Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c98b48ad-1aa4-46c2-bf1b-c6b293cbf13e

Czasopismo

TTS Technika Transportu Szynowego

Tytuł artykułu

Popyt na rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej

Autorzy Kozłowska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Demand for rail passenger transport market in the European Union
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Transport stanowi fundament rozwoju gospodarczego i społecznego. Mobilność jest niezwykle istotna dla funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz dla jakości życia obywateli. W niniejszym artykule podjęto analizę wielkości popytu efektywnego na rynku przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przewozów kolejowych. Analizie poddano także rozwój przewozów pociągami dużej prędkości, będący czynnikiem poprawy konkurencyjności kolei na rynku transportowym.
EN Transport is the foundation of our economy and society. Mobility is extremely important for the internal market and for the quality of life of citizens who can travel freely. Transport enables economic growth and job creation. This article was taken size analysis of effective demand for passenger transport market in the European Union on the basis of the annual statistics published by Eurostat containing data for 2014.
Słowa kluczowe
PL rynek kolejowy   przewozy pasażerskie   Unia Europejska  
EN railway market   Passenger transport   European Union  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "TTS" Sp. z o.o
Czasopismo TTS Technika Transportu Szynowego
Rocznik 2017
Tom R. 24, nr 1-2
Strony 18--23
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Kozłowska, M.
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
Bibliografia
1. Biała Księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM (2011) 144.
2. Dyr T., Wełniec P., Popyt na rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej, „Technika Transportu Szynowego” 2007, nr 1–2.
3. Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, „Technika Transportu Szynowego” 2011, nr 5–6.
4. Dyr T., Europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, „Technika Transportu Szynowego” 2013, nr 10.
5. Dyr T., Koleje dużych prędkości jako czynnik poprawy konkurencyjności kolei na rynku transportowym, „Technika Transportu Szynowego” 2010, nr 11–12.
6. Dyr T., Strategia rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, „Technika Transportu Szynowego” 2012, nr 1–2.
7. Gorlewski B., Czynniki kształtowania popytu na przewozy pasażerskie kolejami dużych prędkości – aspekt teoretyczny, „Technika Transportu Szynowego” 2010, nr 9.
8. Płachecka M., Efekty działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie publicznym w Polsce, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 10.
9. „Przyszłość należy do kolei dużych prędkości” wywiad z Michel Leboeuf Honorowym Przewodniczącym Komitetu UIC Intercity and High Speed, „Technika Transportu Szynowego” 2015, nr 9.
10. Raczyńska-Buława E., Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Europie: założenia polityki UE i ocena podejmowanych działań z perspektywy danych statystycznych, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 10.
11. Statistical Pocketbook 2016: EU Transport in Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c98b48ad-1aa4-46c2-bf1b-c6b293cbf13e
Identyfikatory