Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cee09b0b-c860-4a21-a0be-e19ad172899a

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Zastosowanie kart kontrolnych Shewarta dla potrzeb oceny jakości i doskonalenia wykonania punktów lutowniczych

Autorzy Zimoląg, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Application of Shewart's control cards to quality assessment and improving the execution of soldering points
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszym artykule podjęto problematykę możliwości wykorzystania kart kontrolnych Shewarta do badania i sterowania procesem produkcyjnym. W szczególności skupiono się na opracowaniu i weryfikacji sposobu zastosowania kart kontrolnych Shewarta do oceny i doskonalenia wykonania punktów lutowniczych. Zaprezentowano zaproponowane etapy analizy, a także porównano wybrane parametry oceny jakości wykonania punktów lutowniczych przed wdrożeniem zmian udoskonalających proces, jak i po ich implementacji.
EN This article engaged the possibility of using Shewart's control charts for testing and controlling the production process. In particular this article was focused on developing and verifying the using of Shewart's control charts to evaluate and improve the execution of soldering points. It was presented offered steps of the analysis and selected parameters of the quality evaluation of the soldering points were compared before the implementation of the improvements improving the process, as well as after their implementation.
Słowa kluczowe
PL karta x̅-R   punkty lutownicze   analiza Pareto   diagram Ishikawy  
EN x̅-R card   soldering points   Pareto analysis   Ishikawa diagram  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2018
Tom z. 132
Strony 711--729
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Zimoląg, A.
Bibliografia
1. Chorafas, D.N. (1960). Procesy statystyczne i niezawodność urządzeń. WNT.
2. Czabak-Górska, I. (2017). Klasyfikacja nowoczesnych kart kontrolnych. PTZP, T2, 281.
3. Grant, E.L. (1972). Statystyczna kontrola jakości. PWE.
4. Hamrol, A. (2015). Strategie i praktyki sprawnego działania - Lean, Six Sigma i inne. PWN.
5. Hamrol, A., Mantura, W. (2002). Zarządzanie jakością - teoria i praktyka. PWN.
6. Iwaszkiewicz, A., Paszek, Z. (1997). Statystyka z elementami statystycznych metod sterowania jakością. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
7. Mazur-Dudzińska, A., Dudziński, J. (2015). Zastosowanie kart Shewharta do kontroli jakości produkcji elementów uzbrojenia. Mechanik, 7, 525-532.
8. Obalski, J. (1955). Statystyczna kontrola jakości podczas produkcji. PWT.
9. PN-ISO 8258+AC1:1993. Karty kontrolne Shewharta.
10. Sałaciński, T. (2016). SPC - statystyczne sterowanie procesem produkcji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
11. Wieczorowski, K., Czyżewski, B. (1976). Statystyczna kontrola jakości - poradnik techniczny. Naczelna Organizacja Techniczna.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-cee09b0b-c860-4a21-a0be-e19ad172899a
Identyfikatory
DOI 10.29119/1641-3466.2018.132.51