PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Kompostowanie osadów ściekowych komunalnych i przydomowych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Composting of municipal and onside wastewater treatment plant sewage sludge in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono potencjał rozwojowy gospodarki osadami ściekowymi. zarówno w odniesieniu do tych pochodzących z terenów miejskich, jak i tych ze źródeł rozproszonych. tj. przydomowych oczyszczalni ścieków. Podano orientacyjne parametry czadów ściekowych oraz .sposoby ich zagospodarowania. Opisano badania dotyczące odwadniania i higienizacji osadów ściekowych pochodzących z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, Zanalizowano możliwość kompostowania tego typu odpadów w warunkach przydomowych, zwracając szczególną uwagę na zagrożenia sanitarne związane z występowaniem organizmów patogennych w osadach .ściekowych.
EN
The article presents the1 development potential of sewage sludge management. generated both from urban area and dispersed sources, e.g. onsite wastewater treatment plants. There were given the indicative parameters of wastewater sludge a ml methods of their utilization. The authors described of dewatering and hygienistation methods of sewage sludge originating from individual wastewater treatment systems. They analyzed the possibilities of composting of such organic wastes in the backyard conditions, and pay in.“ particular attention lo health risks associated with I he presence of pathogenic organisms in sewage sludge.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
56--62
Opis fizyczny
Bibliogr. 73 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej
autor
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska
Bibliografia
 • [1]Berggren I., Albihn A., Johansson M.: The effect of the temperature on the survival of pathogenic bacteria and Ascaris suum in stored sewage sludge. [W:] Sustainable organic waste management for environmental protection and food safety. Vol 2. Scientific paper RAMIRAN conference, Murcia, Spain 2004, 6-9, s. 10.
 • [2]Bień J.: Osady ściekowe. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002.
 • [3]Bień J., Gromiec M., Kamizela T., Kacprzak M., Kowalczyk M., Neczaj E., Pająk T., Wystalska K.: Ekspertyza, która będzie stanowić material bazowy do opracowania strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014-2020. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2014.
 • [4]Bień J., Neczaj E., WorwągM., Grosser A., Nowak D., Milczarek M, Janik M.: Kierunki zagospodarowania osadów w Polsce po roku 2013. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 14(4), 2011, s. 375-384.
 • [5]Bień J., Wystalska K.: Osady ściekowe teoria i praktyka. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2011, s. 27-36.
 • [6]Błaszczyk K., Krzyśko-Łupicka T.: Przegląd metod badania osadów ściekowych stosowanych w Polsce. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 17(1), 2014, s. 117-133-
 • [7]Błaszczyk M., Fit M.: Sukcesja mikroorganizmów w czasie kompostowania odpadów organicznych. Konferencja Na- ukowo-Techniczna Woda-Ścieki-Odpady w Środowisku „Biologiczne przetwarzanie odpadów organicznych”, Zielona Góra 9-10 września 2004 r.
 • [8]Blaszczyk M.: Mikroorganizmy w ochronie środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 87-108.
 • [9]Błażejewski R.: Kanalizacja wsi, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski, Poznań 2003.
 • [10]Bounds T. R.: Design and performance of septic tanks. Site Chatacterization and Design of Onsite Septic Systems ASTM STP 901, American Society for Testing Materials, Philadelphia, 1997, 21.
 • [11]Bowszys T., Wierzbowska J., Sternik P., Busse M. K.: Effect of the application of sewage sludge compost on the content and leaching of zinc and copper from soils under agricultural use. Journal of Ecological Engineering, 16(1), 2015, s. 1-7.
 • [12]Budzińska K.: Bakteriologiczna ocena osadów surowych i składowanych na poletkach osadowych z oczyszczalni ścieków bytowych. Ekologia i Technika, 9(2), 2001, s. 56-63.
 • [13]Caroll B. A., Caunt P., Cunliffe G.: Composting sewage sludge: basic and opportunities in the UK, Journal of the Institution of Water and Environment, 7(2), 1993, s. 175-181.
 • [14]Chmielowski K., Ślizowski R., Pęgiel K.: Ocena działania przydomowej oczyszczalni ścieków z filtrem piaskowym o przepływie poziomym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 2, 2011.
 • [15]Cotxarrera L., Trillas-Gay M. I., Steinberg C., Alabouvette C.: Use of sewage sludge compost and Trichoderma aspe rellum isolates to suppress Fusarium wilt of tomato. Soil Biol. Biochem, 34, 2002, s. 467-476.
 • [16]Czyżyk F., Kozdraś M.: Właściwości chemiczne i kompostowanie osadów z wiejskich oczyszczalni ścieków. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 4, 2(11), 2004, s. 559-569-
 • [17]Dach J.: Influence of C:N level on ammonia emission from composted sewage sludge. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 55(2), 2010, s. 14-18.
 • [18]Dach J., Zbytek Z.: Recykling organiczny osadów ściekowych przy zastosowaniu ciągnikowego aerator pryzm. Journal of Research and Applications in Agricultular Engineerin, 52(1), 2005, s. 68-72.
 • [19]Eurostat, 2015. www.ec.europa.eu/ eurostat/tgm/table.do?tab=table- &init=i&language=en&pcode=te-n00030&plugin=l - dostęp 18.12.2015.
 • [20]Fakhru'l-Razi A., Molla A. H.: Enhancement of bioseparation and dewaterability of domestic wastewater sludge by fungal treated dewateres sludge. J. Haz. Mat., 147, 2007, s. 350-356.
 • [21]Geanova: Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków, http://www.ge- anova.pl/uslugi/wywoz-sciekow-i-odpadow/ osady-z-przydomowych- oczyszczalni-sciekow - dostęp 18.12.2015.
 • [22]Gray N.: The Influence of sludge accumulation rate on septic tank design. Environmental Technology, 16(8), 1995, s. 795-800.
 • [23]Grygorczuk-Petersons E. H., Boruszko D., Karolinczak B., Magrel L., Miłaszewski R., Piekutin J., Skoczko I., Struk -Sokołowska J.: Techniczne, prawne i ekonomiczne uwarunkowania stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2015, s. 107-112.
 • [24]Główny Urząd Statystyczny: Infrastruktura komunalna 2014 r. Warszawa 2015.
 • [25]Hadaś E., Derda M.: Pasożyty - zagrożenia nadal aktualne. Probl. Hig. Epidemiol. 95(1), 2014, s. 6-13.
 • [26]Heidrich Z., Kalenik M., Podedworna J., Stańko G.: Sanitacja wsi, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 2008.
 • [27]Heidrich Z.: Leksykon przydomowych oczyszczalni ścieków. Poradnik Inwestora. Wydanie II, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 2013.
 • [28]Henclik A., Kulczycka J., Gorazda K., Wzorek Z.: Uwarunkowania gospodarki osadami ściekowymi w Polsce i Niemczech. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2014,1.17, nr 2.
 • [29]Ignatowicz K., Garlicka K., Breńko T.: Wpływ kompostowania osadów ściekowych na zawartość wybranych metali i ich frakcji. Inżynieria Ekologiczna, 25, 2011, s. 231-241.
 • [30]Jędrczak A.: Biologiczne przetwarzanie odpadów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 456.
 • [31]Jóźwiakowski K., Marzec M., Pytka A., Gizińska M.: Zastosowanie innowacyjnej instalacji do odwadniania i unieszkodliwiania osadów ściekowych z oczyszczalni przydomowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 2013, s. 129-145.
 • [32]Joźwiakowski K., Pytka A., Marzec M., Gizińska M., Dąbek J., Głaz B., Sławińska A.: Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w województwie lubelskim w latach 2000-2011. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 2012.
 • [33]Kinsley C., Crolla A., and Joy D.: Impact of Water Softener on Septic Tanks. Field Evaluation Study. Ontario Rural Wastewater Centre - Univeristy of Guelph 2005.
 • [34]Kłapeć T., Cholewa A.: Zagrożenia dla zdrowia związane ze stosowaniem nawozów organicznych i organiczno-mineralnych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 18(2), 2012, s. 131-136.
 • [35]Konder-Anasz Z., Kubala A., Mielczarek-Palacz A.: Toksykaroza - ciągle aktualny problem kliniczny i diagnostyczny. Wiadomości lekarskie LVIII, Kosmetologia, 3(4), 2005, s. 218-221.
 • [36]Kosobucki P., Chmarzyński A., Buszewski B.: Sewage Sludge Composting. Polish Journal of Environmental Studies, 9(4), 2000, s. 243-248.
 • [37]Kosicka-Dziechciarek D., Wolna-Maruwska A., Mazurkiewicz J.: The Danger of Pathogenic Organisms in Sewage Sludge and Methods of Their Reduction. Archives of Waste Management and Environmental Protection, 17(4), 2015.
 • [38]Krzywy E.: Nawożenie gleb i roślin. Wyd. Akademii Rolniczej, Szczecin 2000, s. 67-73.
 • [39]Lashermes G., Barriuso E., Le Villio-Poitrenaud M., Houot S.: Composting in small laboratory pilots: Performance and reproducibility. Waste Manag., 32, 2012, s. 271-277.
 • [40]Leśniak P.: Glista ludzka - Ascaris lumbricoides. Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, Kraków 2004.
 • [41]Lossing H. A.: Sludge accumulation and characterization in decentralized community wastewater treatment system with primary clarifier tanks at each residence. Queen’s University Kingston, Ontario, Canada 2009.
 • [42]Łomotowski J.: Osady ściekowe w kanalizacjach lokalnych. Przegląd Komunalny, 3(66), 1997, s. 51-53.
 • [43]Malej J.: Właściwości osadów ściekowych oraz wybrane metody ich unieszkodliwiania i utylizacji. Środkowopomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, 2, 2000, s. 39-69.
 • [44]Manczarski P.: Kompostowanie odpadów komunalnych. Referat na Forum Technologii Ochrony Środowiska - POLEKO, Poznań 21 listopada 2007 r.
 • [45]Mancl, K. 1984. Estimating Septic Tank Pumping Frenquency. Journal of Environmental Engineering, 110 (1), pp.283-285.
 • [46]Michałkiewicz M., Jeż-Walkowiak J., Dymaczewski Z., Sozański M. M.: Dezynfekcja ścieków. Inżynieria Ekologiczna, 24, 2011, s. 38-51.
 • [47]Miksch K., Sikora J.: Biotechnologia ścieków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • [48]Nowak M., Kacprzak M., Grobelak A.: Osady ściekowe jako substytut glebowy w procesach remediacji i rekultywacji terenów skażonych metalami ciężkimi. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 13(2), 2010, s. 121-131.
 • [49]Główny Urząd Statystyczny: Ochrona Środowiska 2000-2014. Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 2000-2010.
 • [50]Paluch J., Parych A., Polikowski K.: Przyrodnicze wykorzystanie ścieków i osadów. Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 117-129.
 • [51]Pawlak M.: Osadnik gnilny jako element wstępnego oczyszczania ścieków w systemach indywidualnych. Przydomowe oczyszczalnie ścieków: Projektowanie, budowa, eksploatacja, II Konferencja 9-10 września 2014 r., Boszkowo-Letnisko 2014.
 • [52]Makowska M., Pawlak M.: Gospodarka osadami z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 2, 2015.
 • [53]Pawlak M., Pilarski K.: Perspektywy rozwoju gospodarki osadowej dla przydomowych oczyszczalni ścieków. [W:] Foresight w przedsiębiorstwach. Nauka-Technologia-Wdrożenie, mo-nografia pod red. K. Borodako, M. No-wosielskiego, Wydawnictwo IZ, Poznań 2012, s. 79-93.
 • [54]Ocena możliwości zagospodarowania osadów ściekowych i innych odpadów ulegających biodegradacji w Polsce w świetle propozycji zmian prawa unii europejskiej. Politechnika Częstochowska, Instytut Inżynierii Środowiska 2004: www.mos.gov.pl/g2/ Mg/2009_07/f93fa2ba8370f26fbaf4i5b- 302ce6f00.pdf - Dostęp 19.01.2016.
 • [55]Pepper I. L., Brooks J. P., Gerba C. P.: Pathogens in biosoilds. Adv. Agr. Els. 90, 2006, s. 1-41.
 • [56]Philip H., Maunoir S., Rambaud A., Philippi L.: Septic Tank Sludges: Accumu-lation Rate and Biochemical Characteristic. Water Science and Technology, 28(10), 1993, s. 57-64.
 • [57]Piasny M., Świątek S.: Eksploatacja i serwisowanie przydomówek. Wodociągi - Kanalizacja, 2, 2015.
 • [58]Prażmo Z., Krysińska-Traczyk E., Skórska C., Siatkowska J., Cholewa G., Dutkiewicz J.: Exposure to bioaerosol In a minicipial sewange treatment plant. Ann. Agric. Envirion. Med. 10(2), 2003, s. 241-248.
 • [59]Rajmund A., Bożym M.: Ocena biodostępności metali ciężkich w osadach ście-owych z wiejskiej oczyszczalni ścieków i kompostach w aspekcie przyrodniczego wykorzystania. Inżynieria i Ochrona Środowiska 17(2), 2014, s. 231-241.
 • [60]Rozporządzenie Ministra Środowiska z 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, Dz.U. nr 137 z 2015 r. poz. 924
 • [61]Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 16 lipca 2015 r. w Sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach, Dz.U. 2013 poz. 38.
 • [62]Seabloom R. W., Bounds T. R. Loudon T.: University Curriculum Development for Decentralized: Septic Systems. EPA 2004.
 • [63]Sidełko R.: Kompostowanie - optymalizacja procesu i prognoza jakości produktu. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2005, s. 5-10.
 • [64]Siuta J.: Przyrodnicze użytkowanie odpadów. Wydawnictwo Naukowe Gabriel Borowski, Warszawa 2002, s. 73.
 • [65]Stachowiak B., Czarnecki Z., Trojanowska K., Gulewicz K.: Komposty i możliwości ich wykorzystania w biologicznej ochronie roślin. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 51(2), 2006, s. 171-177.
 • [66]Strauss M., Larmie S. A., Heinss U.: Treatment of sludges from on-site sanitation low-cost options. Small Wastewater Treatment Plants III. Selected Proceedings of the 3rd International Specialist Conference on Design and Operation of Small Wastewater Treatment Plants. Water Science and Technology, 35, 6, 1997, s. 129-136.
 • [67]Szwedziak K.: Charakterystyka osadów ściekowych i rolnicze wykorzystanie. Inżynieria Rolnicza, 4, 2006, s. 297-302.
 • [68]Środa K., Kijo-Kleczkowska A., Otwi- nowski H.: Methods of disposal of sewage sludge. Archives of Waste Mana-gement and Environmental Protection, 15(2), 2013.
 • [69]Wiater J., Łukowski A., Fitko H., Stelmach S., Sobolewski A., Figa J.: Wstępne badania aplikacyjne granulowanych nawozów organiczno-mineralnych na bazie osadów ściekowych. Zeszyty Naukowe Polityki Białostockiej. Inżynieria Środowiska, 16, 2003, s. 233-237.
 • [70]Wolna-Maruwka A.: Estimation of Microbiological Sewage Sludge Subject to Composting Process In Controlled Conditions. Polish J. of Environment Stud. 18, 2008, s. 279-288.
 • [71]Wolna-Maruwka A., Czekała J., Piotrowska-Cyplik A.: Określenie tempa inaktywacji bakterii chorobotwórczych w osadach ściekowych poddawanych procesowi kompostowania z różnymi dodatkami w bioreaktorze cybernetycznym. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineerin, 54, 2009, s. 73-79.
 • [72]Wojtowicz A.: Kierunki rozwoju gospodarki osadowej. Inżynier Budownictwa, 2014, s. 58-63.
 • [73]Zamoyska J.: Organizmy patogenne w osadach ściekowych. Zesz. Nauk. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Oddział w Rzeszowie, 9, 2007, s. 91-98.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-caba0b72-8e2c-4041-9c86-c529d3a7e296
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.