PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Kształcenie języków obcych imperatywem współczesnego rynku pracy w obliczu migrującego świata

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Foreign language education as an imperative of the contemporary labour market in the face of the migrant world
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dynamizacja procesów migracyjnych i nierozerwalnie związana z nią akcelerująca mobilność zawodowa są wszechobecne w otaczającym świecie. Kształtują one współczesny rynek pracy, implikując jednocześnie imperatyw ciągłego doskonalenia się i nabywania nowych, aktualnie poszukiwanych przez pracodawców kompetencji. Paralelnie wpisują się więc w ideę całożyciowego uczenia się (ang. lifelong learning). Jednym z rodzajów powyższych kompetencji jest znajomość języków obcych. Jej brak stanowi barierę w poszukiwaniu pracy w innym kraju, staje się inhibitorem awansu zawodowego, sprzyja ponadto ekskluzji społecznej migrantów- prowadząc niejednokrotnie do dezintegracji ich rodzin. Dlatego też celem niniejszego artykułu jest ukazanie oraz zaakcentowanie obligatoryjności kształcenia języków obcych w świetle wymogów rynku pracy dyktowanych przez wszechobecne, wielowymiarowe procesy migracyjne.
EN
The dynamics of migration processes and the inherent accelerating labour mobility are ubiquitous in the surrounding world. They shape the contemporary labour market, implying the imperative of continual improvement and acquisition of new competences sought by employers. Parallelly, they fit into the idea of lifelong learning. One of the above competences is the knowledge of foreign languages. Its lack is a barrier while looking for a job in another country, it poses an inhibitor of career advancement and can lead to social exclusion of the migrants, often causing the disintegration of their families. Therefore, the aim of this article is to discuss and stress the compulsory nature of the foreign language education in the light of labour market requirements dictated by the omnipresent multidimensional migration processes.
Rocznik
Tom
Strony
119--130
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz.
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • 1. Balicki, J., Stalker, P. (2006). Polityka imigracyjna i azylowa. Wyzwania i dylematy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • 2. Biernacka, M. (2011). Imigracyjny charakter społeczeństwa hiszpańskiego. Studia Socjologiczne, 3.
 • 3. Chutnik, M. (2007). Szok kulturowy. Przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie. Kraków: Universitas.
 • 4. Dąbrowska, A. (2016). Rodzina migracyjna w przestrzeni życiowej dorastających. Holistyczny model wsparcia. Warszawa: PWN.
 • 1. Dyrektywa Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX: 32009L0050&from=PL, 28.10.2017.
 • 2. ELAN (grudzień 2006). Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprises. Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/dgs/education_ culture/repository/languages/policy/strategic-framework/documents/elan_en.pdf, 27.10.2018).
 • 3. Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Migration_and_migrant_ population_statistics/pl, 28.10.2018.
 • 5. Ferenc, T. (2017). Obcość jako kategoria analityczna w badaniach nad polską emigracją artystyczną. Kultura i Społeczeństwo, 1.
 • 4. Forbes, https://www.forbes.pl/kariera/praca-w-2016-najbardziej-pozadane-kompetencje/ 7ks8z0j, 24.10.2018.
 • 6. Furmanek, W. (2017). Humanistyczna pedagogika pracy. Rynek i rynek pracy jako obiekty badań. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • 5. Główny Urząd Statystyczny, Portal Informacyjny. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2016 (16.10.2017), https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-emigracji-z-polski-w-latach20042016,2,10.html?pdf=1, 28.10.2018.
 • 7. Kotarba-Kańczugowska, M. (2012). Kształtowanie indywidualnej różnojęzyczności na wczesnych etapach nauczania - europejski kontekst oraz egzemplifikacje. Kultura i Edukacja, 4.
 • 8. Kubitsky, J. (2012). Psychologia migracji. Warszawa: Difin.
 • 9. Mackiewicz, W. (2012). Kompetencje językowe a rozwój współczesnego społeczeństwa europejskiego. W H. Komorowska, J. Zając (red), Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 • 10. Okoń, W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”.
 • 6. Todorovska-Sokolovska, V. (2010). Integracja i edukacja dzieci imigrantów w krajach Unii Europejskiej-wnioski dla Polski. Instytut Spraw Publicznych, 2010. http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1652675396.pdf, 29.10.2018.
 • 7. Trends in International Migrant Stock: The 2015 Revision. UN Department of Economic and Social Affairs, http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/ publications/migrationreport/docs/Migration_increase_digitalcard.png, 28.10.2018.
 • 8. Trends in International Migrant Stock: The 2015 Revision. UN Department of Economic and Social Affairs, http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/ publications/migrationreport/docs/Migration_jobs_digitalcard.png, 28.10.2018.
 • 11. Wilczyńska, W. (2007). Wielojęzyczność - przegląd problematyki w ujęciu dydaktycznym. W M. Jodłowiec, A. Niżegorodcew (red), Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 12. Wittgenstein, L. (1997). Traktat logiczno-filozoficzny. Warszawa: PWN.
 • 13. Wołoszyn, A. (2017). Kompetencje językowe uczniów z rodzin migrantów a ich powodzenia i niepowodzenia szkolne. Kwartalnik Edukacyjny, 2.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c8372469-9366-4a58-bc97-3ce9c89574f0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.