PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Urządzenia do zagospodarowania wód deszczowych, jako walor estetyczny krajobrazu miejskiego

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Devices for stormwater management as aesthetic value of the urban landscape
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Aktualnie stosowanie urządzeń do miejscowego zagospodarowania wód deszczowych nie powinno mieć na celu jedynie ich zagospodarowania, ale powinno również przyczyniać się do poprawy walorów estetycznych otoczenia. Takie możliwości daje zastosowanie „zielonej infrastruktury”, czyli sposób zagospodarowania wód deszczowych polegający na wykorzystaniu materiałów i metod wspierających powrót do naturalnych funkcji hydrologicznych na obszarach zurbanizowanych. Funkcję takie mogą pełnić na przykład ogrody deszczowe, powierzchnie przepuszczalne, czy zielone dachy. Najlepsze efekty wynikające z zastosowania zielonej infrastruktury można uzyskać poprzez łączenie poszczególnych urządzeń w systemy. Dzięki temu łatwiej osiągnąć widoczne korzyści ekonomiczne i środowiskowe oraz sprostać wymaganiom społeczeństwa wynikającym z jakości przestrzeni miejskiej. Wdrażanie koncepcji zielonej infrastruktury w wielu miastach jest do tej pory nieefektywne, zarówno w postaci obiektów powierzchniowych, jak i podziemnych. Jest to związane między innymi z potrzebą wykorzystania większego obszaru w porównaniu do obiektów szarej infrastruktury, braku wiedzy wśród projektantów, czy braku przykładów w otoczeniu. Odpowiednio skoordynowane działania pozwalają na zachowanie funkcjonalności urządzeń i ich dopasowanie do otoczenia. Efektem jest zadowolenie mieszkańców i użytkowników, co wpływa na pozytywne postrzeganie tego rodzaju obiektów. Ostatecznie inwestycje w zieloną infrastrukturę przestają budzić sprzeciw i stają się pożądanym elementem przestrzeni.
EN
Currently, the use of devices for the local management of stormwater should not be only the aim of its management, but should also contribute to the improvement of the value of aesthetic surroundings. The use of green infrastructure which is the way of stormwater management based on using materials and methods that support a return to the natural hydrological functions in urban areas gives such opportunities. Rain gardens, permeable surfaces, and green roofs can operate in this way. The best effects resulting from the use of green infrastructure can be achieved by combining individual devices in the entire system. Thanks to this combination visible economic and environmental benefits and expectations of society resulting from the quality of urban space can be more easily achieved. The implementation of the green infrastructure idea in many cities has been ineffective so far both in the form of surface facilities and underground ones. It results from the need for using a larger area compared to objects grey infrastructure, the lack of knowledge of designers, or the lack of examples in the surroundings. Suitably coordinated actions allow to keep the functionality of the devices and incorporate them into the surroundings. The result is the satisfaction of residents and users, which affects positively on perception of such objects. Finally, the investments in green infrastructure cease to arouse opposition and become a desirable element of surrounding.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
36--46
Opis fizyczny
Bibliogr. 27 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Politechnika Łódzka Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych
autor
 • Politechnika Łódzka Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych
Bibliografia
 • [1]Akbari H.: Shade trees reduce building energy use and C02 emissions from power plants, Environmental Pollution, Vol. 116, s. 119-126, 2002.
 • [2]Alfredo K., Montalto F., Goldstein A.: Observed and Modeled Performances of Prototype Green Roof Test Plots Subjected to Simulated Low- and High-Intensity Precipitations in a Laboratory Experiment, Journal of Hydrologie Engineering, s. 444-457,2010. DOI: io.io6i?(ASCE)HE.l943-5584.ooooi35.
 • [3]Atkinson W.: Planned Sustainab. The Greening of Water Infrastructure, Water World, Vol. 31, Issue 4, s. 14-41, 2015.
 • [4]Berry R., Livesley S. J., Aye L.: Tree canopy shade impacts on solar irradiance received by building walls and their surface temperature, Building and Environment, Vol. 69, s. 91-100, 2013. DOI: I0.i0l6/j.buildenv.20i3.07.009.
 • [5]Cook-Patton S. C., Bauerle T. L.: Potential benefits of plant diversity on vegetated roofs: A literature review, Journal of Environmental Management, Vol. 106, s. 85-92, 2012. DOI: 10.1016/j. jenvman.2012.04.003.
 • [6]Demuzere M., Orru K., Heidrich O., Olazabal E., Geneletti D., Orr H., Bhave A.G., Mittal N., Feliu E., Faehnle M.: Mitigating and adapting to climate change: Multi-functional and multi-scale assessment of green urban infrastructure, Journal of Environmental Management, Vol. 146, s. 107-115, 2014. DOI: 10.1016/j. jenvman.2014.07.025.
 • [7]Dreelin E. A., Fowler L., Carroll C. R.: A test of porous pavement effectiveness on clay soils during natural storm events, Water Research, Vol. 40, s. 799-805, 2006. DOI: 10.1016/j. watres.2005.12.002.
 • [8]Faber Taylor A., Kuo F. E., Sullivan W. C.: Views of nature and self-discipline: evidence from inner city children, Journal of Environmental Psychology, Vo. 22, s. 49-63, 2002. DOI: 10.1006/ jevp.2001.0241.
 • [9]Graham P., Maclean L., Medina D., Patwardhan A., Vasarhelyi G., The Role of Water Balance Modelling in the Transition to Low Impact Development, Water Quality Research Journal of Canada, Vol. 39, Issue 4, s. 331-342, 2004.
 • [10]Januchta-Szostak A.: Rola urbanistyki i architektury w gospodarowaniu wodą, Zrównoważony Rozwój - Zastosowania, nr 5, 31-47, 2014.
 • [11]Kaplan R.: The nature of view from home Psychological Benefits, Environment and Behaviour, Vol. 3, No. 4, s. 507-542, 2001.
 • [12]Karczmarczyk A., Mosiej J.: Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych na terenach o zwartej i rozproszonej zabudowie, Eko- innowacje na Mazowszu Poradnik Transferu Technologii w Ochronie Środowiska, Wyd. II: Priorytety WFOŚiGW - Podręcznik Internetowy. Wydawca: CTTiRP Politechniki Warszawskiej z dotacji WFO- SiGW w Warszawie, Warszawa 2011; Cz. II Gospodarka Wodna, Rozdz. 2, http://www.ekoinnowacjenamazowszu.pl/files/podrecz- nik/misc/Racjonalne_zagospodarowani e_wod_opadowych.pdf.
 • [13]Keeley M., Koburger A., Dolowitz D. P., Medearis D., Nickel D., Shuster W.: Prespectives on the Use of Green Infrastructure for Stormwater Management in Cleveland and Milwaukee, Environmental Management, 51, p. 1093-1108, 2013. DOI: 10.1007/ S00267-013-0032-X.
 • [14]Kloss C., Calarusse C.: Rooftops to Rivers. Green Strategies for Controlling Stormwater and Combined Sewer Overflows, Natural Resources Defense Council, 2006.
 • [15]Liu W., Chen W., Peng C.: Assessing the effectiveness of green infrastructures on urban flooding reduction: A community scale study, Ecological Modelling, 291, s. 6-14, 2014. DOI: 10.1016/j. ecolmodel.2014.07.012.
 • [16]Liu W., Chen W., Peng C.: Influences of setting sizes and combination of green infrastructutres on community’s stormwater runoff reduction, Ecological Modelling, 2014. DOI: 10.1016/j. ecolmodel.2014.11.007.
 • [17]Mentens J., Raes D., Hermy M.: Green roofs as a tool for solving the rainwater runoff problem in the urbanized 21st century?, Landscape and Urban Planning, Vol. 77, s. 217-226, 2006. DOI: io.ioi6/j.landurbanplan.2005.02.oio.
 • [18]Morakinyo T. E., Balogun A. A., Adegun O. B.: Comparing the effect of trees on thermal conditions of two typical urban buildings, Urban Climate, Vol. 3, s. 76-93, 2013. DOI: 10.1016/j. uclim.2013.04.002.
 • [19]Odefey J. i in.: Banking on Green: A Look at How Green Infrastructure Can Save Municipalities Money and Provide Economic Benefits Community-wide, A Joint Report by American Rivers, the Water Environment Federation, the American Society of Landscape Architects and ECONorthwest, 2012.
 • [20]Qin H., Li Z., Fu G.: The effects of low impact development on urban flooding under different rainfall characteristics, Journal of Environmental Management, Vol. 129, s. 577-585, 2011. DOI: io.ioi6/j.jenvman.20i3.o8.o26.
 • [21]Raport Kształtowanie krajobrazu dla przyrody i rozwoju regionalnego: Możliwości zielonej infrastruktury, http://www. biebrza.org.pl/plik,2414,raport-z-warsztatow-zielona-infrastruk- tura.pdf, 2014.
 • [22]Renterghem T., Botteldooren D.: In-situ measurements of sound propagating over extensive green roofs, Building and Environment, Vol. 469, s. 729-738, 2011. DOI: 10.1016/j. buildenv.2010.10.006.
 • [23]Sonne B.: Managing Stormwater by Sustainable Measures: Preventing Nighborhood Flooding and Green Infrastructures Implementation in New Orleans, Tulane Environmental Law Journal, Vol. 27, s. 323-350, 2014.
 • [24]Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 2015 r. nr o poz. 199 - tekst jednolity.
 • [25]Wang Y., Bakker F., Groot R., Wôrtche H.: Effect of ecosystem services provided by urban green infrastructure on indoor environment: A literature review, Building and Environment, Vol. 77, s. 88-100, 2014. DOI: I0.i0i6/j.buildenv.20i4.03.02i.
 • [26]http://stormwater.wef.org/2014/04/water-wellness/.
 • [27]http://water.epa.gov/infrastructure/greeninfrastructure
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d613af13-113e-4c88-912e-c1e050405b8e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.