PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Preventing threats to historical parks in Łódź. Best practice

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Zapobieganie zagrożeniom zabytkowych parków w Łodzi – dobre praktyki
Języki publikacji
EN PL
Abstrakty
EN
In the article, next to the exemplification of threats historic parks in Łódź, were presented interesting actions and specific initiatives taken by the city and informal social groups for the protection of historic objects of urban green areas.
PL
W artykule, obok egzemplifikacji zagrożeń łódzkich parków historycznych, zaprezentowano ciekawe działania i konkretne inicjatywy, podejmowane przez miasto i nieformalne grupy społeczne, w celu ochrony zabytkowych obiektów zieleni miejskiej.
Rocznik
Strony
387--403
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., il.
Twórcy
 • Institute of Architecture and Urban Planning, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering, Lodz Univeristy of Technology
Bibliografia
 • [1] Bereszczyński M., Ulica Konstytucyjna bardziej racjonalna dla miasta, ale nie dla mieszkańców Łodzi, „Dziennik Łódzki”, 03.06.2014.
 • [2] Dana B., Czy pęknięty buk trzeba wycinać? „Można go rzeźbić”, Gazeta.pl, Łódź, 27.06.2012.
 • [3] Jasińska A., Powietrze w Łodzi jest najgorsze w całym województwie, „Dziennik Łódzki”, 17.06.2014.
 • [4] jb, Z parku im. Klepacza zniknęły powalone konary wielkiego dębu…, „Dziennik Łódzki”, 11.02.2014.
 • [5] Kaczyński Ł., Letnie koncerty w Altanie: Muzyka znów zagra w Parku Źródliska, „Dziennik Łódzki”, 03.07.2014.
 • [6] Kierunki rozwoju sieci ciepłowniczej (http://cieplodlalodzi.pl/jak-powstaje-cieplo/kierunki-rozwoju-sieci-cieplowniczej/ – access: 28.08.2014).
 • [7] Krzemińska M., Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2012 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, (http://www. wios.lodz.pl/serwis/index.php?id=595 – access: 01.09.2014).
 • [8] Madejska M., Na czym polega wartość budżetu obywatelskiego, „Dziennik Łódzki”, 04.05.2014.
 • [9] Polityka komunalna i ochrony środowiska miasta Łodzi. Projekt, UMŁ, Łódź 2012.
 • [10] Prognoza oddziaływania na środowisko według ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza, MPU w Łodzi, Łódź, June 2014.
 • [11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003, Nr 164, poz. 1587).
 • [12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2004, Nr 118, poz. 1233).
 • [13] Strykowski C., Łódź liderem stowarzyszenia Zdrowych Miast, „Kronika Miasta Łodzi”, nr 3, 2008.
 • [14] Tatarzyńska K., Budżet obywatelski. Już działa miejska sieć WiFi!, „Gazeta Wyborcza”, 08.07.2014.
 • [15] Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 • [16] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. 2001, Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
 • [17] Ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003, Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
 • [18] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003, Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).
 • [19] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
 • [20] Wycichowska B., Zabytkowe parki Łodzi – żywe symbole poindustrialnej przeszłości miasta, [in:] Studia Krajobrazowe, Krajobrazy zdefiniowane – znaki i symbole w krajobrazie, (ed.) J. Łacja, A. Zaręba, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-cc421a9a-98a3-4d34-bb80-e7d83a90e925
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.