PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ocena jednorodności zanieczyszczenia kory drzew liściastych metalami ciężkimi

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Evaluation of homogeneity of bark contamination of deciduous trees with heavy metals
Konferencja
ECOpole’18 Conference (10-13.10.2018 ; Polanica Zdrój, Poland)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań była ocena jednorodności zanieczyszczenia metalami ciężkimi (Ni, Cu, Zn, Cd i Pb) kory drzew liściastych pobranej z lasu mieszanego na terenie gminy Ozimek (województwo opolskie). W ramach biomonitoringu pasywnego pobrano próbki kory z trzech gatunków drzew liściastych: z brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.), buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) oraz z dębu szypułkowego (Quercus robur L.). Metale ciężkie oznaczono za pomocą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS). Na podstawie przeprowadzonych badań można jednoznacznie stwierdzić, że kora drzew wykorzystanych do badań różni się pod względem stężeń metali ciężkich. Największe średnie zawartości Cu, Zn, Cd i Pb występują w brzozie, a największa średnia wartość Ni w korze dębu. Najniższymi średnimi stężeniami charakteryzuje się kora buka. Różnice te są spowodowane najprawdopodobniej różnicą w obrębie struktury kory poszczególnych gatunków. Analizując wartości odchylenia standardowego SD i współczynnika zmienności CV, można stwierdzić, że kora drzew jest materiałem niejednorodnym. Wykazano również, że na wysoki poziom cynku w korze może mieć wpływ sąsiedztwo potencjalnego emitora, jakim jest Huta „Małapanew S.A.”.
EN
The aim of the study was to assess the homogeneity of heavy metal contamination (Ni, Cu, Zn, Cd and Pb) of deciduous tree bark taken from a mixed forest in the commune of Ozimek (Opolskie Province). As part of passive biomonitoring, bark samples were taken from three deciduous tree species: Betula pendula Roth., Fagus sylvatica L. and Quercus robur L. Heavy metals were determined using the atomic absorption spectrometry (AAS) method. On the basis of the conducted studies, it can be clearly stated that the bark of trees used in the study differs in terms of concentrations of heavy metals. The highest mean contents of Cu, Zn, Cd and Pb are found in birch and the highest mean value of Ni in Quercus robur L. Fagus sylvatica L bark is characterized by the lowest mean concentrations. These differences are most probably caused by differences in the structure of the bark of individual species. The analysis of SD standard deviation and coefficient of variation (CV) shows that tree bark is a heterogeneous material. It was also shown that the high level of zinc in the bark may be influenced by the proximity of a potential emitter, i.e. Ironwork "Małapanew S.A.".
Rocznik
Strony
539--549
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., wykr., tab.
Twórcy
autor
 • Instytut Biotechnologii, Uniwersytet Opolski, ul. kard. B. Kominka 6, 45-032 Opole, tel. 77 401 60 42
 • Instytut Biotechnologii, Uniwersytet Opolski, ul. kard. B. Kominka 6, 45-032 Opole, tel. 77 401 60 42
autor
 • Instytut Biotechnologii, Uniwersytet Opolski, ul. kard. B. Kominka 6, 45-032 Opole, tel. 77 401 60 42
Bibliografia
 • [1] Baslar S, Dogan Y, Durkan N, Bag H. Biomonitoring of zinc and manganese in bark of Turkish red pine of western Anatolia. J Environ Biol. 2009;30(5):831-834. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.723.8614&rep=rep1&type=pdf.
 • [2] Ugulu I, Dogan Y, Baslar S, Varol O. Biomonitoring of trace element accumulation in plants growing at Murat Mountain. Int J Environ Sci Technol. 2012;9:527-534. DOI: 10.1007/s13762-012-0056-4.
 • [3] Steindor K, Palowski B, Góras P, Nadgórska-Socha A. Assessment of bark reaction pf select tree species as an indicator of acid gaseous pollution. Polish J Environ Stud. 2011;20(3):619-622. https://www.researchgate.net/publication/285855717_Assessment_of_Bark_Reaction_of_Select_Tree_Species_as_an_Indicator_of_Acid_Gaseous_Pollution.
 • [4] Kaya G, Yaman M. Trace metal concentrations in Cupressaceae leaves as biomonitors of environmental pollution. Trace Elem Electrolyte. 2008;25(3):156-164. DOI: 10.5414/TEP25156.
 • [5] Chrabąszcz M, Mróz L. Tree bark, a valuable source of information on air quality. Polish J Environ Stud. 2017;26(2):453-466. DOI: 10.15244/pjoes/65908.
 • [6] Chrzan A, Marko-Worłowska M, Wątor G, Łaciak T, Kozik R. The pine bark and topsoil as an indicator of pollutions caused by industry and transport. Proc ECOpole. 2016;10(2):413-421. DOI: 10.2429/proc.2016.10(1)042.
 • [7] Cucu-Man SM, Steinnes E. Analysis of selected biomonitors to evaluate the suitability for their complementary use in monitoring trace element atmospheric deposition. Environ Monit Assess. 2013;185:7775-7791. DOI: 10.1007/s10661-013-3135-1.
 • [8] Dogan Y, Unver MC, Ugulu I, Calis M, Durkan N. Heavy metal accumulation in the bark and leaves of Juglans regia planted in Artvin City, Turkey. Biotechnol Biotechnol Equip. 2014;28(4):643-649. DOI: 10.1080/13102818.2014.947076.
 • [9] Baltrėnaitė E, Baltrėnas P, Lietuvninkas A, Šerevičienė V, Zuokaitė E. Integrated evaluation of aerogenic pollution by air-transported heavy metals (Pb, Cd, Ni, Zn, Mn and Cu) in the analysis of the main deposit media. Environ Sci Pollut Res. 2014;21:299-313. DOI: 10.1007/s11356-013-2046-6.
 • [10] Birke M, Rauch U, Hofmann F. Tree bark as a bioindicator of air pollution in the city of Stassfurt, Saxony-Anhalt, Germany. J Geochem Explor. 2018;187:97-117. DOI: 10.1016/j.gexplo.2017.09.007.
 • [11] Fowotade SA, Abdullah SA, Umar AA, Saleh I, Oladeji SO, Otokiti MJ. Bark of neem tree (Azadirachta indica) as bio-indicator for monitoring environmental pollution in Katsina township, Nigeria. Chem Sci J. 2018;9(2):1-4. DOI: 10.4172/2150-3494.1000188.
 • [12] Cosma C, Iurian AR, Incze R, Kovacs T, Zora S, Zuni ZS. The use of tree bark as long term biomonitor of 137Cs deposition. J Environ Radioactiv. 2016;153:126-133. DOI: 10.1016/j.jenvrad.2015.12.019.
 • [13] Kilic O. Biomonitoring of 137Cs, 40K, 232Th, and 238U using oak bark in Belgrade forest, Istanbul, Turkey. Nucl Technol Radiat Prot. 2012;27(2):137.143. http://ntrp.vinca.rs/2012_2/2_2012Kilic_pp_137_143.pdf.
 • [14] https://www.ozimek.pl/184-przewodnik.html.
 • [15] http://www.igipz.pan.pl/tl_files/igipz/ZGWiRL/APW/Rozdzial1/1.1.7.Dominujace_kierunki_wiatrow.png.
 • [16] iCE 3000 Series AA Spectrometers Operators Manuals. Cambridge: Thermo Fisher Scientific; 2011. http://photos.labwrench.com/equipmentManuals/9291-6306.pdf.
 • [17] Konieczka P, Namieśnik J. Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych. Warszawa: WNT; 2007. ISBN: 9788320432558.
 • [18] Krutul D, Zielenkiewicz T, Zawadzki J, Radomski A, Antczak A, Drożdżek M. Influence of urban environment originated heavy metal pollution on the extractives and mineral substances content in bark and wood of oak (Quercus robur L.). Wood Res. 2014;59(1):177-190.
 • [19] Kosiorek M, Modrzewska B, Wyszkowski M. Levels of selected trace elements in Scots pine (Pinus sylvestris L.), silver birch (Betula pendula L.), and Norway maple (Acer platanoides L.) in an urbanized environment. Environ Monit Assess. 2016;188(10):598. DOI: 10.1007/s10661-016-5600-0.
 • [20] Pavlović D, Pavlović M, Marković M, Karadžić B, Kostić O, Jarić S, et al. Possibilities of assessing trace metal pollution using Betula pendula Roth. leaf and bark - experience in Serbia. J Serbian Chem Soc. 2017;82(6):723-737. DOI: 10.2298/JSC170113024P.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c8f2bc94-645b-4d0c-9d20-0bbb357fd17d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.