PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Metoda określenia normatywów jakości i kosztów wydobywanej rudy w podstawowym ciągu technologicznym kopalni

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Method of determining the quality and cost standards of ore extracted in basic technological line of the mine
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Koszty wydobywanej rudy można kształtować na dwa sposoby, zmniejszając pracochłonność, materiałochłonność i energochłonność oraz poprzez dostosowanie jakości wydobywanej rudy (zawartość miedzi) do poziomu wynikającego z aktualnych cen miedzi. W artykule przedstawiono algorytmy wyznaczania normatywów jakości rudy wynikających z aktualnej ceny rynkowej miedzi oraz według przyjętych kryteriów rentowności. Określono modele obliczeniowe tych normatywów, jednostkowych kosztów górniczych obciążających jedną tonę miedzi, poziomu produkcji miedzi elektrolitycznej i wydobycia rudy. Oryginalnym rozwiązaniem przedstawionym w artykule jest metoda dekompozycji sterowalnych zmiennych dla podstawowego ciągu technologicznego na zadania dla pojedynczych kopalni. Korzystając z opracowanych modeli wykazano, że nawet przy stosunkowo skromnej bazie danych można w miarę szybko otrzymać interesujące dla menedżerów informacje, na przykład prognozę stopy zwrotu (ekonomicznej lub operacyjnej), żądaną zawartość miedzi w wydobytej rudzie przy zadanej stopie zwrotu lub poziom progowy tej zawartości w odniesieniu do wielkości kosztów i produkcji. Rozważania teoretyczne zilustrowane zostały odpowiednimi przykładami.
EN
The ore mining costs can be shaped in two ways, reducing labor consumption, material intensity and energy consumption, and by adjusting the quality of the ore extracted (copper content) to the level resulting from current copper prices. The article presents algorithms for determining ore quality standards resulting from the current market price of copper and in accordance with the adopted profitability criteria. The calculation models for these standards, unit mining costs for one tonne of copper, the level of electrolytic copper production and ore extraction were determined. The original solution presented in the article is the method of decomposing controllable variables for the basic technological sequence for tasks for individual mines. Using the developed models, it was shown that even with a relatively modest database, you can get information that is interesting for managers, such as the rate of return forecast (economic or operational), the desired copper content in the ore extracted at a given rate of return or the threshold level of this content in regarding the amount of costs and production. The theoretical considerations are illustrated by appropriate examples.
Rocznik
Tom
Strony
111--129
Opis fizyczny
Bibliogr. 6 poz.
Twórcy
autor
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii; Tel.: +48-71-320-68-46
autor
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Bibliografia
  • 1. Butra, J., Kicki J., Kudełko, J., Wanielista, W., Wirth, H. (2009). Podstawy rachunku ekonomicznego w przedsiębiorstwach górniczych. Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN.
  • 2. Kudełko, J., Wanielista, K., Wirth, H. (2013). Economic evaluation of mineral extraction projects from fields of exploitation during operational periods. Journal of Sustainable Mining, 1, 12. Katowice, 41-45.
  • 3. Kudełko, J., Wirth, H., Wanielista, K. (2011). Metoda obliczania kryteriów bilansowości rud z warunków ekonomicznych. Rudy i Metale Nieżelazne, 9, 451-457.
  • 4. Kudełko, J., Wirth, H. (2010). Standard values of quality and ore mining costs in management of multi-plant mining company. Glückauf, 146, 3, 111-116.
  • 5. Wirth, H., Kudełko, J., Wanielista, K. (2009). Metoda wyceny aktywów geologiczno-górniczych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 3. Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN, 21-35.
  • 6. Wanielista, K. (2007). Nowa strategia kreowania rynkowej wartości przedsiębiorstw górniczych. Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-cc89d8fa-5a7d-46e6-8f0c-9d58d2f5ff79
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.