PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wskaźniki zagospodarowania infrastrukturalnego i wielofunkcyjnego rozwoju górskich obszarów wiejskich. Założenia metodyczne

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Indicators of infrastructural organization and multifunctional development of rural mountain areas. Metodical approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W Polsce występuje bardzo znaczne zróżnicowanie społeczne i gospodarcze poszczególnych obszarów wiejskich. Przemiany zachodzące w rolnictwie stwarzają zapotrzebowanie na alternatywne bądź uzupełniające źródła dochodów dla ludności zamieszkującej obszary wiejskie. Pożądanym jest, aby te dochody pochodziły z innej działalności gospodarczej niż produkcja rolna. Modernizacja i inwestycje w infrastrukturę techniczną poprawiające jakość życia na wsi, wpływają jednocześnie na podniesienie atrakcyjności danego obszaru dla potencjalnych gości i inwestorów. Przedsięwzięcia te wpływają również na kształtowanie funkcji gospodarczych poszczególnych terenów, które zależą nie tylko od walorów przyrodniczych wsi, ale również od sposobu ich zagospodarowania i racjonalnego wykorzystania. Dotyczy to głównie terenów, które ze względu na uwarunkowania przyrodnicze spełniają nie tylko funkcję produkcyjną, w szczególności więc do terenów podgórskich i górskich. Celem artykułu jest przedstawienie metodycznych założeń zbadania zależności pomiędzy stopniem wielofunkcyjności gmin a ich zagospodarowaniem infrastrukturalnym. Do wyznaczenia syntetycznego wskaźnika zagospodarowania infrastrukturalnego gmin proponuje się wykorzystanie miary rozwoju Hellwiga. Natomiast do wyznaczenia stopnia wielofunkcyjności gmin wiejskich zaproponowano wskaźniki charakteryzujące cały ich potencjał a więc zasoby kapitałowe (gospodarcze), demograficzne, przyrodniczo-krajobrazowe. Zastosowanie metody H. Hotellinga pozwala na zredukowanie dużej liczby danych pierwotnych do kilku podstawowych kategorii, które mogą być wykorzystane jako przedmiot dalszej analizy. Kolejne etapy badań powinny zweryfikować zależności między wskaźnikami zagospodarowania i stopnia wielofunkcyjności.
EN
In Poland there is significant diversity of social and economic conditions among rural areas. In order to the agricultural changes that have been becoming, people look for altemative or complementary sources of thcir income. These sources sholuld be from other activities than agricultural production. Modernization of technical infrastructure improves the living standards in the countryside and simultaneously make the area more atractive for guests and investors. Such under-takings shape economic funclions of these areas. These functions depend not only on the natural conditions of the countryside, but also on the means of farming and rational exploatation. This is related mostly to the areas, where natural conditions don't let use them only for agricultural production, such as mountain areas. The article present methodical approach in order to study the independence between the level of multifunctional development and their infrastructural organization. It is proposed to use Hellwigs' methody to assign an artificial indicator of communes' dcvelopment. Sonie of data aro compared to the amount of administra-tive units. Indicators built in this way present the sharper view of infrastructural elements that communes have. They also show accessibilily of these elements for local people. In order to assign the level of multifunctional development in rural communes it is proposed to use indicators that characterize their entire potential like capital, demografic and natural resources. Use of H.Hotelling's method helps to reduce high amount of original data to some main cathegories that may be used as the subject of the further analysis. Succesive stages of researche should verify dependence betwcen obtainted indicators of infrastructural organisation and the level of multifunctional development.
Rocznik
Strony
405--412
Opis fizyczny
Bibliogr. 4 poz., tab.
Twórcy
autor
  • Katedra Technicznej Infrastruktury Wsi, Akademia Rolnicza w Krakowie
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-cf38b951-d31f-4012-9f40-3beb295b24ac
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.