PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Problemy oceny narażenia człowieka na drgania miejscowe w przypadku użycia rękawic i zastosowania metod konwencjonalnej oraz energetycznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Problems of evaluation of human exposure to hand-arm vibrations in case of using gloves based on application of conventional and energy methods
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono porównanie wyników oceny narażenia człowieka na drgania miejscowe w przypadku zastosowania rękawic. Analizowany przypadek oceniono dwoma metodami, tzn. metodą konwencjonalną (z uwzględnieniem kryterialnego przyspieszenia drgań) i metodą energetyczną (wykorzystując wartości składników energii związanych z człowiekiem). Analizy przeprowadzono na podstawie wyników badań teoretycznych w systemie biodynamicznym człowiek - zmechanizowane narzędzie ręczne. W tym celu wykorzystano modele człowieka i rękawicy określone w normie ISO 10068:2012. Przeprowadzona analiza wykazała, że każda z metod daje inne wyniki oceny wpływu rękawic na ochronę człowieka. W artykule przedstawiono analityczne rezultaty i różnice w ocenie narażenia człowieka na drgania miejscowe otrzymane obiema metodami dla przykładowej sytuacji pracy operatora z wykorzystaniem zmechanizowanego narzędzia ręcznego.
EN
The article presents a comparison of the results of human exposure to hand-arm vibration in case of using gloves. The analyzed case was assessed by two methods, i.e., performed by conventional method (including the criterion of accelerations of vibrations) and energy method (based on the dose of energy flowing through the human during the operation of the tool). The analyzes were based on the results of the theoretical studies of biodynamics and energy flow in the human - tool system. The models of the human and the glove, specified in the ISO 10068:2012 standard, were used for this purpose. The analysis showed that results of the evaluation of the impact of gloves on human protection obtained between both methods are different. The article presents the analytical results and differences in the assessment of human exposure to hand-arm vibrations, using both methods, as an example for a situation, in which an operator works with mechanized handheld tool.
Rocznik
Tom
Strony
35--50
Opis fizyczny
Bibliogr. 30 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
autor
 • Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Bibliografia
 • 1. Augustyńska, D., Pośniak, M. (2010). Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - wartości dopuszczalne. Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.
 • 2. Chang, C., Wang, M.J., Lin, S. (1999). Evaluating the effects of wearing gloves and wrist support on hand-arm response while operating an in-line pneumatic screwdriver. International Journal of Industrial Ergonomics, 24, 473-481.
 • 3. Damijan, Z., Uhryński, A. (2010). The influence of driver’s working environment on thermical changes of their organism. Acta Physica Polonica A, Acoustic and Biomedical Engineering, 118, 35-40.
 • 4. Dobry, M.W. (1998). Optymalizacja przepływu energii w systemie człowiek - narzędzie - podłoże. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • 5. Dobry, M.W. (2012). Podstawy diagnostyki energetycznej systemów mechanicznych i biomechanicznych. Poznań-Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB.
 • 6. Dong, R.G., Dong, J.H., Wu, J.Z., Rakheja, S. (2007). Modeling of biodynamic responses distributed at the fingers and the palm of the human hand-arm system. Journal of Biomechanics, 40, 2335-2340.
 • 7. Dong, R.G., McDowell, T.W., Welcome, D.E., Warren, C., Wu, J.Z., Rakheja, S. (2009). Analysis of anti-vibration gloves mechanism and evaluation methods. Journal of Sound and Vibration, 321, 435-453.
 • 8. Dong, R.G., Rakheja, S., McDowell, T.W., Welcome, D.E., Wu, J.Z. (2010). Estimation of the biodynamic responses distributed at fingers and palm based on the total response of the hand-arm system. International Journal of Industrial Ergonomics, 40, 425-436.
 • 9. Dong, R.G., Welcome, D.E., McDowell, T.W., Wu, J.Z. (2013). Modeling of the biodynamic responses distributed at the fingers and palm of the hand in three orthogonal directions. Journal of Sound and Vibration, 332, 1125-1140.
 • 10. Dziennik Ustaw (1968). Wykaz chorób zawodowych uprawniających do świadczeń w razie inwalidztwa lub śmierci pracownika. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 roku, nr 22, poz. 147. Internetowy System Aktów Prawnych. Pobrano z: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19680220147 (29.04.2017).
 • 11. Engel, Z., Zawieska, W.M. (2010). Hałas i drgania w procesach pracy - źródła, ocean, zagrożenia. Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.
 • 12. Griffin, M.J. (1990). Handbook of Human Vibration. London: Academic Press.
 • 13. Harazin, B. (2002). Zawodowa ekspozycja na ogólne wibracje w Polsce. Medycyna Pracy, 53, 6, 465-472.
 • 14. Harazin, B., Zieliński, G. (2004). Zawodowa ekspozycja na miejscowe wibracje w Polsce. Medycyna Pracy, 55, 3, 217-225.
 • 15. Horst, W. (2004). Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • 16. ISO 10068:1998, Mechanical Vibration and Shock - Free, mechanical impedance of the human hand-arm system at the driving point.
 • 17. ISO 10068:2012, Mechanical Vibration and Shock - Mechanical impedance of the human hand-arm system at the driving point.
 • 18. Kochański, L., Lach, S. (1976). Zbiór przepisów ochrony pracy. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.
 • 19. Koradecka, D. (red.) (2008). Bezpieczeństwo i higiena pracy. Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.
 • 20. Koton, J., Szopa, J. (1999). Rękawice antywibracyjne - ocean skuteczności i zasady doboru do stanowisk pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 11, 2-5.
 • 21. Koton, J. (2002). Profilaktyka zespołu wibracyjnego przez stosowanie rękawic antywibracyjnych. Medycyna Pracy, 53 (5), 423-431.
 • 22. Marek, K. (2009). Choroby zawodowe. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • 23. Meltzer, G. (1981). A Vibration Model for the Human Hand-Arm-System. Studies in Environmental Science, 13, 210-221.
 • 24. Mrukwa, W., Świder, J., Staniek, A. (2002). Ocena możliwości pomiaru drgań w miejscu kontaktu rąk z ich źródłem. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 1, 91-102.
 • 25. Mulicka, I., Gajek, M. (2008). Ocena zagrożenia zdrowia pracowników warunkami pracy w latach 1985-1994. In: Kowal, E. (red), Inżyniera ergonomii, t. 3, Dolegliwości zdrowotne a warunki pracy. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 41-50.
 • 26. PN-EN ISO 5349-1:2004, Mechanical Vibration. Measurement and Evaluation of Human Exposure to Hand-Transmitted Vibration. Part 1: General Requirements.
 • 27. PN-EN ISO 5349-2:2004, Mechanical Vibration. Measurement and Evaluation of Human Exposure to Hand-Transmitted Vibration. Part 2: Practical Guidance for Measurement at the Workplace.
 • 28. PN-EN 14253:2008, Mechanical Vibration. Measurement and Calculation of Occupational Exposure to Whole-Body Vibration with Reference to Health - Practical Guidance.
 • 29. Rakheja, S., Wu, J.Z., Dong, R.G., Schopper, A.W. (2oo2). A comparison of biodynamic models of the Human hand-arm system for applications to hand-held power tools. Journal of Sound and Vibration, 249, 55-82.
 • 30. Reynolds, D.D., Soedel, W. (i972). Dynamic response of the hand-arm system to a sinusoida! input. Journal of Sound and Vibration, 2i, 339-353.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-cd4d2543-1b23-4fee-80cb-aeb038d74afe
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.