PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wydatki gospodarstw domowych 50+ na transport i łączność - analiza statystyczna

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Expenditures of 50+ Households on transport and communications - statistical analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Na dynamikę i strukturę konsumpcji istotny wpływ mają zachodzące zmiany demograficzne na świecie. Jedną z najważniejszych jest zjawisko starzenia sie społeczeństwa. W artykule badaniami objęto gospodarstwa domowe w Polsce, w których głowa gospodarstwa była w wieku 50 lat i więcej, czyli zgodnie z opinią ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia były to osoby, ktore wkroczyły przynajmniej w wiek przedstarczy. Celem artykułu jest statystyczna analiza i modelowanie wydatków na transport i łączność w tych gospodarstwach. Analizy przeprowadzono na podstawie zbioru jednostkowych danych nieidentyfikowalnych o budżetach gospodarstw domowych, które zostały odpłatnie udostępnione przez GUS. Na podstawie oszacowanego modelu potęgowo-wykładniczego ustalono, że największy dodatni wpływ na wydatki na transport i łączność miał poziom wydatków ogółem na osobę. Istotne okazało się rownież zróżnicowanie preferencji wydatków w zależności od liczby osób w rodzinie, klasy miejscowości zamieszkania, przynależnosci do grupy społeczno-ekonomicznej oraz subiektywnej oceny sytuacji materialnej gospodarstwa. Ponadto stwierdzono, że badane wydatki zalezą rownież od cech głowy gospodarstwa domowego: zmniejszają się wraz z wiekiem, a rosną im wyższe wykształcenie.
EN
The dynamics and structure of consumption are influenced by demographic changes in the world. One of the most important is the phenomenon of aging society. The study covered households in Poland where the head of the household was at the age of 50 or more, according to the World Health Organization experts, they were people who had entered at least in the first year of presenile. The goal of this article is to analyse and model expenditure on transport and communication of these households. The analyses were carried out on the basis of a set of non-identifiable data of households budget which were bought from Central Statistical Office. Based on the estimated power-exponential model, it was found that the largest positive impact on transport and communications spending was the level of total expenditures per person. The diversification of the preferences of expenditure depending on the number of people in the family, the class of place of residence, socioeconomic group membership and the subjective assessment of the material situation of the households was also found important. In addition, it was found that the expenditures also depends on the characteristics of the household head: they decrease with age and the increase with level of education.
Rocznik
Strony
14--18
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz., tab.
Twórcy
autor
 • Zakład Statystyki, Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Katedra Analizy Systemowej i Finansów, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • [1] Bąk I. Statystyczna analiza aktywności turystycznej seniorów w Polsce. Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2013, s. 183.
 • [2] Bombol M., Słaby T. Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku. Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011,s. 8,140-141.
 • [3] Budżety gospodarstw domowych w 2014 roku, GUS, Warszawa 2015.
 • [4] Frątczak E., Sobieszak A. Sytuacja demograficzno-społeczna osób starszych. W: Seniorzy w społeczeństwie polskim. GUS, Warszawa 1999, s. 13.
 • [5] Gaca S., Transport drogowy - rola i wybrane aspekty rozwoju infrastruktury, Przegląd Komunikacyjny, nr 08/2017, s. 18.
 • [6] Metodologia badania budżetow gospodarstw domowych. Zakład Wydawnictw Statystycznych, GUS, Warszawa 2011.
 • [7] Migdał-Najman., Szreder M. Nowe trendy demograficzne a zmiany konsumpcji w Polsce. Marketing i Rynek nr 11, Warszawa 2013, s.2.
 • [8] Podolec B. Wybrane aspekty analizy warunków życia ludności w Polsce. Metody ilościowe w badaniach empirycznych. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2014, 51-71.
 • [9] Zalega T. Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji. Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego nr 1, Warszawa 2007, s. 7.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d6517c08-bf67-479c-9912-94d72a8c9a66
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.