PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Możliwość wykorzystania indyjskich materiałów skalnych w warunkach klimatycznych Polski

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Possibility of using Indian rock material in climatic conditions of Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W ostatnich latach obserwuje się zwiększającą popularność zagranicznych surowców skalnych. Wśród państw mających coraz większy wpływ na import kamienia są kraje azjatyckie - głównie Chiny i Indie. Niewątpliwą zaletą importu kamieni zagranicznych jest poszerzenie gamy barw i efektów wizualnych. Zastosowanie elementów wykonanych z kamienia w obiektach budowlanych wymaga gruntownej wiedzy z zakresu ich właściwości, sposobów wydobywania oraz możliwości uzyskania pożądanego kształtu i faktury. Bardzo ważnym aspektem jest również właściwe określenie czynników niszczących, które będą oddziaływać na wyrób wykonany z materiału skalnego. W pracy przedstawiono ocenę właściwości pochodzących z rejonu Indii materiałów skalnych, głównie łupków, pod kątem możliwości zastosowania ich w warunkach klimatu umiarkowanego. Wszystkie łupki mimo, że charakteryzowały się podobną teksturą oraz składem mineralnym, to ich właściwości fizyko-mechanicznych oraz odporność na działanie czynników klimatycznych była różna. Świadczy to o tym, iż nie wszystkie nadają się do tego samego sposobu wbudowania w obiekt budowlany.
EN
There are increasing popularity foreign of rock materials in recent years. Asian countries, mainly China and India, they have an increasing influence on the import of stone. An advantage of importing foreign stones is the extension of the range of colors and visual effects. The use of stone components in building construction requires a thorough knowledge of their properties, methods of exploitation and the ability to obtain the desired shape and texture. An important aspect is also the identification of destructive factors that will affect the product made of rock material. This paper presents an assessment of the properties of rock material in the Indian region, mainly slates, in terms of their ability to be used in climatic conditions of Poland. All slates have similar textures and mineral composition, but physical and mechanical properties and resistance to climatic factors were different. This shows that not all stones are suitable for the same application in construction.
Rocznik
Strony
101--110
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz., tab., wykr. zdj.
Twórcy
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
Bibliografia
 • 1. Domasłowski W. (red.): Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2011
 • 2. Limanówka D.: Zmiany klimatu - rozkład czasowo-przestrzenny sezonów w Polsce wyznaczonych na podstawie wskaźników klimatycznych. Materiały z XX Konferencji „Utrzymanie dróg” 1-3 czerwca, Kołobrzeg, 2015
 • 3. Migoń P. (red.): Wyjątkowe zdarzenia przyrodnicze na Dolnym Śląsku i ich skutki. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 14, Wrocław 2010
 • 4. Paź S.: Dobry rok 2014. Nowy Kamieniarz, 7(85) 2015, 24-25
 • 5. Rajchel J.: Martwice wapienne w architekturze Krakowa. Geologia, t. 35, 2009
 • 6. Sieniawska-Kuras A., Potocki P.: Renowacja elementów architektury. Wyd. 1, Wydawnictwo i Handel Książkami „KaBe”, Krosno, 2012
 • 7. Sieniawska-Kuras A.: Kamień we współczesnym budownictwie. Wyd 1, Wydawnictwo i Handel Książkami „KaBe”, Krosno; 2014
 • 8. Xiao-Ping Z., Louis Ngai Yuen W., Si-Jing W., Geng-You H.: Engineering properties of quartz mica schist. Engineering Geology 121, 2011, 135–149
 • 9. Zagrożdżon P.: Kamień w architekturze a „architektura” kamienia. Nowy Kamieniarz nr 7 (43) 2009
 • 10. Zych-Głuszyńska K., Wykorzystanie kamienia naturalnego w budownictwie i nowe metody jego obróbki. Materiały z konferencji „Kamień naturalny w sercu Europy” 22-24 listopada 2013
 • 11. PN-EN 12057:2015-04 - Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty modułowe. Wymagania
 • 12. PN-EN 12058:2015-04 - Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe i schodowe. Wymagania
 • 13. PN-EN 1469:2015-04 - Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe. Wymagania
 • 14. PN-EN 12407:2010 - Metody badań kamienia naturalnego -- Badania petrograficzne
 • 15. PN-EN 1936:2010 - Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie gęstości i gęstości objętościowej oraz całkowitej i otwartej porowatości
 • 16. PN-EN 13755:2008 - Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym
 • 17. PN-EN 1926:2007 - Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie jednoosiowej wytrzymałości na ściskanie
 • 18. PN-EN 12371:2010 - Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodporności
 • 19. PN-EN 12372:2010 - Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej
 • 20. PN-EN 14157:2005 - Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie odporności na ścieranie
 • 21. http://naturalstone-online.com, dostęp 02.09.2017 r.
 • 22. http://stonecontact.com, dostęp 30.08.2017 r
 • 23. http://www.kamienienaturalne.com, dostęp 12.10.2017 r.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d7d3b177-bb66-437b-a2a5-385e0d509a55
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.