PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Eksploatacja odbieraków prądu wyposażonych w węglowe nakładki stykowe - problematyka, pomiary, uwagi

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Operation of the current collectors with carbon fishplates - issues, measurements, comments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Na polskich liniach kolejowych w 2011 roku wprowadzono obowiązek stosowania odbieraków prądu wyposażonych w nakładki stykowe wykonane z materiału węglowego. Nakładki te zastąpiły stosowane od wielu lat nakładki miedziane. W przypadku pojazdów trakcyjnych wyposażonych w odbieraki prądu starszego typu, zastosowano specjalne adaptery, które umożliwiły zamocowanie najnowszych nakładek stykowych. Takiego problemu nie było w przypadku zastosowania na pojeździe pantografu nowego typu, konstrukcyjnie przystosowanego do węglowych nakładek. Pojazdy z odbierakami prądu obu rodzajów od tamtej pory kursują po polskich liniach kolejowych. Przez te parę lat użytkowania tego typu odbieraków prądu zaobserwowano różnego rodzaju zjawiska i sytuacje związane z ich eksploatacją. Ponieważ w niektórych sytuacjach eksploatacyjnych stwierdzono istotne problemy w związku z tym przeprowadzono szereg badań doświadczalnych. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia, które wynikają z eksploatacji odbieraków prądu wyposażonych w węglowe nakładki stykowe wraz z analizą i uwagami uwzględniającymi ich specyficzne właściwości użytkowe.
EN
The Polish railway lines in 2011 introduced the obligation to apply the current collector fitted with fishplates made of carbon material. These overlays replaced used for many years copper overlays. In the case of traction vehicles, equipped with the older type current collectors, there are special adapters that enabled fastening fishplates of a new type. There was no such problem in the case of application on a vehicle the new type of pantograph, structurally adapted to carbon overlays. Vehicles with current collectors of both types since then run on the Polish railways. During these few years of use this type of current collectors was observed different kinds of phenomena and situations related to their operation. Since in some operational situations, it was found some problems in this regard have been carried out various kinds of measurements and analyzes. The article presents selected issues that arise from the operation of current collectors equipped with carbon fishplates along with analysis and comments that take into account certain specific situations associated with them.
Rocznik
Tom
Strony
83--90
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska, Wydział Transportu
autor
 • Politechnika Śląska, Wydział Transportu
Bibliografia
 • 1. Giętkowski Z., Judek S., Karwowski K., Mizan M.: Diagnostyka i monitoring odbioru prądu z sieci trakcyjnej, XXXV Konferencja Naukowo-Techniczna Gdańskie Dni Elektryki 2010.
 • 2. Hełka A.: Metody badań odbieraków prądu w warunkach eksploatacyjnych, Logistyka 2014, nr 6.
 • 3. Hełka A., Mańka A.: Pomiary i analiza współpracy pantografu z siecią jezdną w trakcie eksploatacji. Logistyka 2015, nr 4.
 • 4. Hełka A, Sitarz M.: Badania certyfikacyjne nakładek węglowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Transport 2013 z. 81, 2013.
 • 5. Instrukcja Iet-4, PKP PLK S.A.
 • 6. Mańka A., Hełka A., Sitarz M.: System pomiarowy PanDiag do badania współpracy ślizgacza pantografu z sieciąjezdną, Logistyka 2015, nr 4.
 • 7. PN-K 91001:1997 Elektryczne pojazdy trakcyjne - Odbieraki prądu - Wymagania i metody badań.
 • 8. Sitarz M., Hełka A., Mańka A., Adamiec A.: Testing of railway pantograph, Archives of Transport 2013 vol. 25/26 no. 1/2.
 • 9. Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności, podsystem Energia. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1301/2014 Dz.U. z dnia 18 listopada 2014 r., Dz.U.UE.L.2014.356.179.
 • 10. Kaniewski M.: Sześćdziesiąt lat badań sieci trakcyjnej i odbieraków prądu, Problemy kolejnictwa, Zeszyt 152, 155-171, Tom 55, Warszawa 2011 r.
 • 11. Augustowski T., Gołaszewski A.: Czterdzieści lat Centralnej Magistrali Kolejowej, Problemy kolejnictwa, Zeszyt 167, 7-23, Tom 59, Warszawa 2015 r.
 • 12. Judek S., Jarzębowicz L.: Stanowisko do skanowania 3d nakładek odbieraków prądu lokomotyw, Electrical Engineering, No 75, Poznań, 2013 r.
 • 13. Borsiak J., Ilski J., Kaniewski M., Kopycki T., Morawski W., Piłka K., Rojek A., Szubko A., Szymański S.: Stanowisko do badań pantografów przeznaczone do eksploatacji w procesie produkcji oraz utrzymania taboru kolejowego i tramwajowego - założenia, TTS 1-2/2011 r.
 • 14. Giętkowski Z., Judek S., Karwowski K., Mizan M.: Diagnostyka i monitoring odbioru prądu z sieci trakcyjnej, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 27, ISSN 1425-5766, 2010 r.
 • 15. Materiały Firmy EC-Engineering S.A. http://www.ec-engineering.pl/produkcja/Zak%C5%82ad_Produkcyjny-Krak%C3%B3w/Pantograf_kolejowy/ Dostęp, 2017.04.24.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d0d2cf06-d8c3-4fb1-b80d-9c966676ebea
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.