PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ocena dokładności położenia punktu granicznego pozyskanego w drodze geodezyjnych pomiarów kartometrycznych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Accuracy assessment of boundary point position derived from geodetic cartometric measurements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Jedną z najtańszych i najszybszych metod pozyskania informacji o położeniu punktów granicznych jest wykorzystanie geodezyjnych pomiarów kartometrycznych. Metoda ta bazuje przede wszystkim na istniejących mapach ewidencyjnych i katastralnych, które zostały uprzednio zeskanowane i wpasowane. Niniejszy artykuł przedstawia podstawowe zasady dotyczące skanowania map analogowych oraz transformacji rastrów tych map w kontekście obowiązujących przepisów prawa, jak również istniejących badań i publikacji. Podstawowym celem artykułu jest oszacowanie wartości błędu położenia punktów granicznych (atrybut BPP), których położenie wyznaczono na podstawie geodezyjnych pomiarów kartometrycznych, z uwzględnieniem m.in. błędu pomiaru punktu czy skali mapy.
EN
One of the cheapest and fastest methods of obtaining information on the boundary points position is the use of geodetic cartometric measurements. This method is based on existing cadastral maps that have been previously scanned and calibrated. This article presents the basic principles of scanning analog maps, transformation of these maps in the context of applicable law, as well as existing research and publications. The main purpose of the article is to estimate the boundary point position mean error (BPP attribute), location of which was determined on the basis of geodetic cartometric measurements, including point measurement error or map scale.
Rocznik
Strony
17--20
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz, tab.
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Bibliografia
 • [1] Pęska-Siwik A. 2020. „Historyczne technologie pomiarowe oraz kryteria dokładnościowe związane z wyznaczaniem położenia punktów granicznych – część 1” Przegląd Geodezyjny 4: 16–19.
 • [2] Pęska-Siwik A. 2020. „Historyczne technologie pomiarowe oraz kryteria dokładnościowe związane z wyznaczaniem położenia punktów granicznych – część 2” Przegląd Geodezyjny 5: 17–20.
 • [3] Hycner R. 2004. Podstawy katastru. Kraków.
 • [4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572).
 • [5] Hanus P. 2006. Ocena przydatności dokumentacji byłego katastru austriackiego dla potrzeb prac geodezyjnych. Kraków.
 • [6] Horvat N. 1999. „Wielkoformatowe skanowanie w kolorze”. Geodeta 4.
 • [7] Latoś S., Maślanka J. 1999. „Cyfrowa mapa ewidencji gruntów i budynków w procesie budowania numerycznej bazy systemów informacji o terenie”. Materiały VIII Konferencji Naukowo Technicznej SIP.
 • [8] Bieda A., Hanus P. 2013. „Wykorzystanie klasycznych map ewidencyjnych do prac zlokalizowanych na skraju arkusza”. Acta Sci. Acad. Ostroviensis vol. 1: 381–395.
 • [9] Bieda A., Jasiołek J., Hanus P. 2011. „Wykorzystanie klasycznych map ewidencyjnych w podstawowych pracach geodezyjnych”. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 4.
 • [10] Hanus P., Kremiec K. 2005. „Transformacja map katastralnych byłego zaboru austriackiego”. Geodezja/ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie vol. T. 11: 239–249.
 • [11] Taszakowski J. 2012. „Sposób wykorzystania map katastralnych w skali 1: 2880 dla potrzeb współczesnych prac geodezyjno-prawnych”. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3: 131–142.
 • [12] Nowak E. 1999. „Algorytmy numeryczne w geodezji”. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • [13] Hanus P. 2016. „Wpływ dokładności punktów nawiązania osnowy geodezyjnej na określanie błędu średniego położenia punktu granicznego działki”. Współczesne trendy w katastrze i gospodarce nieruchomościami.
 • [14] Beluch J. 2008. Ćwiczenia z geodezji II. Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne.
 • [15] Lazzarini T. 1990. Geodezyjna osnowa szczegółowa. Warszawa: PPWK.
 • [16] Bieda A. 2012. „Kalibracja rastrów klasycznych map ewidencyjnych sporządzonych w kroju obrębowym”. Geomatyka i Inżynieria Kwart. Nauk. Państwowej Wyższej Szk. Tech. w Jarosławiu vol. 2: 18–30.
 • [17] Benduch P., Pęska A. 2016. „Comparison of the methods of capturing data concerning parcel boundaries in aspects of their accuracy and reliability”.GIS ODYSSEY 2016: Geographic Information Systems Conference and Exhibition : 5th–9th September 2016, Perugia, Italy : conference proceedings / eds. Agnieszka Bieda, Jarosław Bydłosz, Anna Kowalczyk. — Zagreb: Croatian Information Technology Society.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-cad3daca-44f9-4ba7-9bbb-77041ed7bb64
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.