PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Termiczne metody utylizacji odpadów medycznych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Thermal methods for medical waste utilization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono dopuszczone przez polskie prawo metody unieszkodliwiania odpadów medycznych, ze szczególnym wyróżnieniem najczęściej stosowanych metod termicznych. Omówiono wytyczne dotyczące prowadzenia procesu utylizacji odpadów w instalacji termicznej przeróbki opadów. W końcowej części publikacji opisane zostały dwie jednostki przeznaczone do utylizowania odpadów medycznych, a są to instalacja w Zakładzie Utylizacji Odpadów Medycznych przy Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy oraz Spalarnia Odpadów Przemysłowych i Medycznych Raf- -Ekologia Sp. z o.o. w Jedliczu.
EN
The paper deals with medical waste utilization methods allowed by Polish law, with special regard to the most commonly used thermal methods. Guidelines for thermal waste processing in proper plants are discussed. Two existing Polish plants are described.
Rocznik
Tom
Strony
170--175
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., tab., fot.
Twórcy
autor
autor
 • Politechnika Gdańska. Wydział Mechaniczny.
autor
Bibliografia
 • 1. Bochniak R., Gołąbek A., Wajs.: Stan prawny w zakresie utylizacji odpadów medycznych w Polsce i Unii Europejskiej. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna nr 3 (265), 92-98, 2018
 • 2.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i od¬padów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny (Dz. U. 2015 poz. 1116)
 • 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2016r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. 2016 poz. 1819).
 • 4. Raport z konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Ministerstwo Zdrowia, 2017. https://egislacja.rcl.gov.p1/docs//516/12268200/12 270864/12270865/dokumentl97459. pdf (dostęp: 14.11.2017 r.).
 • 5. Bogacki M., Mazur M., Oleniacz R.: Spalanie odpadów poszpitalnych i farmaceutycznych w piecu obrotowym. III Międzynarodowa Konferencja „Spalanie odpadów - technologie i problemy", 1997, s. 230.
 • 6. Lammers F., van Kessel R.: Advanced Thermal Treatment Technologies for Waste - Present State of the Art. Waste Management, Volume II. http:// www.vivis.de/phocadownload/Down-load/201 l_wm/2011_WM_257_268_ Lamers.pdf (dostęp: 19.11.2017 r.).
 • 7. Pudlik W.: Termiczna przeróbka odpadów: podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2014.
 • 8. Wandrasz J.W.: Gospodarka odpada¬mi medycznymi. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski w Poznaniu, Poznań 2000 r.
 • 9. Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń (IPPC). Dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dla spalania odpadów Komisji Europejskiej, sierpień 2006 r.
 • 10. Wielgosiński G.: Przegląd technologii termicznego przekształcania odpadów. Nowa Energia, nr 1/2011.
 • 11. Raport o wynikach kontroli NIK w sprawie postępowania z odpadami —.medycznymi. Naczelna Izba Kontroli, 2014. https://www.nik.gov.pl/ plik/id,7783.vp,9754.pdf (dostęp: 14.11.2017 r.).
 • 12. http://zuom.bydgoszcz.pl/(dostęp:20.11.2017 r.)
 • 13. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego numer ŚG-IV.7222.5.2015. SN Pozwolenie zintegrowane na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów. Toruń, 01.06.2015
 • 14.http://www.rafekologia.pl/index.php?akcja=spalarnia (dostęp: 11.04.2018).
 • 15.Decyzja Marszałka Województwa Podkarpackiego nr OS-I.7222.4.9.2016.RD: Decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane nr II. Rzeszów, 31.01.2017 r..
 • 16. Decyzja Marszałka Wojewódz¬twa Podkarpackiego nr OS-I.7222.4.3.2016.RD: Decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane nr 10. Rzeszów, 18.10.2016 r.
 • 17. Decyzja Wojewody Podkarpackiego nr ŚR.IV-6618-23/l/06: Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne poprzez termiczne ich przekształcanie. Rzeszów, 02.10.2006 r.
 • 18.Decyzja Marszałka Województwa Podkarpackiego nr RS.VI. RD.7660/10-1/11: Decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane nr 4. Rze¬szów, 24.01.2011
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-cc254483-e706-4855-9444-17f5ba6a8f54
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.