PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Continuous dust monitoring in headings in underground coal mines

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article presents hazardous conditions of airborne dust based on the results of measurements of dust concentration taken at work-places at a underground rock-coal face drilled by a heading machine with combined ventilation (suction and forced ventilation with dust collector). The measurements were taken using three methods in order to examine and assess the actual conditions within the excavation subject to the study. The measurement results and conclusions show major difficulties in achieving MAC levels. Research conclusions indicate the low efficiency of collective and personal measures applied to protect against dust harmful to health as well as the need to improve them.
Rocznik
Strony
125--132
Opis fizyczny
Bibliogr. 27 poz.
Twórcy
autor
 • University of Occupational Safety Management, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 8, Poland
 • Institute of Innovative Technologies EMAG, 40-189 Katowice, ul. Leopolda 31, Poland
 • Central Mining Institute in Katowice, 40-166 Katowice, Plac Gwarkow 1, Poland
Bibliografia
 • Bhaskar, R. (1986). Spatial and temporal behavior of dust in mines – theoretical and experimental studies. Pennsylvania: The Pennsylvania State University, Department of Mineral Engineering.
 • Bradshaw, L., Bowen, J., Fishwick, D., & Powell, S. (2010). Health surveillance in silica exposed workers. London: Health and Safety Executive.
 • BS. British Standard Institution. (1993). BS 2955:1993: Glossary of terms relating to particle Technology. London: BSI.
 • CIP-10. (2004). Pyłomierz osobisty CIP-10: Instrukcja obsługi (Personal dustmeter: Instruction manual). Fontenay-Sous-Bois: ARELCO.
 • Janke, R. M. (2014). Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe (Dust and gas pollution). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jedziniak, M., & Frydel, W. (2011). Uniwersalny system przewietrzania i odpylania wyrobisk korytarzowych (Versatile system for ventilation and dust control inroadways). Maszyny Górnicze, 29(3), 67-73.
 • Ji, Y., Ren, T., Wynne, P., Wan, Z., Ma, Z., & Wang, Z. (2016). A comparative study of dust control practices in Chinese and Australian long wall coal mines. International Journal of Mining Science and Technology, 26(2), 199-208.
 • Krause, E., & Łukowicz, K. (2000). Instrukcja nr 8 (Instruction No. 8). Katowice: Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa.
 • Lebecki, K. (2004). Zagrożenia pyłowe w górnictwie (Dust risks in mining). Katowice: Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa.
 • Lebecki, K., & Bywalec, T. (1998). Zasady indywidualnego monitoring pyłowego (Rules of dust individual monitoring). Katowice: Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa.
 • Lebecki, K., & Małachowski, M. (2012). Optical method for continuous monitoring of dust deposition in mine's entry. Archives of Mining Sciences, 57(3), 517-534.
 • Li, Y., Qin, Y., Yang, X., & Tian, L. (2011). New progress on coal mine dust in recent ten years. Procedia Engineering, 26, 738-743.
 • Maciejewska, A. (2014). Krzemionka krystaliczna: Kwarcikrystobalit - frakcje respirabilne (Crystalline silica: Quartz and cristobalite - respirable fraction. Documentation of proposed values of an occupational exposure limit (OEL)). Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 82(4), 67-128.
 • Małachowski, M. (2011). Optyczne metody ciągłego pomiaru osiadania pyłu w wyrobisku jako elementy oceny ryzyka wybuchu pyłu. Praca doktorska (Optical method for continuous measurement of dust deposition in working, as part of a dust explosion risk assessment (Doctoral thesis. Katowice).
 • Małachowski, M., & Mróz, J. (2009). Analiza zagrożeń pyłowych w kopalniach węgla kamiennego na podstawie ciągłego monitoringu (Dust hazards analysis in mines on the basis of continuous monitoring). In Materiały V Szkoły Aerologii Górniczej (Proceedings of the 5th School of Mine Ventilation) (pp. 415-426). Wrocław: KGHM Cuprum - CBR.
 • Napierska, D., Thomassen, L., Lison, D., Martens, J., & Hoet, P. (2010). The nanosilica hazard: Another variable entity. Particle and Fibre Toxicology, 7(1), 7-39.
 • Nawrat, S., Szponder, T., & Obracaj, D. (2002). O możliwości wykorzystania wiru do usuwania pyłu osiadłego (About the possibility of using a vortex for eliminating sedimated dust). In II Materiały Szkoły Aerologii Górniczej (Proceedings of the Second School of Mine Ventilation) (pp. 299-310). Kraków: Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN.
 • Ordinance of the Minister of Economy of June 28. (2002). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Ordinance of the Minister of Economy of 28 June 2002: the decree occupational safety and health, organisation of traffic and special fire protection in underground mines). Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169.
 • Ordinance of the Minister of Labour and Social Policy of June 6. (2014). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Ordinance of the Minister of Labour and Social Policy of 6 June 2014: on the maximum allowable concentrations and maximum allowable intensity of agent sharmful to health in the workplace). Dz. U. 2014, poz. 817.
 • PN-EN. (1998). PN-EN 481. Atmosfera miejsca pracy - Określenie składu ziarnowego dla pomiaru cząstek zawieszonych w powietrzu (Polish Standard - Work place atmospheres - Size fraction definitions for measurement of airborne particles).
 • PN-EN. (2010). PN-EN 149+A1. Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami - wymagania, badanie, znakowanie (Polish Standard - Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking).
 • PN-Z. (2004). PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004. Ochrona czystości powietrza – Pobieranie próbek - Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników (Polish Standard - Protection of the cleanness of air - sampling - Principles of picking air samples up in the workplace and the interpretation of results).
 • Prostański, D. (2015). Experimental study of coal dust deposition in mine workings withthe use of empirical models. Journal of Sustainable Mining, 14(2), 108-114.
 • Vincent, H. J. (2007). Aerosol sampling: Science, standards, instrumenration and applications. West Sussex: John Wiley & Sons.
 • Wacławik, J. (2010). Wentylacja kopalń - Tom I (Mine ventilation - Volume I). Kraków: Wydawnictwo AGH.
 • Warechowski, J., Warechowska, M., & Kożniewski, K. (2012). Wpływ rozdrabniacza na właściwości fizyczne śruty pszennej (Mill's influence on physical properties ofwheat'smiddlings). Zeszyt Problemowy Postępów Nauk Rolniczych, 570, 117-125.
 • Więcek, E. (2011). Kryteria zdrowotne pobierania próbek aerozoli w środowisku pracy (Health criteria for size-selective aerosol sampling in the working environment). Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 68(2), 5-21.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d11c19a3-ea40-467c-be5b-b6912b72fd65
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.