PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analysis of the bus traffic volume on rural national roads

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Analiza natężenia ruchu autobusowego na drogach zamiejskich
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper presents the results of analyzes concerning the variation in daily traffic volumes of buses during the year. Based on them, typical groups of seasonal and weekly variation of buses were identified, along with the way in which they were assigned to a particular section of A-class or S-class roads. For the homogeneous traffic groups obtained in this way, representative traffic volume variation profiles were determined enabling direct calculation of volumes from daily measurements into AADT buses, which is a departure from the present approach (profiles determined for all vehicles). Additionally, the most favorable period for conducting measurements at random, that allows for a reliable estimation of AADT (the smallest AADT estimation error and lowest traffic variation), was determined. The results obtained can help to better estimate the traffic volume of buses and thus better design the road infrastructure.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz dotyczących zmienności dobowych natężeń autobusów w ciągu roku. Na ich podstawie określono typowe grupy zmienności sezonowej i tygodniowej autobusów wraz ze sposobem przyporządkowania do nich danego odcinka drogi klasy A lub S. Dla tak uzyskanych grup jednorodnych ruchowo wyznaczono reprezentatywne profile zmienności natężeń ruchu umożliwiające bezpośrednie przeliczenie pomiarów dobowych na SDR autobusów, co stanowi odejście od obecnie stosowanego podejścia (profile określane dla ogółu pojazdów). Ponadto określono najkorzystniejszy czasowy zakres przeprowadzania pomiarów wyrywkowych umożliwiający wiarygodne szacowanie SDR autobusów (najmniejszy błąd szacowania SDR oraz najmniejsza zmienność ruchu). Uzyskane wyniki mogą przyczynić się do lepszego szacowania wielkości ruchu autobusów i tym samym na lepsze projektowanie infrastruktury drogowej.
Rocznik
Strony
7--13
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., tab., wykr.
Twórcy
 • Instytut Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu, Politechnika Krakowska
 • Instytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • [1] AASHTO Guidelines for Traffic Data Programs, American Association of State Highway and Transportation Officials, 1992.
 • [2] Federal Highway Administration (FHWA),Traffic Monitoring Guide, 2013.
 • [3] Gaca S., 2017. Road transportation - selected aspects and the role of infrastructure development, Przegląd Komunikacyjny, nr 8, 18-23.
 • [4] Kot S. M., Jakubowski J., Sokołowski A., 2007. Statystyka. Podręcznik dla studiów ekonomicznych, Warszawa: Difin, (Chapter 16).
 • [5] Kowalski K., Maśkiewicz J., 2011. Generalny Pomiar Ruchu na sieci dróg krajowych i wojewódzkich w 2010 roku, Przegląd Komunikacyjny, nr 7-8,10-17.
 • [6] Metody szacowania Średniego Dobowego Ruchu Rocznego (SDRR) na podstawie pomiarów krótkotrwałych - 24 godzinnych. GDDKiA, Wersja: 1.0/22 maja 2017 r.
 • [7] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
 • [8] Pinkofsky L., 2006. Typisierung von Ganglinien der Verkehrsstarke Und Imre Eignungzur Modellierung der Verkehrsnachfrage, Dissertation, Tech-nische Universitat Braunschweig.
 • [9] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczna, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej.
 • [10] Ruch Drogowy 2015, GDDKiA, Warszawa 2016.
 • [11] Spławińska M., 2017. The application of cluster analysis for division of the territory of Poland into homogenous groups in terms of traffic, 2nd International Conference on Computational Modeling, Simulation and Applied Mathematics (CMSAM2017), 190-194.
 • [12] Spławińska M., 2015 b. Characteristics of traffic flow variability and their impact on AADT, LAP Lambert Academic Publishing.
 • [13] Spławińska M., 2015 a. Determination of appropriate temporal range of the short duration traffic counts to determine the Annual Average Daily Traffic, Drogownictwo, nr 1, 23-28.
 • [14] Załącznik do uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r., Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), 4.09.2015.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c7892431-cc1d-4a18-bafe-b749a4667623
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.