PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Przesłanki odpowiedzialności zarządcy drogi za szkody powstałe z powodu złego stanu nawierzchni

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Conditions of road administrator’s liability for the damages caused by the bad condition of roads
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Roszczenia użytkowników dróg do zarządców są coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. Zarówno kierowcy, jak i piesi liczą na to, że podmiot odpowiedzialny za stan drogi usunie wszelkie niebezpieczeństwa, jednak nie zawsze jest to możliwe i czasem dochodzi do szkody rozumianej jako uszczerbek na zdrowiu, utrata lub zniszczenie majątku. Wówczas istotnym problemem jest wskazanie, kto za to zdarzenie odpowiada. Niniejsze opracowanie w sposób kompleksowy analizuje przesłanki odpowiedzialności zarządcy dróg odnosząc się do konkretnych sytuacji w których zarządcy dróg byli pozywani przez ich użytkowników. W przeciwieństwie do dotychczasowego dorobku naukowego w artykule tym wskazano czynności, których wykonanie lub nie przez zarządcę drogi może skutkować uznaniem jego odpowiedzialności przez sąd. Niniejsza publikacja wskazuje katalog konkretnych sytuacji, w których prawdopodobieństwo przypisania odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi za szkody spowodowane złym jej stanem jest wyższe. Wskazano też zagrożenia, którym zarządca drogi powinien szczególnie przeciwdziałać, oraz wyjaśniono na czym polega staranność przy wykonywaniu czynności związanych z utrzymaniem odpowiedniego stanu drogi.
EN
Claims of Road users against Road administrators are becoming more and more common. Both pedestrians and drivers expects that road administrator remove danger from the road. But It is not always possible, and sometimes accident may happens. Than important clue is to distinguish, who is responsible for that situation. This article analyzes the conditions of liability road administrator according to specific situations, where road administrators were sued by victims. In contrast to previous academic achievements this article shows activities whose execution or not may result recognition of liability by the court. This publication indicates situations in which the liability the road administrator for the damage caused by the bad conditions of the. The risks that road administrator should in particular oppose are also distinguished. Either explained what the duty of care when performing activities related to maintaining good condition of the road.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
5--11
Opis fizyczny
Bibliogr. 28 poz.
Twórcy
 • Kancelaria Brokerska WTB sp. z o.o.
Bibliografia
 • [1] Bieniek G., Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe, Lexis Nexis, Warszawa 2011
 • [2] Capik M, Capik M. Plama oleju na drodze. Magazyn Ubezpieczeniowy nr 1(79)2013, M.M. Capik P.W. Atena C&M.M. S.C., Bydgoszcz 2013
 • [3] Czarna M., Zimowe utrzymanie dróg w świetle prawa polskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 154, Zielona Góra 2014
 • [4] Goettel M., Prawo Cywilne zarys wykładu Wolters Kluwer, Warszawa 2009
 • [5] Hećman Ł., Stan drogi a odpowiedzialność zarządcy dróg, Rozprawy Ubezpieczeniowe 14(1/2013), Wyd. Rzecznika Ubezpieczonych
 • [7] Strachowska R., Ustawa o drogach publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2002
 • [8] Wojciechowski A., Zasady utrzymania dróg miejskich w okresie zimowym, Przegląd Komunalny nr 9/1998, Wyd. Abrys Sp. z o.o.
 • [9] Dubis W. (w:) E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2006
 • [10] Serwach [M. Wina jako zasada odpowiedzialności cywilnej, oraz okoliczność zwalniająca z obowiązku naprawienia szkody, Wiadomości ubezpieczeniowe 1/2009, Polska Izba Ubezpieczeń
 • [11] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny Dz.U. (1964 nr 16 poz. 93)
 • [12] Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych. (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60)
 • [13] Ustawa z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996, Nr 132, poz. 622 z późn. zm.)
 • [14] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym, (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602)
 • [15] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2003, Sygn. akt II CKN 1374/00
 • [16] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 października 1985, Sygn. akt I CR 289/85
 • [17] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 1979, Sygn. akt V KRN 256/79 niepublikowany
 • [18] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2005, Sygn. akt III CK 317/05
 • [19] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 czerwca 2005, Sygn. akt II CK 719/04.
 • [20] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2003, Sygn. akt II CKN 1347/00 niepublikowany
 • [21] Wyrok Sądu Najwyższego w Lublinie z dnia 5 lutego 2015, Sygn. akt A Ca 287/14
 • [22] Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 26 marca 1998, Sygn. akt I ACa 66/98
 • [23] Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11 lutego 2014 Sygn. akt I ACa 835/13
 • [24] Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 stycznia 2009, Sygn. akt I ACa 645/08
 • [25] Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 14 lutego 2014, Sygn. akt. I C757/11
 • [26] Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 1 lipca 2015, Sygn. akt I Ca 192/15
 • [27] Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2015, Sygn. akt II Ca 1515/14
 • [28] Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 11 sierpnia 2014 Sygn. akt V GC 680/13
 • [29] Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 27 sierpnia 2014, Sygn. akt III Ca 422/14
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-cfea7327-d8e1-404a-b31b-69529505220d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.