
 • 20. Weinberger R., Millard-Ball A., Hampshire R.C., Parking Search Caused Congestion: Where’s all the fuss?, Transportation Research Board, 2017.
 • 21. Axhausen K.W., Polak J.W., Parking search behavior: a review of current research and future prospects, Transport Studies Unit, Oxford University, Oxford 1990.
 • 22. Brooke S., Ison S., Quddus M., On-Street Parking Search: a review and future research direction, Transportation Research Board.
 • 23. Hampshire R.C., Jordon D., Akinbola O., Richardson K., Weinberger R., Millard-Ball A., Karlin-Resnik J., An analysis of parking search behavior using video from naturalistic driving, Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board, 2017.
 • 24. Benenson I., Martens K., Birfir S., PARKAGENT: An agent – based model of parking in the city, Computers, Environment and Urban Systems, 32, 2008.
 • 25. Levy N., Benenson I., Martens K., Exploring cruising using agent-based and analytical models of parking, Transportmetrica, 2012.
 • 26. Montini L., Horni A., Rieser-Schussler R., Axhausen K.W., Searching for parking in GPS data, Travel Behaviour Research: Current Foundations, Future Prospects, 13th International Conference on Travel Behaviour Research, Toronto 2012.
 • 27. Cao J., Menendez M., A parking-state-based transition matrix of traffic on urban networks, Transportation Research Procedia 7, 2015.
 • 28. Arnott R., Williams P., Cruising for parking around a circle, 2016.
 • 29. Assemi B., Baker D., Paz A., Searching for On-Street Parking: An Empirical Investigation of the Factors influencing Cruise Time, Pre-proof, Parking Policy, 2020.
 • 30. Axhausen K.W., Polak J.W., The role of parking search strategies in understanding parking behavior, Transport Studies Unit, Oxford University, Oxford 1989.
 • 31. van Ommeren J., N., Wentink D., Rietveld P., Empirical evidence on cruising for parking, Transportation Research Part A 46, 2012.
 • 32. van der Waerden P., Timmermans H., van Hove L., GPS data and car drivers’ parking behavior in the City of Turnhout, Belgium, Geoinformatics for intelligent transportation, Kluwer Academic Publishers, 2015.
 • 33. Zhu Y., Ye X., Chen J., Yan X., Wang T., Impact of Cruising for Parking on Travel Time of Traffic Flow, Sustainability, MDPI, Open Access Journal, vol. 12(8), 2020.
 • 34. Benenson I., Elia E.B., Medvedev E., Ashkenazi S., Levy N., Serious game-based study of urban parking dynamics, Conference paper, XIII NECTAR International Conference, Ann Arbor, 2015.
 • 35. Bonsall P., Palmer I., Modelling drivers’ car parking behavior using data from a travel choice symulator, Transportation Research Part C 12, 2004.
 • 36. King D.A., Estimating environmental and congestion effects from cruising for parking, Transportation Research Board, 2019.
 • 37. Rudnicki A., Jakość komunikacji miejskiej, Zeszyty Naukowo‑Techniczne Oddziału SITK w Krakowie, Seria: Monografie Nr 5 (Zeszyt 71), Kraków 1999.
 • 38. Young W., Modeling parking in: Hensher D.A., Kenneth J.B., Handbook of transport modeling, Emerald Publishing Limited, United Kingdom, 2007.
 • 39. Leurent F., Boujnah H., Traffic equilibrium in a network model of parking and route choice, with search circuits and cruising flows, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2012.
 • 40. Gallo M., D’Acierno L., Montella B., A multilayer model to simulate cruising for parking in urban areas, Transport Policy 18, 2011.
 • 41. Lam W.H.K., Li Z., Huang H., Wong S.C., Modelling time-dependent travel choice problems in road networks with multiple user classes and multiple parking facilities, Transportation Research Part B 40, 2006.
 • 42. Steenberghen T., Dieussaert T., Maerivoet S., and Spitaels K., SUSTAPARK: An Agent-based Model for Simulating Parking Search, URISA Journal, Vol. 24, No. 1, 2012.
 • 43. Chen J., Liu H., Mei Z., Wang W., Modified Motor Vehicles Travel Speed Models on the Basis of Curb Parking Setting Method Under Mixed Traffic Flow, Transportation Research Board, 2008.
 • 44. Martens K., Benenson I., Birfir S., Evaluating urban parking policies using an agent-based model of driver parking behavior, Transportation Research Board, 2008.
 • 45. Levy N., Benenson I., GIS-based method for assessing city parking patterns, Journal of Parking Geography 46, 2015.
 • 46. Martens K., Benenson I., Evaluating urban parking policies with agent-based model of driver parking behavior, Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board, 2008.
 • 47. Vo T.T.A., van der Waerden, Wets G., Micro-simulation of car drivers’ movements at parking lots, Procedia Engineering 142, 2016 .
 • 48. Bischoff J., Nagel K., Integrating explicit parking search into a transport simulation, Procedia Computer Science 109C, 2017.
 • 49. Bisseling M., Evaluating SimPark as a parking policy analysis tool, Submitted in partial fullfillment for the degree of master of science, Master Information Studies, Faculty of Science University of Amsterdam, 2019.
 • 50. Waraich R.A., Axhausen K.W., Agent-based parking choice model, Transportation Research Record Journal of the Tranpsortation Research Board, December 2012.
 • 51. Spitaels K., Maerivoet S., De Ceuster G., Nijs G., Clette C., Lannoy P., Dieussaert K., Aerts K., Steenberghen T., Optimising price and location of parking in citiwes under a sustainability constrant „SUSTAPARK” – Final Report, Science for a sustainable development, Transport and Mobility, SD/TM/07.
 • 52. Duda-Wiertel U., Wpływ niedoboru miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania na natężenie ruchu samochodowego powodowanego poszukiwaniem wolnego miejsca parkingowego, rozprawa doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2020.
 • 53. Duda-Wiertel U., Konsekwencje zmiany dostępności przestrzeni parkingowej we wrażliwych obszarach centrów miast, „Transport Miejski i Regionalny”, nr 7, 2018.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d8bf4176-2ea0-4571-b5a5-bdc066343c33
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.