PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Urządzenia do pozyskiwania i przetwarzania energii słonecznej - stosowane technologie i zagrożenia dla użytkowników

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Solar energy harvesting and processing systems - technical possibilities and hazards for users
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule zaprezentowano zasady działania urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej bazujących na kolektorach słonecznych i ogniwach folowoltaicznych. Wskazano odnośne wymagania prawne i normatywne oraz wymagania w stosunku do zatrudnionych pracowników. Omówiono różne czynności, wyposażenie robocze i zagrożenia zawodowe występujące podczas użytkowania tych urządzeń. Zwrócono uwagę na konieczność opracowania standardów bhp odnoszących się do tych prac.
EN
In the article the principles of operation of devices for acquiring the solar power being based on solar collectors and photovoltaic cells were discussed. Relevant legal and standard requirements and demands referring to employees were shown. Different activities a working equipment and occupational hazards appearing while using were discussed. The article payed attention to the need to draw up OSH standards referring to these activities.
Rocznik
Tom
Strony
23--27
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., rys.
Twórcy
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska
Bibliografia
 • [1] Energia ze źródeł odnawialnych w2012 r. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2013
 • [2] Promoting Safety and Health in a Green Economy International Labour Organization, Geneva 2012
 • [3] Green jobs and occupational safety and health: Foresight on new and emerging risks associated with new technologies by 2020. Report. European Agency for Safety and Health at Work, Luxembourg 2013
 • [4] Klugmann-Radziemska E. Fotowoltaika w teorii i praktyce. Wydawnictwo BTC, Legionowo 2010
 • [5] Kłopocki R. Zabezpieczenia przetężeniowe i przeciwprzepięciowe w elektrowni PV - część I. [ dostęp 2014.10.21] http://elektrosystemy.pl/ES_new/index.php/polecamy/item/2164-zabezpieczeniaprzet%-c4%9we.w-elektrowni-pv-%E2%80%93cz%C4%99%C5% 98% c4%87-i
 • [6] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz.U. z 2006 r., Nr 89, poz.625. ze zm.)
 • [7] PSEW: nie ma luki prawnej dot. lokalizacji farm wiatrowych. Grupa PTWP Portal Gospodarczy [ dostęp 2014.11.12] http://energetyka.wnp.pl/psew-nie-ma-luki-prawnej dot-lokalizacji-farm-wiatrowych,216073_1_0_0.html
 • [8] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647)
 • [9] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.)
 • [10] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.)
 • [11] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych leśnych (DzU. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, ze zm.)
 • [12] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1089)
 • [13] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy z dnia 30 października 2002 r. (Dz.U. Nr 191 poz.1596 ze zm.)
 • [14] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883)
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-caee040c-c483-4034-94b3-e6541283d321
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.