PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Modelowanie procesów przemysłowych - doświadczenia i perspektywy

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Modelling of industrial processes, experiences and perspectives
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono istotę modelowania procesów przemysłowych na przykładzie procesu wydobywczego. Przedstawiono dotychczasowe doświadczenia i opracowane modele wykorzystywane w analizie procesu wydobywczego. Zaprezentowano również nowe możliwości analizy procesów w przedsiębiorstwach przemysłowych, w tym również działających w branży górniczej, w oparciu o dzienniki zdarzeń pochodzące z systemów informatycznych.
EN
The article presents the essence of industrial processes modeling on the example of mining process. Present experiences and developed models used in the analysis of the mining process have been presented. New possibilities of process analysis, based on event logs from information systems in industrial enterprises, including those operating in the mining industry, were also presented.
Rocznik
Tom
Strony
35--51
Opis fizyczny
Bibliogr. 44 poz.
Twórcy
autor
 • AGH, Kraków
autor
 • AGH, Kraków
Bibliografia
 • 1. Antoniak, J., Wianecki, A. (1971). Badanie procesów stochastycznych w technice górniczej przy zastosowaniu metod symulacji na maszynach cyfrowych. Gliwice: Politechnika Śląska.
 • 2. Bromowicz, R. i in. (1959). Organizacja pracy kopalń. Górnictwo, 16. Katowice: Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze.
 • 3. Brzychczy, E., Trzcionkowska, A. (2017). New possibilities for process analysis in an underground mine. Zeszyty Naukowe Politechnika Śląska, s. Organizacja i Zarządzanie, 111, 13-25.
 • 4. Brzychczy, E. (2005). Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Praca doktorska. Kraków: AGH.
 • 5. Cyrnek, C. (1991). Wybrane zagadnienia przebiegu i oceny procesu inwestycyjnego budowy kopalń głębinowych. Skrypty Uczelniane. Kraków: AGH.
 • 6. Lisowski A. (red.) (1966). Doświadczenia ze stosowania siatek czynności (PERT). Katowice: GIG.
 • 7. Durlik, I. (1993). Inżynieria zarządzania. Cz. I. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Gdańsk: Placet.
 • 8. Eisner, H. (1962). A Generalized Network Approach to the Planning and Scheduling of a Research Project. Operation Research, 10, 1.
 • 9. Elmaghraby, S.E. (1964). An algebra for the Analysis of Generalized Activity Networks. Management Science, 10, 3.
 • 10. Giza, E., Słomczyński, M., Winnicki, P., Wolf, S. (1997). Badanie wykorzystania czasu pracy układów technologicznych ściana - punkt załadowczy w kopalni Bielszowice i Zabrze. Przegląd Górniczy, 2.
 • 11. HSPI Process Mining: A Database of Applications. 2017 edition. HSPI Management Consulting, www.win.tue.nl/ieeetfpm/lib/exe/fetch.php?media=news:process_mining_ database_applications_2017.pdf, 22.03.2018.
 • 12. Hurysz, J., Myśliwski, K., Sikora, W. (1965). Metoda i środki stosowane w przodkach dla zapewnienia maksymalnego wydobycia z jednego przodka. Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 • 13. Jasiewicz, J. (1983). Metoda projektowania organizacji produkcji w przodkach eksploatacyjnych kopalń węgla kamiennego. Prace Komisji Górniczo-Geodezyjnej, Górnictwo, 23. Wrocław: Wyd. Ossolineum.
 • 14. Kamiński, A. (1984). Metoda prognozowania wielkości wydobycia z przodków eksploatacyjnych w ramach wybranych technologii realizowanych w górnictwie węglowym. Praca doktorska, Katowice.
 • 15. Kamionka, M. (1963). Najkorzystniejsza długość zmechanizowanej ściany zawałowej. Wiadomości Górnicze, 5.
 • 16. Kozdrój, M., Przybyła, H. (1986). Teoria Organizacji i Zarządzania. Cz. III. Modele matematyczne w organizacji produkcji górniczej. Skrypty Uczelniane, 1272. Gliwice: Politechnika Śląska.
 • 17. Kozdrój, M. (1969). Metody rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w organizacji produkcji górniczej. Katowice: Śląsk.
 • 18. Krawczyk, W., Snopkowski, R. (1987). Wykorzystanie metod sieciowych do analizy cyklu produkcyjnego w przodkach ścianowych KWK. Materiały konferencyjne „Matematyczne metody i technika komputerowa w górnictwie”. Szklarska Poręba.
 • 19. Langer, J. (1983). Ocena wpływu wybranych czynników na wielkość wydobycia, wydajność i koszty eksploatacji w ścianach węglowych. Praca doktorska, Katowice.
 • 20. Lisowski, A., Czylok, A. (1965). Możliwości wykorzystania metod i modeli matematycznych oraz symulacyjnych do optymalizacji decyzji w górnictwie. Przegląd Górniczy, 6.
 • 21. Lisowski, A. (1965). Potencjały jako narzędzie operatywnej analizy i kontroli pracy ścian kombajnowych. Przegląd Górniczy, 6.
 • 22. Lisowski, A. (1964). Tworzenie i wykorzystanie dla potrzeb górnictwa regresyjnych modeli faktów doświadczalnych. Przegląd Górniczy, 4.
 • 23. Łuczak, I., Wacławski, J. (1983). Zdolność produkcyjna układu techniczno-organizacyjnego w przodku ścianowym. Prace Komisji Górniczo-Geodezyjnej. Górnictwo, 23. Wrocław: Wyd. Ossolineum.
 • 24. Magda, R., Phoung, T.H. (1995). Projektowanie optymalnego udostępnienia podziemnych złóż na bazie modelowania matematycznego. Zastosowanie metod matematycznych w nauce i technice. Materiały IV Międzynarodowego Sympozjum nt. Zastosowanie metod matematycznych, techniki komputerowej w geologii, górnictwie, metalurgii i pokrewnych dziedzinach. Kraków.
 • 25. Magda, R. (1999). Modelowanie i optymalizacja elementów kopalń. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Seria z lampką górniczą, 3. Kraków.
 • 26. Matuszewski, J. (1969). Optymalizacja pracy w ścianach kombajnowych. Katowice: Śląsk.
 • 27. Mazurek, A., Gawrońska, E. (1970). Zastosowanie systemu planowania i zarządzania (w oparciu o metody sieciowe) z optymalizacją według kilku parametrów w projektowaniu oraz budowie nowych i rekonstrukcji istniejących kopalń. Projekty-Problemy, 5.
 • 28. Mikuła, E. (1978). Zmienne pozorne w równaniach regresji określających wpływ czynników technicznych i organizacyjnych na wydobycie ze ścian zawałowych. Górnictwo, 2. Kraków.
 • 29. Napieraj, A. (2012). Metoda probabilistycznego modelowania czasu trwania czynności cyklu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego. Kraków: AGH.
 • 30. Nasierowski, W. (1978). Metoda GERT. Przegląd Organizacji, 2.
 • 31. Osuch, A., Kędzierska, D., Kamionka, M., Piątek, K. (1964). Analiza ścian w przemyśle węglowym. Prace ZKMPW, Komunikat, 40. Katowice.
 • 32. Pełka, B. (1966). Analiza i projektowanie przebiegu procesów produkcyjnych w kopalniach. Katowice: Śląsk.
 • 33. Program ProM, www.processmining.org/prom/start, 22.03.2018.
 • 34. Snopkowski, R. (1994). Die Kritikalitätsrichtwerte in der Bewertung der Einfluss-wahrscheinlichkeit der Tätigkeiten und des am Strebstoss ausgeführten Arbeitsganges auf die Gewinnung. Archives of Mining Sciences, Polish Academy of Sciences, 39, 1.
 • 35. Snopkowski, R. (2000). Metoda identyfikacji rozkładu prawdopodobieństwa wydobycia uzyskiwanego z przodków ścianowych kopalń węgla kamiennego. Kraków: AGH.
 • 36. Snopkowski, R. (1990). Numerisches des Produktionsprozesses verwirklicht in einem Strebstoss des Kohlenbergwerks. Archives of Mining Sciences, Polish Academy of Sciences, 35, 4.
 • 37. Snopkowski, R. (1986). Obciążenie łuków grafów wielkościami rozmytymi w zastosowaniu do modelu organizacji produkcji w trudnych warunkach górniczych. Górnictwo, 4. Kraków.
 • 38. Soliński, I. (1978). Metoda oceny efektywności procesu budowy górniczego zespołu produkcyjnego w warunkach Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Praca doktorska. Kraków: AGH.
 • 39. Daniel, F., Barkaoui, K., Dustdar, S. (Eds.) (2012). The Process Mining Manifesto by the IEEE Task Force on Process Mining BPM 2011 Workshops, Part I, LNBIP 99. Berlin: Springer-Verlag, 169-194.
 • 40. Trocki, M., Grucza, B., Ogonek, K. (2003). Zarządzanie projektami. Warszawa: PWE.
 • 41. van der Aalst, W.M.P. (2016). Process Mining: Data Science in Action. Berlin: Springer-Verlag.
 • 42. Warchoł, M., Dreineter, B. (1976). Wpływ kompleksowej mechanizacji robót przodkowych na wydajność wyrobiskową. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, 2. Katowice.
 • 43. Zabierowski, J., Jaśkowski, A., Cyrnek, C. (1980). O metodach badań naukowych w programowaniu przemysłu górniczego. Projekty-Problemy, 7-8.
 • 44. Zając, E. (1977). Modelowe ujęcie zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy wydajnością wyrobiskową a przyjętymi parametrami dla kopalń eksploatujących ściany z zawałem stropu. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, 11. Katowice.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-cfd16042-3bc8-45d6-9e1a-72ac8e75c07b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.