PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The effect of broad bean intercropping with coriander and fennel on dynamic of Sitona spp. beetles feeding

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wpływ uprawy współrzędnej bobu z kolendrą siewną i koprem włoskim na dynamikę żerowania oprzędzików (Sitona spp.)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the study was to assess the impact of intercropping White Windsor broad beans with coriander (Coriandrum sativum L.) and fennel (Foeniculum vulgare Mill.) on the dynamics of adult pea weevils (Sitona spp.) feeding and the degree of nodules damage caused by Sitona spp larvae. The experiment was conducted in the period 2011-2012 at the Prusy Experimental Station, which belongs to the University of Agriculture in Krakow. The experiment involved the following objects: broad beans in a homogeneous crop (control); broad beans intercropped with coriander; broad beans intercropped with fennel. The evaluation of the feeding intensity of adult pea weevils was conducted on 25 randomly selected plants from each plot, by measuring the surface area of eaten leaves, counting injured and non-injured leaves and calculating the loss of leaf blade as the result of their feeding. For the determination of larvae harmfulness, root nodules were analyzed at the end of June. Intercropping with coriander and fennel significantly reduced the feeding of pea leaf weevils on the White Windsor variety of broad beans. The effect was particularly visible in the initial period of plant growth, which is important due to the greatest impact of pests’ feeding activity during that period. The proximity of the examined herb species did not affect the number of root nodules produced by broad beans, or the degree of root nodules damage caused by Sitona sp. larvae.
PL
Celem badań było określenie wpływu uprawy współrzędnej bobu odmiany Windsor Biały z kolendrą siewną (Coriandrum sativum L.) i koprem włoskim (Foeniculum vulgare Mill.) na przebieg dynamiki żerowania chrząszczy z rodzaju oprzędziki (Sitona spp.) oraz na stopień uszkodzenia brodawek korzeniowych przez larwy tych szkodników. Doświadczenie przeprowadzono w latach 2011 - 2012 w Stacji Doświadczalnej - Prusy należącej do Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Obejmowało ono następujące obiekty: bób wysiewany jako uprawa jednorodna (Kontrola); bób uprawiany współrzędnie z kolendrą siewną; bób uprawiany współrzędnie z koprem włoskim. Przebieg dynamiki żerowania chrząszczy oceniano na 25 losowo wybranych roślinach z poletka poprzez mierzenie powierzchni wyżerek, liczenie liści uszkodzonych i nieuszkodzonych oraz wyliczenie ubytku blaszki liściowej w wyniku ich żerowania. W końcu czerwca wykonywano także analizę stopnia uszkodzenia brodawek korzeniowych przez larwy oprzędzików. Uprawa współrzędna z kolendrą siewną i koprem włoskim istotnie ograniczała żerowanie chrząszczy oprzędzików na bobie odmiany Windsor Biały. Efekt był szczególnie wyraźny w początkowym okresie wzrostu rośliny, co jest istotne ze względu na największe znaczenie żerowania szkodnika w tym okresie. Sąsiedztwo badanych gatunków ziół nie wpływało na ilość wytwarzanych przez bób brodawek korzeniowych, jak również stopień ich uszkodzenia przez larwy Sitona spp.
Twórcy
 • University of Agriculture in Krakow, Faculty of Agriculture and Economics, Department of Agricultural Environment Protection Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland
 • University of Agriculture in Krakow, Faculty of Agriculture and Economics, Department of Agricultural Environment Protection Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland
 • University of Agriculture in Krakow, Faculty of Agriculture and Economics, Department of Agricultural Environment Protection Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland
autor
 • University of Agriculture in Krakow, Faculty of Agriculture and Economics, Department of Agricultural Environment Protection Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland
Bibliografia
 • [1] Bone N.J., Thomson L.J., Ridland P.M., Cole P., Hoffmann A.A.: Cover crops in Victorian apple orchards: Effects on production, natural enemies and pests across a season. Crop Prot., 2009, 28, 675-683.
 • [2] Corre-Hellou G., Crozat Y.: N2 fixation and N supply in organic pea (Pisum sativum L.) cropping systems as affected by weeds and peaweevil (Sitona lineatus L.). Eur. J. Agronomy, 2005, 22, 449-458.
 • [3] Colley M.R., Luna J.M.: Relative attractiveness of potential beneficial insectary plants to aphidophagous hoverflies (Diptera: Syrphidae). Environ. Entomol., 2000, 29, 1054-1059.
 • [4] Dor´e T., Meynard J.M.: On-farm approch of attacks by the pea weevil (Sitona lineatus L., Col., Curculionidae) and the resulting damage to pea (Pisum sativum L.) crops. J. Appl. Entomol., 1995, 119, 49-54.
 • [5] Fernandez-Aparicio M., Jørnsgård B., Rubiales D.: Effects of crop mixtures on pest of faba bean under organic agritultural conditions, In: Andalucia, Junta de (Ed.) International Workshop on faba bean breeding and agronomy, Viceconsejeria. Servicio de Publicaciones y Divulgacion. 2006,140-142.
 • [6] Fitzgerald J.D., Solomon M.G.: Can flowering plants enhance numbers of beneficial arthropods in UK apple and pear orchards? Biocontrol Sci. Techn., 2004, 14, 291-300.
 • [7] Gospodarek J., Gleń K., Boligłowa E.: The effect of broad bean cultivar Windsor Biały intercropping with selected herbs on Sitona sp. beetles feeding. J. Res. Appl. Agric. Engng, 2011, Vol. 56(3), 117-121.
 • [8] Hilje L., Costa H.S., Stansly P.A.: Cultural practices for managing Bemisia tabaci and associated viral diseases. Crop Prot., 2001, 20, 801-812.
 • [9] Jaworska M., Gospodarek J., Gleń K.: Uszkodzenie bobu przez oprzędziki (Sitona sp.) w uprawie współrzędnej bobu z koprem włoskim i kolendrą siewną. Prog. Plant Prot. / Post. Ochr. Roślin, 2011, Vol. 51(1), 453-457.
 • [10] Kinane J., Lyngkjar M.F.: Effect of barley-legume intercrop on disease frequency in an organic farming system. Plant Protect. Sci., 2000, 38, 227-231.
 • [11] Oschman M.: Studies on the effect on yield of field bean (Vicia faba L.) of the striped pea weevil (Sitona lineatus L., Coleoptera, Curculionidae). Archiv für Phytopathologie und Pflanzenschutz, 1984, Vol. 20(5), 371-381.
 • [12] Parolin P., Bresch C., Desneux N., Brun R., Bout A., Boll R., Ponce C.: Secondary plants used in biological control: a review. Int. J. Pest Manag., 2012, 58, 91-100.
 • [13] Pascual-Villalobos M. J., Lacasa A., Gonz´alez A., Var´o P., Garc´ıa M. J.: Effect of flowering plant strips on aphid and syrphid populations in lettuce. Europ. J. Agronomy, 2006, 24, 182-185.
 • [14] Pontin D.R., Wade M.R., Kehrli P., Wratten S.D.: Attractiveness of single and multiple species flower patches to beneficial insects in agroecosystems. Ann. Appl. Biol., 2006, 148, 39-47.
 • [15] Seidenglanz M., Huňady I., Poslušna J., Loes A.K.: Influence of intercropping with spring cereals on the occurrence of pea aphids (Acyrthosiphon pisum Harris, 1776) and their natural enemies in field pea (Pisum sativum L.). Plant Protect. Sci., 2011, 47, 25-36.
 • [16] Turkar K.S., Gupta R., Banerjee S.K., Banjari R.R.: Influence of intercropping chickpea with coriander on parasitization of Heliothis armigera (Hubner) by Campoletis chlorideae Uchida. J. Entomol. Res., 2000, 24, 279-281.
 • [17] Vandermer J.H.: The Ecology of Intercropping, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
 • [18] Wiech K.: Ocena szkodliwości oprzędzika pręgowanego Sitona lineatus L. (Col., Curculionidae). Ann. Agric. Fenn., 1977, 9, 139-197.
 • [19] Wnuk A., Gospodarek J.: Occurrence of aphidophagous Syrphidae (Diptera) in colonies of Aphis fabae Scop., on its various host plants. Annals of Agricultural Sciences Series E, Plant Protection, 1999, Vol. 28(1-2), 7-15.
 • [20] Gospodarek J., Kaczmarczyk M., Rusin M., Biniaś B.: The effect of white mustard proximity on broad bean injuries due to weevils (Sitona spp.). J. Res. Appl. Agric. Engng, 2015, Vol. 60(3), 95-99.
 • [21] Wojciechowicz-Żytko E., Wnuk A.: Wpływ facelii na występowanie niektórych szkodników bobu. Prog. Plant Prot. / Post. Ochr. Roślin, 2009, Vol. 49(2), 581-584.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-cbce5e75-aa27-434f-906d-8dc2332bca40
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.