PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Algorytmy numerycznego opracowania zintegrowanych sieci modularnych oraz sieci wektorowych GPS

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Algorithms for numerical processing of modular networks and GPS vector networks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W niniejszej pracy przedstawiono kilka propozycji numerycznego opracowania sieci modularnych, zintegrowanych z wektorami GPS. Jako wspólną, matematyczną przestrzeń wyrównania przyjęto m.in. powierzchnię elipsoidy GRS80, płaszczyznę układu odwzorowawczego oraz tzw. trójwymiarowy układ umowny. W każdym przypadku podano podstawowe zależności funkcjonalne oraz schemat obliczeniowy. We wstępnej części pracy (wprowadzenie) pokazano ogólną ideę technologii sieci modularnych oraz możliwości integracji tej metody z techniką satelitarną. Zestawione wnioski mogą być pomocne przy projektowaniu pomiaru w trudnych warunkach terenowych, jak również przy wyborze metody opracowania numerycznego wyników.
EN
In this study there are presented several proposals of numeric development of modular networks integrated with GPS vectors. As a common mathematical space of the adjustment there was adopted, among others, the GRS80 ellipsoid surface, the plane of a projection system, and so called conventional three- dimensional system. In any case, the basic functional dependencies and the calculation scheme have been given. In the preliminary part of the study (introduction) there are shown both the general idea of modular network and the possibilities of integration this method with satellite technology. Summarized the conclusions may be helpful when designing of the survey work in difficult field conditions, as well as when choosing the way of numerical data evaluation.
Rocznik
Strony
9--13
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Geodezji
Bibliografia
 • [1] Ackermann F.: Aerotriangulation mit unabhangigen Modellen, Bildmessung und Luftbildwesen, Karlsruhe, Vol. 4/1970, pp. 198-206
 • [2] Asteriadis G., Schwan H.: GPS and Terrestrial Measurements for Detecting Crustal Movements in Seismic Area. Survey Review Vol. 34/1998, No. 269, 447-454
 • [3] Bałut A., Gocał J.: Precise GPS and classical control for local ground deformations in mining and landslide areas and for project surveys. Reports on Geodesy, Komitet Geodezji PAN, nr 5/1997
 • [4] Gargula T.: Badania nad określeniem kryteriów technicznej poprawności oraz zasad konstruowania pomiarowych sieci modularnych. Rozprawa doktorska - maszynopis, AR-T Olsztyn, 1998
 • [5] Gargula T.: Algorithm for rżgorous adjustment of modular networks. Geodezja i Kartografia, z. 3/2003, Warszawa, pp. 143-152
 • [6] Gargula T.: The conception of integrated survey networks composed of modular networks and GPS vectors. Survey Review, Wielka Brytania, Vol. 41/2009, No. 313, p. 301-313
 • [7] Gargula T.: Wpływ długich wektorów GPS na dokładność pozycji punktu w zastosowaniu do wyznaczania przemieszczeń terenu. Przegląd Geodezyjny, Warszawa, Nr 8/2009, s. 10-14
 • [8] Gargula T.: Application of a damping function in adjustment of GPS networks with long vectors. Allgemeine Vermessung- Nachrichten, Heidelberg, Niemcy, 2/2010, 62-70
 • [9] Gargula T.: GPS Yector Networkn Adjustment in a Local System of Coordinates Based on Linear-Angular Spatial Pseudo-Observations. Journal of Surveying Engineering, ASCE, Reston, USA, 137/2011, pp. 60-64
 • [10] Gargula T.: Zintegrowane sieci modularne w zastosowaniu do wyznaczania przemieszczeń. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, nr 473/2011, s. Rozprawy, z. 350, 121 stron
 • [11] Gaździcki J.: An algorithm of simultaneous multiple transformation, International Symposium of IAG — Optimization of design and computation of control networks, Sopron, Hungary, 1977
 • [12] Geissler H., Kern F.: Erweiterung des Anwendungsbereiches der polaren Messmethode, Allgemeine Vermessung — Nachrichten Vol. 11/1970, pp. 454-457
 • [13] GUGiK. Wytyczne techniczne G-4.1. Sieci modularne, Warszawa 1986
 • [14] GUGiK: Wytyczne techniczne G-1.10. Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych, Warszawa 2001
 • [15] GUGiK: Wytyczne techniczne G-1.12. Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania ASG EUPOS (Projekt z 1.03.2008 r. z poprawkami), Warszawa
 • [16] Hlibowicki R., Krzywicka—Blum E. i inni: Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna, PWN, Warszawa-Wrocław, 1988
 • [17] Kadaj R.: Modele, metody i algorytmy obliczeniowe sieci kinematycznych w geodezyjnych pomiarach przemieszczeń i odkształceń, Wyd. AR w Krakowie, 1998
 • [18] Kadaj R.: System geodezyjny GEONET (4.0-5.0) — opis funkcjonalny i instrukcja obsługi. AlgoRes-Soft Rzeszów, 2006
 • [19] Kadaj R.: Sieci wektorowe GPS z obserwacjami klasycznymi w aspekcie modernizacji państwowych osnów geodezyjnych, Zesz. Nauk. Politechniki Rzeszowskiej, seria Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2007
 • [20] Kadaj R.: Jak rachować pomiary GPS?, NAVI — dodatek do GEODETY, Nr 1/2009, s. 10
 • [21] Osada E.: Metody opracowania zintegrowanych sieci geodezyjnych, Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, seria: Rozprawy, 17, 1989
 • [22] Welsch W.M.: Problems of accuracies in combined terrestrial and satellite control networks. Journal of Geodesy, Springer Berlin / Heidelberg, Vol. 60/1986, No. 3, pp. 193-204
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c8102867-4576-4b66-946e-46a22ba20a2d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.