PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ocena funkcjonowania i kierunki rozwoju systemu wsparcia przez państwo gospodarza w polsce w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Evaluation of functioning and directions for the development of the host nation support system in poland in the new geopolitical conditions
Konferencja
Krajowa Konferencja Naukowa „Wielowymiarowość współczesnej logistyki” (14-15.11.2019 ; Warszawa, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule został przestawiony stan realizacji zobowiązań Polski w zakresie utworzenia i funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo gospodarza na rzecz wojsk obcych (sojuszniczych i partnerskich), wykonującym zadania (misje, operacje, ćwiczenia) w Polsce lub przemieszczających się przez jej terytorium. Opracowanie zawiera również ocenę możliwości zabezpieczenia potrzeb sił NATO, w tym zakres udostępnienia zasobów logistycznych państwa i infrastruktury wojskowej oraz świadczenia usług logistycznych zarówno przez siły zbrojne jak i pozamilitarne ogniwa systemu obronnego państwa. W artykule przedstawiono ponadto kierunki zmian w systemie HNS, wynikające z nowych uwarunkowań geopolitycznych, w szczególności zwiększonego udziału sił NATO na wschodniej flance NATO oraz zebranych doświadczeń z dwudziestoletniego funkcjonowania systemu HNS W Polsce.
EN
The article presents the state of implementation of Poland's allied commitments regarding the creation and functioning of the host nation support system for the benefit of allied and partner troops, performing tasks (missions, operations, exercises) in Poland or moving through its territory. The study also includes an assessment of the possibility of support allied needs, including the scope of access to the state's logistical resources and military infrastructure, as well as the provision of logistic services by both the armed forces and non-military defense system of the state. The article also presents the directions of changes in the HNS system, resulting from new geopolitical conditions, in particular the increased share of allied forces on the eastern flank of NATO and the experience gained from the twenty years of functioning of the HNS system in Poland.
Rocznik
Tom
Strony
110--127, CD
Opis fizyczny
Bibliogr 28 poz., rys.
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Byłeń, S. (2016). Stan i perspektywy informatyzacji logistyki wojskowej w Polsce. [w:] Kurasiński Z., Pawlisiak M. (red.), Logistyka w XXI wieku – wybrane zagadnienia. Łódź – Warszawa: „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVII, Zeszyt 3, Część 3, strony 213–226.
 • 2. Byłeń, S. (2019). Efektywność zarządzania informacją logistyczną w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 5/2019, strony 136–154.
 • 3. Decyzja, MON. (2001). Decyzja Nr 260/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 2001 roku w sprawie wdrożenia w resorcie obrony narodowej koncepcji realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza oraz państwa wysyłającego (HNS). Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 • 4. Decyzja, MON. (2008). Decyzja Nr 531/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza oraz pań¬stwa wysyłającego. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 • 5. Decyzja, MON. (2013). Decyzja Nr 447/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS). Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 • 6. Decyzja, MON. (2019). Decyzja Nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu wsparcia przez państwo-gospodarza określająca warunki organizacyjno-funkcjonalne systemu HNS. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 • 7. Doktryna, MON. (2007). Zasady funkcjonowania bazy danych na potrzeby realizacji zadań wynikających ze wsparcia państwa gospodarza. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 • 8. Doktryna, MON. (2008). Uwarunkowania, założenia i procedury realizacji zadań wsparcia przez państwo-gospodarza, DD-4.5.1(A). Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 • 9. Doktryna, MON. (2011). Procedury zabezpieczenia pobytu i tranzytu wojsk obcych przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, DD-4.5.1.1(A). Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 • 10. Doktryna, MON. (2014). Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, D-4(B). Bydgoszcz: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 • 11. Doktryna, MON. (2016). Doktryna wsparcia przez państwo-gospodarza, DD-4.5(B). Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 • 12. Kałużna, A. (2018). Realizacja wsparcia przez państwo-gospodarza, wnioski i doświadczenia z realizacji zadań HNS przez 33 BLTR w Powidzu. Tarnowo Podgórne (04–06.12.2019). Referat wygłoszony na konferencji naukowej Zarządu Logistyki P-4 SG WP. 33 Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu, Szef Sekcji Planowania Logistyki.
 • 13. Koncepcja HNS, MON. (2018). Koncepcja funkcjonowania narodowego systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS) obejmująca podsystem militarny i niemilitarny. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej, 30.07.2018.
 • 14. Konczal, R. (2018). Wnioski i oświadczenia z realizacji wsparcia przez państwo-gospodarza w ćwiczeniu „SABER STRIKE 18”. Tarnowo Podgórne (04–06.12.2019). Referat wygłoszony na konferencji naukowej Zarządu Logistyki P-4 SG WP. Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk, Szef Oddziału Organizacji Centrów Koordynacji i Kontraktowania.
 • 15. Kontrola, (NIK). (2016). Realizacja zadań wsparcia przez państwo-gospodarza w ramach zabezpieczenia ćwiczeń sił NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
 • 16. Kwarto, P. (2018a). Materiały informacyjne Zarządu Logistyki P-4 SG WP. Warszawa: 16.04.2018, Kurs HNS, WAT, prezentacja ppt.
 • 17. Kwarto, P. (2018b). Aktualne uwarunkowania wsparcia przez państwo-gospodarza. Referat wygłoszony na konferencji naukowej Zarządu Logistyki P-4 SG WP: Tarnowo Podgórne (04–06.12.2018). Zarząd Logistyki P-4, Szef Oddziału Interoperacyjności i HNS.
 • 18. Kwarto, P. (2019a). Materiały informacyjne Zarządu Logistyki P-4 SG WP. Warszawa: 25.02.2019, Kurs HNS, WAT, prezentacja ppt.
 • 19. Kwarto, P. (2019b). Materiały informacyjne Zarządu Logistyki P-4 SG WP. Warszawa: 01.03.2019, Kurs HNS, WAT, prezentacja ppt.
 • 20. Langa, K. (2018). Wnioski i doświadczenia z realizacji wsparcia przez państwo-gospodarza w ćwiczeniu „SABER STRIKE 18”. Tarnowo Podgórne (04–06.12.2019). Referat wygłoszony na konferencji naukowej Zarządu Logistyki P-4 SG WP. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Szef Oddziału Interoperacyjności Logistycznej i HNS.
 • 21. Protokół, RM. (2001). Protokół ustaleń nr 28/2001-19-23 z posiedzenia Rady Ministrów w dniach 17-18 lipca 2001 roku.
 • 22. Rozporządzenie, (MON). (2000). Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1735 ).
 • 23. Rozporządzenie, RM. (2010). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień (Dz. U. Nr 237, poz. 1568 z późn. zm.).
 • 24. Umowa, MON. (2012). Umowa nabycia i usług wzajemnych pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki. Warszawa: 03.12.2012.
 • 25. Ustawa, Sejm. (1967). Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 55).
 • 26. Ustawa, Sejm. (1999). Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium RP oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2018 r. poz. 35).
 • 27. Witkowska, M. (2018). Realizacja wsparcia przez państwo-gospodarza, wnioski i doświadczenia z realizacji zadań HNS przez 14 WOG w Poznaniu. Tarnowo Podgórne (04–06.12.2019). Referat wygłoszony na konferencji naukowej Zarządu Logistyki P-4 SG WP. 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu, Specjalista ds. HNS.
 • 28. Woźniak, P. (2018). Doświadczenia i wnioski z funkcjonowania systemu HNS w jednostkach i komórkach organizacyjnych MON oraz elementach pozamilitarnych systemu obronnego kraju. Referat wygłoszony na konferencji naukowej Zarządu Logistyki P-4 SG WP. Zarząd Logistyki P-4, Szef Zarządu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-cc7b6054-edb9-4e12-a492-809b15c200f0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.