PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Istota identyfikacji granic podsystemów w procesie certyfikacji infrastruktury kolejowej

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Importance to identification of borders subsystem in the process of the certification of railway infrastructure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z istotą granicy obszaru podsystemu strukturalnego. Koncepcja podsystemu została wprowadzona do terminologii kolejowej w związku z wymogami wdrażania interoperacyjności i procesu certyfikacji na liniach kolejowych w Unii Europejskiej. Ustalenie obszaru podsystemu, w oparciu o identyfikację jego granic, pozwala na odpowiednią kwalifikację obowiązku uzyskania zezwolenia na dopuszczenie podsystemu strukturalnego do eksploatacji w wyniku jego modernizacji. W chwili obecnej podsystemy strukturalne zdefiniowane są przez właściwe Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności tylko w zakresie technicznym i eksploatacyjnym, natomiast brakuje wykładni dla określenia fizycznych i geograficznych granic podsystemu na linii kolejowej, które są podstawą do określenia obszaru poddawanego certyfikacji WE. W pracy przedstawiono znaczenie pojęcia podsystemu strukturalnego w procesie certyfikacji WE, wskazano aspekty wynikające ze zmian w obszarze podsystemu strukturalnego i ich wpływ na wymagania formalne, dokonano analizy podsystemów strukturalnych w odniesieniu do właściwości i celu funkcjonowania systemu transportu kolejowego, przedstawiono tezę i jej uzasadnienie.
EN
The article discusses issues relating to the geographical scope of the structural subsystem. The concept of the subsystem has been introduced to the railway terminology in connection with the implementation of the requirements of interoperability and certification process for railway lines in the EU. Determining the area of subsystem, based on the identification of his border, it is the way to qualification the change which the authorization of a structural subsystem are obligatory to operate. In article presents the idea of a the define of structural subsystem limit which is necessary in the certification process the EC, and aspects of changes in the area of structural subsystem and their impact on the formal requirements. The analyse give answer how important is the properties and the operation of the system (consists of three subsystems) in reference to the border problem. There are presented the thesis and its justification in reference to the scope of a structural subsystem. Finally, in the article conclusion, shows how to solve the problem.
Rocznik
Tom
Strony
287--297
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz., rys.
Twórcy
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
autor
 • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
Bibliografia
 • 1. CNTK, praca nr 4127/12, „Bieżąca analiza prac AEIF i ERA w ramach Zespołu ds. Interoperacyjności. Raport zbiorczy z prac Zespołu ds. Interoperacyjności”, Warszawa, styczeń 2006 r.
 • 2. Dąbrowa-Bajon M., Karbowiak H., Grochowski K.: „Zasady projektowania systemów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym”, WKŁ, Warszawa 1981 r.
 • 3. Dąbrowa-Bajon M.: „Podstawy sterowania ruchem kolejowym. Funkcje, wymagania, zarys techniki”, OWPW, Warszawa 2007 r.
 • 4. European Railway Agency: „Guide for the application of TSIs”, ref.:ERA/GUI/07-2011/INT, 18/04/11.
 • 5. Jacyna M.: Modelowanie i ocena systemów transportowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009
 • 6. Jacyna M., Szkopiński J.: „A holistic approach to analysis the interoperability the railway system”, WIT Press Conference - COMPRAIL 2014.
 • 7. Jacyna M., Szkopiński J.: „Interoperacyjność systemu transportu kolejowego - warunki integracji”, konferencja „Pojazdy szynowe” Wrocław 2014.
 • 8. Kochan Andrzej, Konopiński Lech, Ilczuk Przemysław, Karolak Juliusz: Wymagania formalno-prawne dotyczące badania interfejsów w systemach sterowania ruchem kolejowym, w: Problemy Kolejnictwa, Instytut Kolejnictwa, vol. 59, nr 168, 2015, ss. 21-26
 • 9. Komisja UE, decyzja nr 661/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r., „w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej”, Dz. U. L 204 z 5.8.2010 r.
 • 10. Komisja UE, Biała Księga; COM (2011) 144, Bruksela, 2011 r.
 • 11. Komisja UE, rozporządzenie nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L356 z 12.12.2014, str.1);
 • 12. Komisja UE, rozporządzenie nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (Dz. Urz. UE L356 z 12.12.2014, str.110);
 • 13. Komisja UE, rozporządzenie nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii (Dz. Urz. UE L356 z 12.12.2014, str.179);
 • 14. Komisja UE, rozporządzenie nr 1303/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” systemu kolei w UE (Dz. Urz. UE L356 z 12.12.2014, str.394);
 • 15. Komisja UE, rozporządzenie nr 919/2016 z dnia 27 maja 2016 r., w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L158 z 15.06.2016, str.1).
 • 16. MIB „Ustawa o transporcie kolejowym” z dnia 28 marca 2003 r. (z późn. zm.).
 • 17. Parlament Europejski i Rady, dyrektywa nr 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r., w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz. U.L 191z 18.7.2008 wraz z późn. zm.).
 • 18. Parlament Europejski i Rady, dyrektywa nr 2004/49/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych (Dz. U. L 164 z 30.4.2004 r. wraz z późn. zm.)
 • 19. PKP PLK S.A., CNTK, „Standardy Techniczne. Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego)/250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem), Warszawa 2009.
 • 20. Rozporządzenie MTBiGM z dnia 10 września 1998 r. (z późn. zm.), w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.
 • 21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 (z późn. zm) w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, Dz. U. nr 172, poz. 1444.
 • 22. Siergiejczyk M., Gago S.: „Zagadnienia eksploatacji systemów radiołączności kolejowej w okresie migracji”, Logistyka - nauka, 2014 r.
 • 23. Zabłocki W.: „Modelowanie stacyjnych systemów sterowania ruchem kolejowym”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008 r.
 • 24. Zalecenia Komisji (UE) z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie procedury służącej wykazaniu poziomu zgodności istniejących linii kolejowych z podstawowymi parametrami przyjętymi w technicznych specyfikacjach interoperacyjności. (Dz. Urz. UE L356 z 12.12.2014, str. 520).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d4069a35-79b8-4bfd-b6b1-5db84f0585e4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.