Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d37c3c75-91dc-40d8-b403-6d642f29b414

Czasopismo

Ekonomia i Środowisko

Tytuł artykułu

Finansowe skutki lokalizacji elektrowni wiatrowych w przestrzeni rolniczej

Autorzy Łaguna, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Financial impact of locating wind power plants in the agriculture area
Języki publikacji PL
Abstrakty
EN In this article the estimation procedure of financial impact of adopting the local spatial development plan for wind power plants is presented. Using the basic property valuation methods, especially from the range of income and comparative approach, the calculation was made on the selected part of the local plan, where wind turbines are installed. Basing on the deep real estate market analysis, author proposes the method of financial impact evaluation, related with an increase of decrease of the real estate value. Presented procedure is universal and can be applied in this type of tasks. The article contains the analysis of spatial development issues related with location of wind turbines. Also primary problems concerning the introduction of the possibility to locate the wind turbines in local spatial development plan, were discussed. The specifics of planning documents prepared for locating the wind turbines comes from much wider participation of local communities in the preparation and approving the local plan or local study. The value of the financial impact prediction, prepared for the use of local spatial development plan needs to be underlined.
Słowa kluczowe
PL miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego   przewidywanie skutków finansowych   elektrownie wiatrowe  
EN local spatial development plan   prediction of financial impact   wind power plants  
Wydawca Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
Czasopismo Ekonomia i Środowisko
Rocznik 2015
Tom nr 3
Strony 67--80
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys.
Twórcy
autor Łaguna, D.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej ul. M. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn , dariusz.laguna@uwm.edu.pl
Bibliografia
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. M.P. 2012 poz. 252)
Łaguna D., Łaguna T.M., Rozwój obszarów wiejskich a lokalizacja elektrowni wiatrowych, w: 50-lecie Wspólnej polityki rolnej – stan i perspektywy rozwoju, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego” 2012 nr 8(57)
Łaguna D., Prognozowanie skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w: T. Czyż, H. Rogacki (red.), Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych, „Biuletyn KPZK PAN” 2004 nr 211
Uchwała Rady Miejskiej w Reszlu nr XIII/64/2011 w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reszel dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębie Dębnik (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2011 nr 153 poz. 2355
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d37c3c75-91dc-40d8-b403-6d642f29b414
Identyfikatory