PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wykorzystanie transformacji Fouriera do filtracji szumu informacyjnego z obrazów fotolotniczych

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Application of Fourier transformation for information noise filtration in photoaerial pictures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Archeologia lotnicza opiera się na interpretacji zdjęć lotniczych w kontekście tzw. wyróżników. Wykorzystywane są aktualne zdjęcia lotnicze jak i archiwalne, których niska jakość techniczna często utrudnia ujawnienie potencjalnych treści merytorycznych. W pracy przedstawiono możliwości polepszenia jakości fotograficznej i informacyjnej archiwalnych zdjęć lotniczych strefy nadbrzeżnej Wysoczyzny Elbląskiej w okolicy Janowa Pomorskiego, grodziska w Barczewku oraz kompleksu osadniczego w Gierłoży gm. Ostróda. Zdjęcia lotnicze wykonywane przez autora, wszystkimi dostępnymi technikami fotograficznymi, są głównym źródłem danych o krajobrazie archeologicznym tych stanowisk. Wiele zdjęć dzisiaj jest ocenianych, jako daleko niedoskonałe technicznie, ale zawierają one możliwe do wyjawienia cenne dane o obiektach archeologicznych. Wady zdjęć uznane za szum informacyjny to regularne ślady płyty dociskającej materiał światłoczuły do ramki tłowej, naturalny obraz linii, śladów orki oraz ślady rzędów roślin w łanie zboża. Usuwanie tych zakłóceń prowadzono wg schematu: − wykorzystując dyskretną transformację Fouriera generowano widmo obrazu źródłowego − z widma usuwano te elementy, które uznano, że zawierają informację o zakłóceniach − dla nowej funkcji widma odpowiadającemu obrazowi o polepszonych właściwościach stosowano odwrotną transformację Fouriera . W przypadku dwóch pierwszych obiektów uzyskano zadowalające wyniki. Jakość wizualna poprawiła się na tyle, że można bez trudu rozpoznać, wcześniej nieczytelne, ślady starorzeczy i warstwy kulturowej. Dla zdjęcia grodziska w Barczewku nie znaleziono skutecznego sposobu usunięcia śladów siewu rzędowego. W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że wykorzystanie transformaty Fouriera do podniesienia „informacyjności” zdygitalizowanych obrazów fotolotniczych jest możliwe wtedy, gdy zakłócenia są złożone z regularnie powtarzających się elementów. Każdy obraz należy traktować indywidualnie, tworząc filtry odpowiadające charakterystykom występującego szumu.
EN
Aerial archaeology is based on aerial photograph interpretation with reference to so called crop marks. Both feasible and archival aerial photographs are used, however their low technical quality frequently makes it difficult to reveal their potential merits. This paper introduces the possibilities of improving the information and photographic quality of archival aerial pictures of Wysoczyzna Elblaska coastal zone in the region of Janow Pomorski, hill fort in Barczewko and settlement site in Gierloz, county Ostroda. Aerial photographs taken by the author with the application of all available photographic techniques constitute the main data base regarding the archeological landscape of the sites. At present, numerous photographs are seen as technically imperfect but they contain reveal able and invaluable data concerning archaeological objects. Photograph faults seen as information noise it is nothing but regular prints of the plate that presses photosensitive material towards the background frame, authentic picture of the lines, traces of ploughing and plant rows in the corn field. The removal of the clutter has been performed according to the following scheme: − by applying discrete Fourier transform, source picture spectrum was generated − the elements suspected of containing clutter information were deleted − inverse discrete Fourier transform was applied to the new function of the spectrum corresponding to the picture of improved properties With respect to the first two objects, satisfying results have been achieved. Visual quality has improved to such an extent that previously illegible traces of former river beds and cultural layers were easily recognizable. No operative means for removal of the row sowing traces in Barczewko hill fort have been found. As the result of carried out research it may be stated that the application of Fourier transform for improving information capacity of digitized aerial photo is possible when the clutter consists of regularly repeating elements. Each picture has to be referred to individually by creating filters correspondent to the characteristics of occurring noise.
Rocznik
Tom
Strony
283--289
Opis fizyczny
Bibliogr. 4 poz.
Twórcy
autor
  • Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, www.morska.com/mialdun
Bibliografia
  • 1. Braasch O., 1999. Z innego punktu widzenia – prospekcja archeologiczna w archeologii, [w:] Metodyka ratowniczych badań archeologicznych, Z. Kobyliński (red.), s. 41–100. Warszawa.
  • 2. Gonzalez R. C., Woods R. E., 1996. Digital Image Processing, Pearson Education.
  • 3. Tadeusiewicz R., Korohoda P., 1997. Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Wydawnictwo Postępu Telekomunikacji, Kraków.
  • 4. Wróbel Z., Koprowski R., 2004. Praktyka przetwarzania obrazów w programie Matlab, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ce5caf02-7af4-4240-bb9e-1cca7aaff450
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.