PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Mechaniczna kolmatacja systemów infiltracyjnych dla wód opadowych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Mechanical clogging of infiltration systems for rainwater
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Kolmatacja gruntu prowadzi między innymi do zmian jego właściwości fizycznych, niekorzystnych ze względu na wykorzystanie jako odbiornika ścieków. Dobór właściwego modelu matematycznego pozwala przewidzieć jak w danych warunkach zjawisko to będzie przebiegać, co umożliwia wskazanie sposobów przeciwdziałania i ograniczania jego wpływu. W pracy przedstawiono charakterystyki; wód opadowych i dokonano weryfikacji wybranych modeli matematycznych kolmatacji mechanicznej gruntu na podstawie badań laboratoryjnych. przeprowadzonych na modelu fizycznym w dwóch reżimach: ze stałym i zmiennym zwierciadłem wody zawierającej zawiesinę węglowa, symuluiacą cząstki stałe w wodach opadowych.
EN
Soil dogging leads to changes in physical properties of soil. These changes are unfavorable ill relation to the use as a infiltration receiver. Selection of the proper mathematical models allows to predict bow. Under particular conditions, this phenomenon will occur. Proper model enables lo identify ways of preventing and reducing clogging impact. In the work the rainwater was characterised and mathematical models of mechanical dogging were verified using laboratory tests data, in two regimes: with constant and variable table of water mixed.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
48--55
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, ul. Piątkowska 94, 60-649 Pozna
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, ul. Piątkowska 94, 60-649 Pozna
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, ul. Piątkowska 94, 60-649 Pozna
Bibliografia
 • [1]Bruszta-Adamiak E.: Eksploatacja urządzeń do infiltracji wód opadowych. Gaz, woda i technika sanitarna, 3/2008,24-28.
 • [2]Heidrich Z., Witkowski A.: Urządzenia do oczyszczania ścieków. Projektowanie, przykłady obliczeń. Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 2005.
 • [3]Osuch-Pajdzińska E.: Odprowadzanie wód deszczowych z terenów zurbanizowanych. Gospodarka Wodno-Ściekowa. Verlag Dashöfer, Warszawa 2004.
 • [4]Bruszta-Adamiak E., Łomotowski J.: Badania oporu hydraulicznego warstwy zakolmatowanej podczas okresowej infiltracji wody do gruntu. Ochrona Śród., 1/2006, 29-32.
 • [5]Grabarczyk Cz.: Hydromechanika filtrowania wody. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2010.
 • [6]Gimbel G., Nahrstedt A.: Removal of different kind of particles In deep bed filters consisting of permeable synthetic collectors. Water Science and Technology, 36/1997, 249-258.
 • [7]Błażejewski R.: Wstęp do badań empirycznych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 1999.
 • [8]Siriwardene N. R., Deletic A., Fletcher T. D.: Clogging of stormwater gravel infiltration system and filters: Insights from a laboratory study. Water Res., 41/2007,1433-1440.
 • [9]Błażejewski R., Murat-Błażejewska S.: Soil clogging phenomena in constructed wetlands with subsurfaceflow. Water and Science Technology, 35, 5/1997,183-188.
 • [10]Trzaska A. Z., Sobowska K.: Kolmatacja przepływy z wymianą masy i zmianą pędu. Wydawnictwo AGH, Kraków 2007.
 • [11]Skolasińska K.: Efekty przepływu zawiesiny przez osady piaszczyste: eksperyment. Acta Sedimentologica, 01/2007,5-17-
 • [12]Piekarski J.: Analiza wybranych parametrów kolmatacji w procesie filtracji grawitacyjnej. Rocznik Ochrony Środowiska, 11/2009, 421-437.
 • [13]Piekarski J.: Blokada kolmatacyjna w procesie filtracji grawitacyjnej zawie-siny węglowej na złożu piaskowym. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 25, 3/2009,121-133.
 • [14]Duncan H. P.: Urban Stormwater Quality: A Statistical Overview. Cooperative Research Centre for Catchment Hydrology, Melbourne 1999.
 • [15]Hatt B. E., Siriwardene N., Deletic A., Fletcher T. D.: Filter media for stormwater treatment and recycling: the influence of hydraulic properties of flow on pollutant removal. Water Science and Technology, 54, 6-7/2006, 263-271.
 • [16]Ozga-Zielińska M., Brzeziński J.: Hydrologia stosowana. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • [17]Spychała M., Nieć J., Walczak N., Marciniak A.: Colloids in Septic Tank Effluent and their Influence on Filter Permeability. Journal of Ecological Engineering, 16, 4/2015, 74-80.
 • [18]Żużikow W. A.: Filtracja. Teoria i praktyka rozdzielania zawiesin. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1985.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d53c829b-f18f-42bb-b21d-65f5a872d588
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.