PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Przystosowanie mocy palnika retortowego do obciążenia cieplnego kotła wodnego poprzez zastosowanie pierścienia regulacyjnego

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Adaptation of the retort burner power to the thermal load of the water boiler by means of an adjustment ring
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania dotyczyły prawidłowego doboru palnika retortowego do kotła wodnego. W Polsce na szerokim rynku producentów kotłów istnieje również wielu producentów palników do tych kotłów. Konstrukcje palników retortowych charakteryzują się szerokim zakresem mocy i nie są dostosowane do konstrukcji mocy kotła producenta. W artykule przedstawiono wyniki badań cieplnych i emisyjnych uzyskanych w procesie spalania węgla kamiennego sortymentu groszek w kotłach wodnych z odpowiednio przystosowanym palnikiem retortowym. Na podstawie badań uzyskano sposób odpowiedniego skonfigurowania palnika retortowego do mocy nominalnej kotła grzewczego. Badania miały na celu wskazanie możliwych do uzyskania klas granicznych wartości emisji oraz efektywności procesu spalania. Badania potwierdziły uzyskanie zadowalających wartości emisji do powietrza atmosferycznego pyłu, tlenku węgla i łączną zawartość węglowodorów (OGC) oraz możliwość zastosowania typoszeregów palników retortowych do odpowiedniego kotła grzewczego. Zakres prac badawczych obejmował: – określenie właściwości fizycznych i chemicznych użytych do badań mieszanek palnych wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych, – badania emisji substancji pyłowych i gazowych emitowanych do powietrza atmosferycznego w czasie procesu spalania mieszanek wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych w testowanym kotle wodnym c.o. z obciążeniem 100 %, – pomiary cieplne, tj. ilość uzyskanego ciepła z procesu spalania mieszanek palnych wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych w kotle wodnym c.o. z obciążeniem 100 %, – określenie sprawności energetycznej kotła wodnego c.o. w czasie spalania mieszanek palnych wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych z obciążeniem 100 %, – badania żużla i popiołu otrzymanego z procesu spalania mieszanek wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych w kotle wodnym c.o. z obciążeniem 100 %, określenie zawartości części palnych wytworzonych w żużlu i popiele.
EN
The research involved the correct selection of the retort burner for the water boiler. In Poland, on the broad market of boiler manufacturers, there are also many manufacturers of burners for these boilers. Retort burner designs are characterized by a wide power range and are not adjusted to the power output of the manufacturer's boiler. The article presents the results of thermal and emission tests obtained in the combustion process of the pea size coal in the in water boilers with appropriately adapted retort burner. On the basis of the research, a suitable way to configure the retort burner to the nominal power of the boiler has been obtained. The study was focused on identification of possible, obtainable emission boundary values and combustion efficiency. The study has confirmed the satisfactory emission values to atmospheric of dust, carbon monoxide and total hydrocarbons content (OGC) and the possibility of using a series of retort burners for the respective heating boiler. The scope of research works included: - determination of the physical and chemical properties of combustible mixture used for testing made on the basis of hard coals from slurries and hard coal fines, - examination of emissions of particulates and gases emitted to atmospheric air during the combustion process of mixtures made on the basis of hard coals from slurries and hard coal fines in the tested water boiler of central heating at 100 % load, - thermal measurements, i.e. the amount of heat obtained from the combustion process of combustible mixtures produced on the basis of hard coals from slurries and hard coal fines in the water boiler of central heating at 100 % load, - determination of the energy efficiency of the water boiler of central heating during the burning of combustible mixtures made on the basis of hard coals from slurries and hard coal fines at 100 % load, - investigation of slag and ash obtained from the combustion process of mixtures made on the basis of hard coals from slurries and hard cal fines in the water boiler of central heating at 100 % load; determination of combustible parts produced in the slag and ash.
Rocznik
Strony
238--245
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., tab., rys.
Twórcy
autor
 • Główny Instytut Górnictwa, Katowice
Bibliografia
 • 1.Directive on Ambient Air Quality and Cleaner Air for Europa (the CAFE Directive)
 • 2.Program Likwidacji Niskiej Emisji PONE
 • 3.Sobolewski A., Matuszek K.: Skuteczny program finansowania poprawy jakości powietrza w Subregionie Sądeckim. Nowy Sącz 2014
 • 4.Polski Ruch Czystszej Produkcji 2006, nr 1(36). W: Zawistowski J.: Rynek Instalacyjny 2008, nr 7-8, s. 1-9
 • 5.PN-EN 303-5:2012. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania oznakowanie
 • 6.Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/1187 dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewcze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne (DzUUE 21.7.2015)
 • 7.Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/1187 a dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe
 • 8.Katalogi producentów palników węglowych: RemoKomplex, Pancerpol, EkoEnergia, ARDEO s.c.
 • 9.Rogowski M., Malinowski B.: Zestawienie europejskich producentów kotłów niskich mocy na paliwa stałe. Opracowanie zrealizowane we współpracy Eko-Vimar Orlański Sp. z o.o., dr inż. R. Junga, Politechnika Opolska, Opole 2012
 • 10.Ayhan B., Demirtas C.: Investigation of Turbulators for Fire Tube Boilers Using Energy Analysis. Turk J Engin Environ Sci 25(2001), pp. 249-258
 • 11.Bulewicz E., Dyjakon A., Hardy T., Kordylewski W., Słupek S., Miller R., Wanik A.: Spalanie i paliwa. Pod red. Kordylewskiego W. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008
 • 12.Orszulik E., Rogowski M.: Flammable mixtures to boilers with retort burners. Archivum Combustionis 2015, vol. 35, no 2, pp. 89-99
 • 13.Orszulik E., Kurpas A.: Spalanie mułów i miałów węgla kamiennego w kotłach z palnikami retortowymi. Karbo 2015, nr 4
 • 14.Orłowski P., Dobrzański W., Szwarc E.: Kotły parowe. Konstrukcje i obliczenia. PWN, Warszawa 1979
 • 15.PN-ISO 1928 - Solid mineral fuels - Determination of gross calorific value by the calorimetric method, and calculation of net calorific value
 • 16.PN-ISO 334 - Solid mineral fuels - Determination of total sulhur - Eschka method
 • 17.PN-ISO 1171:2002 - Solid mineral fuels - Determination of ash
 • 18.PN-ISO 587 - Solid mineral fuels - Determination of total chlorine using Eschka mixture
 • 19.Rozporządzenia MŚ z dnia 07.11.2014. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. DzU 2014, poz. 1542
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d5ecf590-cc22-4d4e-8eb4-81891068728b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.