PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wady jakościowe w produkcji opakowań do żywności z papieru i tektury

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Quality defects in the production of food packaging from paper and cardboard
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Cel: W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wad jakościowych występujących w produkcji opakowań do żywności z papieru i tektury. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Badania przeprowadzono w latach 2019-2020 za pomocą kwestionariusza ankietowego. Uczestniczyły w nich przedsiębiorstwa certyfikowane na zgodność ze standardem BRC GS Packaging Materials mające siedzibę w Polsce. Wyniki/Wnioski: W badaniu firmy produkujące opakowania wskazały, jakie wady jakościowe identyfikują w procesie produkcji i jakie jest znaczenie tych wad. Przedsiębiorstwa podały, że najważniejszymi wadami jakościowymi są pęknięcia i nieszczelności oraz problemy występujące w procesie druku. Z kolei głównymi elementami przyczyniającymi się do wystąpienia wad są surowce i sam proces produkcji. Surowce to problem, który w najbliższej przyszłości będzie wymagał dodatkowej uwagi. Zmiany związane z wprowadzaniem do procesów produkcyjnych większej ilości surowców pochodzących z recyklingu lub materiałów biodegradowalnych wymuszą zmiany, w szczególności w zakresie sterowania procesami oraz rewizję katalogu wad jakościowych. Ograniczenia: W badaniu autorka ograniczyła się do przedsiębiorstw certyfikowanych na zgodność z BRC GS Packaging Materials. Zastosowanie praktyczne: Do wykorzystania przez producentów opakowań przy identyfikacji wad jakościowych. Oryginalność/wartość poznawcza: Wskazanie rodzajów wad jakościowych identyfikowanych przez producentów opakowań z papieru i tektury oraz wskazanie znaczenia tych wad na poszczególnych etapach procesu.
EN
Purpose: The paper presents results of research on quality defects in the production of food packaging made of paper and cardboard. Design/methodology/approach: Research was conducted between 2019 and 2020 using a questionnaire. The research involved enterprises certified for compliance with the BRC GS Packaging Materials standard, with their registered office in Poland. Findings/conclusions: In the study, the companies indicated quality defects they identify in the production of packaging and the significance of these defects. The enterprises reported that the most important quality defects were cracks, leaks and printing problems. The most important are the raw materials and the production process. Raw materials is an issue which will require additional attention in the near future. Changes related to the fact that more recycled raw materials or biodegradable materials are introduced to the manufacturing processes will force changes, in particular, in process control. There will also be a need to review the catalog of quality defects. Research limitations: In the study, the author limited herself to companies certified for compliance with BRC GS Packaging Materials. Practical implications: To be used by packaging manufacturers to identify quality defects. Originality/value: Indication of the types of quality defects identified by producers of paper and cardboard packaging and an indication of the significance of these defects at individual parts of the process.
Czasopismo
Rocznik
Strony
25--29
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., rys.,
Twórcy
 • Dział Zapewnienia Jakości, Zakład Poligraficzny Pol-Mak P. Makowiak, D. Makowiak Sp.j., ul. Słoneczna 6, 62-081 Przeźmierowo, Polska
Bibliografia
 • [1] Barska Anetta, Joanna Wyrwa. 2017. “Innovations in the Food Packaging Market – Intelligent Packaging – a Review”. Czech J. Food Sci. 35(1): 1–6.
 • [2] BRC Global Standard Packaging Materials. 2019. Issue 6. London: British Retail Consortium.
 • [3] Brody Aaron L., Betty Bugusu, Jung H. Han, Claire Koelsch Sand, Tara H. Mchugh. 2008. “Innovative Food Packaging Solutions”. Journal of Food Science 73(8): 107–116.
 • [4] Czerwińska Dorota. 2018. „Dobrze zapakowane”. Przegląd Gastronomiczny 72(6): 10–13.
 • [5] Deshwal Gaurav Kr, Narender Raju Panjagari, Tanweer Alam. 2019. “An overview of paper and paper based food packaging materials: health safety and environmental concerns”. J Food Sci Technol. 56(10): 4391–4403.
 • [6] Dobrucka Renata, Ryszard Cierpiszewski. 2014. “Active and Intelligent Packaging Food – Research and Development – A Review”. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 64(1): 7–15.
 • [7] Emblem Anne, Harry Emblem. 2014. Technika opakowań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • [8] Geueke Birgit, Ksenia Groh, Jane Muncke. 2018. “Food packaging in the circular economy: Overview of chemical safety aspects for commonly used materials”. Journal of Cleaner Production 193: 491–505.
 • [9] Gołębiowski Marian. 2014. “Elementy kultury jakości w organizacji”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Zarządzanie 1(38): 33–42.
 • [10] Jakucewicz Stefan. 2001. Farby drukowe. Wrocław. Wydawnictwo Michael Huber Polska Spółka z o.o.
 • [11] Krzywda Dariusz. 2017. „Packaging – From neolithic to packaging industry”. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie 27(2): 59–67.
 • [12] Lamba Anmol, Veena Garg. 2019. “Recent innovations In food packaging: A Review”. International Journal of Food Science and Nutrition 4(2): 123–129.
 • [13] Lisińska-Kuśnierz Małgorzata, Agnieszka Kawecka. 2012. „Zapewnienie bezpieczeństwa opakowań produktów żywnościowych w łańcuchu dostaw”. Handel Wewnętrzny 1: 60–68.
 • [14] Ojha Ankur, Akriti Sharma, Manvesh Sihag, Seema Ojha. 2015. „Food packaging – materials and sustainability – A review”. Agricultural Reviews 36(3): 241–245.
 • [15] Pyś-Skrońska Beata. 2021. „Opakowania są potrzebne i to się nie zmieni”. Chemia i biznes 4(67): 17–19.
 • [16] Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.
 • [17] Rybińska Katarzyna, Barbara Galińska. 2014. „Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu dostaw”. Logistyka 3: 5510–5516.
 • [18] Salgado Pablo R., Luciana Di Giorgio, Yanina S. Musso, Adriana N. Mauri. 2021. “Recent Developments in Smart Food Packaging Focused on Biobased and Biodegradable Polymers”. Front. Sustain. Food Syst. https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.630393.
 • [19] Smolarek Ilona, Krzysztof Mielczarek. 2017. „Wykorzystanie narzędzi zarządzanie jakością w procesie produkcji poligraficznej wybranego opakowania”. Zeszyty Naukowe Quality. Production. Improvement 2(7): 129–138.
 • [20] Winkowska Justyna, Cezary Winkowski. 2018. Proces kontroli jakości opakowań w przemyśle poligraficznym. W Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Tom II, 359–369. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją.
 • [21] Wiśniewska Małgorzata. 2018. Kultura bezpieczeństwa żywności. Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MEiN, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2022-2023).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d680409e-d7ba-49ec-8980-30625cb35540
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.