PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Kształtowanie miasta a potencjał zieleni wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
City shaping and potential greening of multi-family housing construction
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Na przestrzeni lat miasta ulegają wielu przekształceniom w wyniku różnych czynników. Nierzadko dzieje się tak z powodu osiągnięć technologicznych (np. wynalazków, takich jak maszyna parowa, samochód itp.), wówczas zurbanizowane przestrzenie stają się bardziej funkcjonalne. W innych przypadkach z kolei liczne zmiany prowadzą do degradacji (niekontrolowana zabudowa kosztem zieleni). Przed współczesnymi miastami stoi obecnie wiele wyzwań związanych, między innymi ze zmianami klimatycznymi oraz rozwojem osiągnięć techniki. W Polsce istotnym problemem staje się powoli zauważalna dezurbanizacja miast wynikająca z suburbanizacji możliwej dzięki rozwojowi połączeń komunikacyjnych i potrzebie lepszej jakości życia (np. redukcja zanieczyszczeń powietrza, dostępność zasobów przyrodniczych). Jednym z elementów, który może wspomóc miasta w procesie przywracania atrakcyjności są tereny zielone w ramach zabudowy wielorodzinnej. Stanowią one średnio od kilku do kilkunastu procent całkowitej powierzchni miasta. Niniejsze rozważania dotyczą, przede wszystkim terenów zieleni w ramach śródmiejskiej zabudowy kamienic. Obszary te - według autorki - stanowią niewykorzystany potencjał.
EN
Over the years, cities, due to various factors, undergo many transformations. This is not uncommon because of technological advances (e.g. inventions such as steam machine, car, etc.), then these urbanized spaces become more functional. In other cases, in turn, they cause their degradation (uncontrolled buildings at the expense of greenery). Today, modem cities are facing many challenges, including with climate change, the development of technical achievements. In Poland, the modern problem is the slowly noticeable urban deurbanization resulting, among others, from suburbanization, possible due to the development of communication connections, as well as resulting from the search for a better quality of life (reduction of air pollution, access to natural resources, etc.). One of the elements that can help cities in the process of restoring their attractiveness are green areas within multi-family housing. They constitute on average from a few to several percent of the total area of the city. This consideration applies in particular to green areas as part of downtown tenement houses, which according to the author constitute untapped potential.
Twórcy
 • Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej
Bibliografia
 • 1. Adaptacja wrażliwych sektorów i obszarów Polski do zmian klimatu do roku 2070, http://klimada.mos.gov.pl (dostęp: 10.10.2020).
 • 2. Archiwum prac studenckich Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, Poznań 2018.
 • 3. Asakawa S., The effects of greenery on the feeling of residents toward residential neighborhoods, „Journal of the Faculty of Agriculture” 1984, Vol. 62, No. 1, s. 83-97.
 • 4. Ashton J., Healthy Cities, Open University Press, Milton Keynes 1992.
 • 5. Banach M., Kształtowanie zieleni w zabudowie mieszkaniowej na przykładzie Poznania - rozprawa doktorska, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
 • 6. Banach M., Park zamkowy w Poznaniu, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005, s. 59-64.
 • 7. Bartosiewicz A., Urządzanie terenów zieleni, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Bielsko-Biała 1977.
 • 8. Bruzda-Łuczyńska M., Elementy naturalne środowiska. Teoria i zasady projektowania architektoniczno-urbanistycznego, Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Kraków 1992.
 • 9. Chmielewski J.M., Mirecka M., Modernizacja osiedli mieszkaniowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 • 10. Czerwieniec M., Lewińska J., Zieleń w mieście, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunikacji, Warszawa 1996.
 • 11. Drożdż-Szczybura M., Blokowiska „uczłowieczone”, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka” 2006, z. 6, s. 219-224.
 • 12. Hulicka A., Miasto zielone - miasto zrównoważone. Sposoby kształtowania miejskich terenów zieleni w nawiązaniu do idei Green City, „Prace Geograficzne” 2015, z. 141, s. 73-85.
 • 13. Jakość życia w Poznaniu, oprac. Wydział Rozwoju Miasta przy Urzędzie Miasta Poznania, Poznań, http://www.poznan.pl (dostęp: 10.10.2020).
 • 14. Lipińska A., Rola zieleni w osiedlu mieszkaniowym na przykładzie wybranych osiedli warszawskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1977.
 • 15. Mendat T., Środowisko naturalne Poznania, Wydawnictwo Total-Druk, Poznań 1996, s. 123-167.
 • 16. Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Poznania, Poznań 1996.
 • 17. Mierzejewska L., Tereny zielone w strukturze przestrzennej miasta Poznania, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2001.
 • 18. Pęski W., Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1999.
 • 19. Piątkowska K., Scholtz A., Wirszyłło R., Rekreacja w osiedlu, Zakład Wydawnictw CRS, Warszawa 1976.
 • 20. Pokorski J., Siwiec A., Kształtowanie terenów zieleni, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1969.
 • 21. Ptaszycka A., Przestrzenie zielone w miastach, do dr. przygot. i oprac. J. Nalepka, przedm. T. Tołwiński, J. Zaremba, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Poznań 1950.
 • 22. Raszeja E., Gałecka-Drozda A., Współczesna interpretacja idei poznańskiego systemu zieleni miejskiej w kontekście strategii miasta zrównoważonego, „Studia Miejskie” 2015, t. 19, s. 75-86.
 • 23. Stiles R., Wskazówki do opracowania zagospodarowania przestrzeni miejskich, Projekt „UrbSpace”2011, www.urbanspaces.eu (dostęp: 10.10.2020).
 • 24. SUiKZPP, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania, Miejska Pracownia Urbanistyczna, Poznań 2006.
 • 25. Szukalski P., Nowe miasta w Polsce w XXI wieku, „Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny” 2019, nr 4, s. 1-5.
 • 26. Tołwiński T., Urbanistyka, t. 3, Zieleń w urbanistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1963.
 • 27. Zachariasz A., Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006.
 • 28. Zaniewska H., Osiedle mieszkaniowe w idei zrównoważonego rozwoju, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka” 2006, z. 6, s. 211-218.
 • 29. Zaniewska H., Kowalewski A.T., Barek R., Zrównoważony rozwój osiedli i zespołów mieszkaniowych w strukturze miasta. Kryteria i poziomy odpowiedzialności (aspekty: przestrzenny, społeczny, techniczny, ekonomiczny), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2008, s. 31-59.
 • 30. Zaniewska H., Osiedle mieszkaniowe w idei zrównoważonego rozwoju, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka” 2006, z. 6, s. 211-218.
 • 31. Zielona Księga Aglomeracji Poznańskiej, oprac. Konsorcjum Badań nad Aglomeracją Poznańską, red. T. Kaczmarek. Ł. Mikuła, J. Nowak, Centrum Badań Metropolitalnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2010.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c97c7a6f-7e35-4f89-bfb3-bfac99af67a2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.