PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Evaluation of the trade information sources acquired by the selected farmers from Podlaskie voivodeship

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Ocena źródeł pozyskiwania informacji branżowych przez wybranych rolników województwa podlaskiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper includes evaluation of the sources of acquiring information in agricultural farms by farmers. The research was carried out in 2012 in the form of a direct survey of owners of 102 agricultural farms located in Podlaskie Voivodeship. A survey questionnaire, which consisted of two parts, was a research instrument. The first one concerned information on the farm owner and a farm and the second part of the questionnaire consisted of questions related to the manners of acquisition of information sources and their evaluation. The research which was carried out proves that shows and exhibitions are the weakest information sources according to the evaluation (10%). Information obtained from the Commune Offices (16%) and the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture (18%) were evaluated as a weak source of information. However, a direct contact with friends and neighbours (42%) and agricultural advisers (59%) seems to be a popular source of information. The Internet, as well as radio and television, each reach more than 70%. Specialist press and guides were evaluated very high (above 80%). According to the investigated group, agricultural journals are the most significant source of information in the plant and livestock production and information on agricultural machines and devices. In the evaluation of the access to various types of agricultural information as much as 58% said that it is on a very good level, 30% of respondents evaluated it as good and only 12% of the respondents claimed that the access to various types of agricultural information sources is at a fairly good level. Any of the questioned farmers did not claim that the access to information is bad.
PL
W pracy dokonano oceny źródeł pozyskiwania informacji w gospodarstwach rolnych przez rolników. Badania zostały przeprowadzone w 2012 roku poprzez bezpośrednie ankietowanie właścicieli 102 gospodarstw rolnych położonych na terenie województwa podlaskiego. Instrumentem badawczym był kwestionariusz wywiadu, który składał się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła informacji o właścicielu gospodarstwa i gospodarstwie druga część ankiety składała się z pytań dotyczących sposobów pozyskiwania źródeł informacji oraz ich oceny. Przeprowadzone badania wskazują, że najsłabiej ocenianym źródeł informacji są pokazy i wystawy (10%). Dość nisko zostały ocenione informacje pozyskiwane z Urzędów Gmin (16%) i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (18%). Natomiast popularnym sposobem zdobywania informacji okazuje się bezpośredni kontakt ze znajomymi i sąsiadami (42%) oraz doradcami rolnymi (59%). Internet oraz radio i telewizja, każdy powyżej 70%. Bardzo wysoko zostały ocenione prasa fachowa i informatory (powyżej 80%). Według opinii badanej grupy najistotniejszym źródłem informacji w produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz informacji na temat maszyn i urządzeń rolniczych są czasopisma rolnicze. W ocenie dostępu do różnego rodzaju informacji rolniczej, aż 58% stwierdziło, że jest on na bardzo dobrym poziomie, 30% respondentów oceniło go, jako dobry a tylko 12% ankietowanych uważa, że dostęp do różnego rodzaju źródeł pozyskiwania informacji rolniczych jest na niezłym poziomie. Żaden z ankietowych rolników nie ocenił, że dostęp do informacji jest na złym poziomie.
Rocznik
Strony
7--14
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., wykr.
Twórcy
 • Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness in Lomza, ul. Studencka 19, 18-402 Łomża
autor
 • Department of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
Bibliografia
 • Adamowicz, M. (red.). (2005). Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Warszawa Wydawnictwo SGGW. ISBN 83-7244-634-2.
 • Bliźniuk, G.; Nowak, J. S. (2005). Społeczeństwo informacyjne 2005. Wydawnictwo PTI, Oddział Górnośląski, Katowice. ISBN 83-922624-3-3.
 • Cupiał, M. (2005). Informacja techniczna w rolnictwie Małopolski. Inżynieria Rolnicza, 3(63), 119-124.
 • Cupiał, M. (2006). Systemy wspomagania decyzji dla gospodarstw rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 9(84). Rozprawa habilitacyjna. ISSN 1429-7264.
 • Cupiał, M.; Wnęk, A. (2008). Porównanie sposobów pozyskiwania informacji o maszynach rolniczych w gospodarstwach Małopolski. Inżynieria Rolnicza, 9(107), 61-66.
 • Gruziński, J. (2006). Technologie informacyjne w systemach doradczych zarządzania gospodarstwem rolnym. Inżynieria Rolnicza, 5(80), 207-2013.
 • Kocira, S., Lorencowicz, E. (2011). Wykorzystanie technik komputerowych w gospodarstwach rodzinnych. Inżynieria Rolnicza, 6(131), 77-83.
 • Kuboń, M. (2007). Poziom wyposażenia i wykorzystania elementów infrastruktury informatycznej w gospodarstwach o różnym typie produkcji rolniczej. Inżynieria Rolnicza, 9(97), 95-102.
 • Pawlak, J. (1999). Rolnictwo a informacja. Inżynieria Rolnicza, 1, 39-46.
 • Pisarek, M.; Tokarska, M. (2008). Wykorzystanie Internetu przez producentów rolnych województwa podkarpackiego. Polska Wschodnia – zarządzanie rozwojem. WSAP w Białymstoku, ISBN 978-83-60772-08-9.
 • Szeląg-Sikora, A.; Cupiał, M. (2008). Liczba źródeł informacji rolniczej a poziom wyposażenia gospodarstw rolnych w techniczne środki produkcji. Inżynieria Rolnicza, 6(104), 187-194.
 • Wiatrak, A. P. (2004). Doradztwo rolnicze i doradztwo w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w procesie integracji europejskiej. Wieś i Rolnictwo, 2, 142-153.
 • Zaliwski, A. S.; Pietruch, C. (2007). Narzędzia informatyczne w produkcji roślinnej. Inżynieria Rolnicza, 2(90), 333-339.
 • Ziętara, W. (2001). Zasób informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolniczych. Pamiętnik Puławski, 124, 465-477.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c8d0b100-9d5c-46ea-be14-918186085c8d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.