PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Katastralne efekty scalenia gruntów

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Cadastral effects of land consolidation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Głównym celem pracy jest ukazanie scalenia gruntów jako postępowania geodezyjno-prawnego, które oprócz poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie ma znaczący wpływ na poprawę jakości danych katastralnych. Na podstawie prac wykonanych w województwie opolskim, w powiecie oleskim i namysłowskim, przedstawiono ocenę katastralnych efektów scalenia gruntów. Celem pracy jest ocena i analiza jakości danych ewidencyjnych po przeprowadzonych pracach scaleniowych na dwóch wybranych obrębach ewidencyjnych województwa opolskiego. Przedmiotem analizy jest wieś Zofijówka położona w gminie Domaszowice, powiat namysłowski oraz wieś Wygiełdów, gmina Praszka, zlokalizowana w powiecie oleskim. Prace scaleniowe wykonane były przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie na mocy porozumienia pomiędzy samorządami województw małopolskiego i opolskiego.
EN
The main purpose of the work is to show land consolidation as a geodetic and legal procedure, which apart from improving farming conditions, has a significant impact on improving the quality of cadastral data. On the basis of the works performed in the Opolskie Voivodeship, in the Oleski and Namysłowski poviats, an assessment of the cadastral effects of land consolidation was presented. The aim of the study is to evaluate and analyze the quality of registration data after the performed consolidation works on two selected registration districts of the Opolskie Voivodeship. The subject of the analysis is the village of Zofijówka located in the Domaszowice commune, Namysłowski poviat and the village of Wygiełdów, Praszka commune, located in the Oleśki poviat. The consolidation works were carried out by the Krakow Office of Geodesy and Rural Areas in Krakow under an agreement between the of the Małopolskie and Opolskie provinces.
Rocznik
Strony
1--3
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz.
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii, Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków
 • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii, Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków
 • Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie
Bibliografia
 • [1] Bielska A., Leń P. (red) 2015. Scalenia gruntów determinantem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich ss. 121. Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie.
 • [2] Doroż A. 2019. Wskaźnik jakości danych katastralnych w kontekście tworzenia i funkcjonowania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Rozprawa doktorska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (maszynopis).
 • [3] Felcenloben D. 2010. „Zadania i funkcje katastru nieruchomości”. Świat nieruchomości 4: 20 – 23.
 • [4] Gaździcki J. 2008. Leksykon geomatyczny.
 • [5] Grabowski M., Bieda A., Parzych P. 2016. „Niewykorzystany potencjał scalania i wymiany gruntów w modernizacji katastru nieruchomości”. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich II/I/2016: 445-455. Kraków: Polska Akademia Nauk.
 • [6] Konieczna J., Trystuła A. 2011. „Kataster nieruchomości jako podstawa systemu informacji przestrzennej wspomagającego gospodarowanie nieruchomościami”. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości 19(4): 33 – 43.
 • [7] Konieczna J., Konieczny D. 2017. „Procedury aktualizacji danych katastralnych w obecnych uwarunkowaniach prawnych”. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich I/1/2017: 139-154. Polska Akademia Nauk.
 • [8] Konieczna J. 2013. „Znaczenie jakości danych katastralnych w pracach realizowanych na obszarach wiejskich”. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich 3/III/2013: 165-175. Polska Akademia Nauk.
 • [9] Leń P. 2011. „Określenie pilności potrzeb prac scalenia i wymiany gruntów we wsiach powiatu Brzozów”. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (03): 7 -16.
 • [10] Mika M., Janus J., Taszakowski J., Leń P. 2017. „Rola kompleksowych prac scalenia i wymiany gruntów w procesie modernizacji katastru nieruchomości w Polsce”. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich I/2/2017. Polska Akademia Nauk.
 • [11] Salata, T., Prus, B., Janus, J. 2015. „Planning as trigger for land use changes”. 14th International Scientific Conference: Engineering for Rural Development, str. 729 – 734.
 • [12] Sobolewska-Mikulska K., Wójcik J. 2012. „Aspekty środowiskowe i krajobrazowe rolnictwa w opracowaniu założeń do projektu scalania gruntów”. Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 11, Tom 4: 27-38.
 • [13] Taszakowski J., Janus J., Mika M., Leń P. 2016. Katastralne scalenia gruntów w procesie modernizacji katastru nieruchomości w Polsce II/1/2016: 375-394. Kraków: Polska Akademia Nauk.
 • [14] Taszakowski J., Korta G. 2018. „Vademecum scalania gruntów – czyli nie taki diabeł straszny jak go malują”. Przegląd Geodezyjny 90: 13-16.
 • [15] Taszakowski J., Litwin U., Doroż A. 2018. „Transformation of the former austrian cadastre map”. Geomatics, Landmanagement and Landscape No. 1: 55-69. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
 • [16] Taszakowski J., Litwin U., Doroż A., Misiak K. 2018. „Evaluation of the quality of cadastral data”. In E3S Web of Conferences (Vol. 63, p. 00018). EDP Sciences.
 • [17] Taszakowski J., Doroż A. 2020. „Ocena efektów scaleniowych realizowanych w powiecie oleskim, województwie opolskim”. Przegląd Geodezyjny 10/2020: 15-18.
 • [18] Zwirowicz K. 2010. „Rachunek ekonomiczny modernizacji ewidencji gruntów i budynków”. Przegląd Geodezyjny 3/2010: 3-8.
 • [19] Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. 2019. poz. 861).
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ccd94540-7f54-418d-b5ff-3c43316a6011
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.