PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Marka jako wartość w innowacyjnym przedsiębiorstwie regionu śląskiego w opinii pracowników będących absolwentami śląskich uczelni technicznych i ekonomicznych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The brand as a value in an innovative enterprise of the Silesian Region in the opinion of employees in the silesian graduates, technical and economic universities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł jest prezentacją spojrzenia na rolę marki jako nośnika wartości w innowacyjnym przedsiębiorstwie regionu śląskiego oraz na wzajemne relacje marka a innowacje i innowacyjność w tymże przedsiębiorstwie. Przedstawiono w nim fragment wyników badań jakościowych, przeprowadzonych na czterech dwunastoosobowych grupach, reprezentowanych przez absolwentów śląskich uczelni technicznych i ekonomicznych, którzy pracują w działach marketingu, a także zajmują się bezpośrednio wdrażaniem innowacji w przedsiębiorstwach i instytucjach naukowo-badawczych1. Celem badań jest zdiagnozowanie ich stanu wiedzy, nastawień emocjonalnych oraz zachowań w stosunku do problematyki znaczenia marki dla innowacyjnego przedsiębiorstwa. Autorka, na podstawie przeprowadzonych badań focusowych, stwierdza, że tożsamość marki implikuje jej wartość, silna marka wpływa na podniesienie efektywności i innowacyjności organizacji, odgrywa dużą rolę przy zakupie produktu i pomaga tworzyć osobowość przedsiębiorstwa w otoczeniu społecznym.
EN
The article is a presentation of the view on the role of the brand as a carrier of value in the innovative enterprise of the Silesian region and on the mutual relations of the brand and innovation and innovation in the enterprise. It presents a fragment of the results of qualitative research, conducted on four twelve-person groups, represented by graduates of Silesian technical and economic universities, who work in marketing departments, and also deal directly with the implementation of innovations in enterprises and in scientific and research institutions. The purpose of research is to diagnose their state of knowledge, emotional attitudes and behaviors in relation to the problem of brand importance for an innovative enterprise. The author, based on the conducted focus studies, states that the brand's identity implies its value, a strong brand increases the efficiency and innovation of the organization, plays a big role in the purchase of the product and helps to create the personality of the enterprise in the social environment.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
67--80
Opis fizyczny
Bibliogr. 35 poz.
Twórcy
 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania; Zabrze
Bibliografia
 • 1. Aaker, D.A. (1991). Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name. New York, NY: The Free Press.
 • 2. Aaker, D.A. (1996). Building strong brands. New York: The Free Press.
 • 3. Anthonissen, P.F. (2013). Komunikacja kryzysowa. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 • 4. Chernatony, de L. (2003). Marka. Wizja i tworzenie marki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • 5. Christodoulides, G., i de Chernatony, L. (2010). Consumer-based brand equity conceptualization and measurement: A literature review. International Journal of Marketing Research, 52(1), 43-65.
 • 6. Dębski, M. (2009). Kreowanie silnej marki. Warszawa: PWE.
 • 7. Dolińska, M. (2010). Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: PWE.
 • 8. Drucker, P. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Warszawa: PWE.
 • 9. Falkenberg, A.W. (1996). Marketing and the wealth of firms. Journal of Macromarketing, 16 (4), 4-24.
 • 10. Falkowski, A., Tyszka T. (2006). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: GWP.
 • 11. Fombrun, C.J. (1996). Reputation. Harvard, Boston, MA: Harvard Business School Press.
 • 12. Fombrun, C.J., and Van Riel C.B.M. (2004). Fame and Fortune. Indianapolis, IN: Prentice Hall.
 • 13. Haffer, M., Karaszewsk, W. (red.) (2004). Czynniki wzrostu gospodarczego. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • 14. Haigh, D. (1997). Understanding the financial volue of brands. Brand Finance.
 • 15. Hensel, P., Glinka, B. (2012). Teoria ugruntowana. W D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Podejścia i teoria. Warszawa: PWN.
 • 16. Hilarowicz, A., Lech, A.(2012). Procesy i strategie. W P. Weryński (red.), Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Diagnoza problemu i konstrukcja narzędzia. Warszawa: Difin.
 • 17. Kall, J., Sojkin, B. (2006). Zarządzanie produktem – wyzwania przyszłości. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • 18. Kall, J., Sojkin, B., Szymczak, J., Urbaniak, M. (2003). Zarządzanie produktem. Warszawa: PWE.
 • 19. Keller, K.L. (1993). Conceptualizing, measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity. Journal of Marketing, 57, 1-22.
 • 20. Konecki, K., Chomczyński, P. (2012). Słownik Socjologii Jakościowej. Warszawa: Difin.
 • 21. Kotler, P. (1999). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Felberg SJA.
 • 22. Kotler, P., Pfoertsch, W. (2008). Zarządzanie marka w segmencie B2B. Warszawa: PWN.
 • 23. Kożusznik, B. (2010). Kluczowa rola psychologii we wspieraniu i w stymulowaniu innowacyjności. W B. Kożusznik, Psychologiczne uwarunkowania innowacyjności. Chowanna, 2(35).
 • 24. Krawulski, J. (2000). Public relations. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • 25. Matusiaka, K. (red.) (2018.10.01). Słownik pojęć: Innowacje i Transfer Technologii. Retrived from www.pi.gov.pl.
 • 26. Nonaka, I., Tateuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Warszawa: PFPK.
 • 27. OECD, Eurostat, Podręcznik Oslo (2008). Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki – wydanie polskie. Wyd. III.
 • 28. Portal Innowacji. (2018.10.01). Available online http://www.ppp.pi.gov.pl/parp/data/ slownik/slownik.html.
 • 29. Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. London: The Macmillan Press Ltd.
 • 30. Sosnowska, A., Łobejko, S., Kłopotek, A. (2000). Zarządzanie firmą innowacyjną. Warszawa: Difin.
 • 31. Weryński, P., Dolińska-Weryńska, D., Tokar, J. (2013). Zarządzanie innowacjami w sektorze MŚP. Warszawa: Difin.
 • 32. Wheeler, A. (2009). Kreowanie marki. Warszawa: PWN.
 • 33. Witek-Hajduk, M. (red.) (2011). Zarządzanie silną marką. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • 34. Wojcik, K. (2005). Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Warszawa: Placet.
 • 35. Yoo, B., Donthu, N., Lee, S. (2000). An examination of selected marketing mix elements and brand equity. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(2), 1-14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ceee45db-e03f-4a9d-825a-da45df0d1c30
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.