Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d3941c8e-238b-43e1-bff4-c7422c962585

Czasopismo

Architektura Krajobrazu

Tytuł artykułu

Aspekty kompozycji parku w Smolicach i jego powiązań widokowych ze współczesnym krajobrazem

Autorzy Walerzak, M. T.  Krzyżaniak, M.  Urbański, P.  Świerk, D. 
Treść / Zawartość http://architekturakrajobrazu.up.wroc.pl/
Warianty tytułu
EN The Spatial Composition of the Historic Estate in Smolice and Scenic Views in the Modern Landscape
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Założenie pałacowo-ogrodowe w Smolicach to jeden z piękniejszych obiektów w krajobrazie kulturowym południowej Wielkopolski. Stosunkowo młoda historycznie rezydencja pałacowa powstała na przełomie XIX i XX wieku, w miejscu wcześniejszego drewnianego dworu, wpisując się we wcześniej skomponowany układ przestrzenny. Celem opracowania jest wykazanie powiązań widokowych między kompozycją parku w Smolicach a współczesnym krajobrazem wiejskim oraz historycznymi i współczesnymi obiektami istniejącymi w tym krajobrazie. W badaniach prześledzono historię założenia pałacowo-parkowego w Smolicach. Na podstawie szczegółowej inwentaryzacji obiektu badań, w tym dendrologicznej, sporządzono analizę dendrochronologiczną zawierającą strukturę gatunkowąi wiekową drzewostanu. Według niej wykonano analizę kompozycji przestrzennej i powiązań widokowych badanego obiektu z krajobrazem oraz ważniejszymi obiektami historycznymi istniejącymi w tym krajobrazie. Wynikiem badań jest potwierdzenie istnienia i czytelności dawnych powiązań widokowych. Wykorzystano do tego ideogram rekonstrukcji i wirtualny model założenia pałacowo-parkowego.
EN The palace and grounds of Smolice is one of the most beautiful estates in the cultural landscape of southern Wielkopolska. Historically, the palace is relatively new – it was built at the turn of the nineteenth century on the site of an old, wooden mansion and kept the spatial arrangement which had previously been there. The aim of this study is to show the scenic views between the composition of the park in Smolice and the contemporary rural landscape and to compare the historic and contemporary sites in the landscape. The study follows the history of the palace estate in Smolice. A detailed inventory of the estate was taken including a dendrological inventory, which was used to conduct dendrochronological analysis of the species and age of the tree stand. Then, an analysis was made of the spatial composition and historic scenic views between the estate, the landscape and major historical buildings. The research results provide information on the original historic landscape and evidence of the scenic views from the historic landscape that can be seen today. A design and virtual model was made of the reconstruction of the palace estate in Smolice.
Słowa kluczowe
PL analiza kompozycji   analiza powiązań widokowych   krajobraz wiejski  
EN analysis of spatial composition   analysis of historic scenic views in the landscape   rural scenery  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Czasopismo Architektura Krajobrazu
Rocznik 2014
Tom nr 1
Strony 42--53
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., zdj.
Twórcy
autor Walerzak, M. T.
  • Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
autor Krzyżaniak, M.
  • Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
autor Urbański, P.
  • Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
autor Świerk, D.
  • Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
1. Anders P., 2001. Powiat krotoszyński. Wielkopolska Biblioteka Krajoznawcza. Wydaw. WBP Poznań.
2. Domaniecki M., 2003. Rewaloryzacja parków założeń folwarczno-dworskich na terenie wielkopolski na przykładzie Smolic. Praca magisterska, maszynopis, UP Poznań.
3. Hanyż A., 1967. Ziemia Gostyńska: przewodnik. Wydawnictwo Poznańskie. Na zlec. Gostyńskiego Towarzystwa Kulturalnego.
4. Małyszko S., 1998. Zeszyt inwentaryzacyjny założenia dworsko-folwarcznego w Smolicach. Wielkopolska. Maszynopis. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szereniawie.
5. Majdecki L., 1993. Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych. PWN Warszawa.
6. Michałowski A., Wendlandt J.P., 1992. Parki i ogrody zabytkowe w Polsce, Ogrody. Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych. Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Narodowa Instytucja Kultury Warszawa.
7. Raczkowski T., 1988. Plan konserwacji i restauracji zabytkowego parku pałacowego w Zakładzie Doświadczalnym IHiAR Smolice, gm. Kobylin. Projekt roboczy. Zakład Doświadczalny IHiAR Smolice.
8. Sierpowski S. R., 1979. Dzieje Ziemi Gostyńskiej. Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
9. Walerzak M., 2012a. Analiza kompozycji przestrzennej i powiązań widokowych w procesie wartościowania historycznych układów ogrodowych na wybranych przykładach z terenu Polski [w:] Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, B. Szmygin (red.). Wyd. PKN ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, Warszawa-Lublin, 233–242.
10. Walerzak M., 2012b. Historic Palace-Garden Projects as a special element of the Polish Cultural Landscape [in:] A Special Element in its Surroundings, (ed.) Z. Myczkowski et al. WSEiZ Warszawa (79–86).
11. Walerzak M., Urbański P., Krzyżaniak M., Świerk D. (2012). Losy historycznych kompozycji ogrodowych włączanych w granice miasta Poznania na przykładzie zespołu pałacowo-parkowego w Naramowicach [w:] Historyczne i współczesne ogrody w krajobrazie miast, A. Mitkowska i in. (red.). Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej 6A/2012, zeszyt 19, 109, 119–126.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d3941c8e-238b-43e1-bff4-c7422c962585
Identyfikatory